Lichttherapie (PUVA) Lokaal

advertisement
Lichttherapie (PUVA)
Lokaal
Lichttherapie is een behandeling waarbij gebruik wordt gemaakt van kunstlicht. Het is
bekend dat natuurlijk zonlicht een gunstig effect heeft op sommige huidziekten. Dit effect
ontstaat voornamelijk door een bepaald deel van het zonlicht, het ultraviolet (UV) licht. Dit
UV- licht wordt onderverdeeld in UV-A en UV-B. Lichttherapie gebeurt met UV-A of UV-B.
Veel mensen brengen lichttherapie in verband met radiotherapie (bestraling). Dit is een
misverstand.
Behandeling met UV-A en gel/emulsie (meestal voor handen en/of voeten)
UV-A licht wordt ook gebruikt bij zonnebanken en dergelijke. Onder normale
omstandigheden hebben deze stralen bij de meeste huidziekten geen effect.
Bij een behandeling met PUVA komen uw handen/voeten 2 of 3 keer per week in een
cabine met lampen. Gedurende de behandeling wordt de belichtingstijd steeds wat
langer. Afhankelijk van de resultaten duurt de behandeling meestal enkele maanden.
Tijdens de behandeling mag u niet zonnebaden of gebruik maken van de zonnebank, de
kans op verbranden is namelijk veel groter. Gebruik alleen door de dermatoloog
voorgeschreven zalven en medicijnen. Stel de dermatoloog op de hoogte van alle
medicijnen die u gebruikt.
U wordt tijdens de behandeling regelmatig door uw dermatoloog gecontroleerd. De
behandeling wordt in principe voortgezet tot het volgend bezoek aan uw dermatoloog.
Een half uur voor de behandeling smeert u uw handen/voeten in met de voorgeschreven
gel of emulsie. Komt u voor wratten, dan brengt u de gel 1 uur van tevoren aan. Deze
bevat een stof die de huid gevoelig maakt voor het UVA-licht. Voeten helemaal insmeren
tot aan de enkels. Handen insmeren tot aan het polsknobbeltje. Het is belangrijk om de
handen/voeten altijd op precies dezelfde manier in te smeren, om verbranding van de
huid te voorkomen.
Bijwerkingen
Bij een PUVA behandeling kunnen de volgende bijwerkingen optreden: jeuk en roodheid.
Heeft u (ernstige) jeuk, of is de huid verbrand, neem dan contact op met de assistente
van de lichttherapie. Zij zal er voor zorgen dat overleg met uw dermatoloog zal
plaatsvinden. Het is bekend dat langdurige blootstelling aan zonlicht een versnelde
veroudering van de huid en ook huidkanker kan veroorzaken. Ook bij langdurige
lichttherapie is dat mogelijk.
Versie
09/2013
1 van 2
Afspraken
Wij moeten voor de behandeling een strikt tijdschema aanhouden. Komt u daarom
alstublieft op tijd. Mocht u een afspraak niet kunnen nakomen, bel dan tijdig af. Het is
zeer belangrijk dat u de behandeling niet of zo weinig mogelijk onderbreekt, i.v.m. het
behandelingsresultaat.
Adres en telefoonnummer
Zaans Medisch Centrum
poli dermatologie
Telefoonnummer: 075 650 12 20
Versie
09/2013
2 van 2
Download