Overzicht indeling gewervelde dieren

advertisement
Overzicht indeling gewervelde dieren
Vissen
Kenmerken
Halen adem met kieuwen
Hebben vinnen
Voorbeelden
Snoek
Forel
Amfibieën
Kenmerken
Hebben eerst kieuwen, later longen
Leggen eieren in het water
Maken gedaanteverwisseling door
Kale huid
Vier poten
Voorbeelden
Kikkers
Salamanders
Download