Overzicht indeling gewervelde dieren

advertisement
Overzicht indeling gewervelde dieren
Vissen
Kenmerken
Halen adem met kieuwen
Hebben vinnen
Voorbeelden
Snoek
Forel
Amfibieën
Kenmerken
Hebben eerst kieuwen, later longen
Leggen eieren in het water
Maken gedaanteverwisseling door
Kale huid
Vier poten
Voorbeelden
Kikkers
Salamanders
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards