Orde van dienst zondag 12 maart, Regenboogkerk Voorganger: ds

advertisement
Orde van dienst zondag 12 maart, Regenboogkerk
a:
Voorganger: ds. Carel van der Meij
Orgel: Alexander Prins
Muziek
Aanvangslied (staande): Lied 281: 1, 2, 3 en 6
Collecte
Stil gebed
kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Bemoediging en groet
v: Onze hulp is in de naam van de Heer
a: die hemel en aarde gemaakt heeft
Slotlied en wegzending (staande): lied 150a
v: Genade zij u en vrede van God onze Vader en
van Jezus Christus onze Heer
a: Amen
a:
Zingen: Psalm 25a
Gebed om ontferming
a:
Lied voor de veertigdagentijd: 160a
Paasproject + projectlied; hierna mogen de kinderen naar de
kindernevendienst.
Zingen: lied 333
Lezing: Exodus 24: 12-18
Zingen: lied 912: 1, 2 en 6
Lezing: Mattheus 15: 21-28
Zingen: lied 647: 1 en 3
Overdenking
Orgelspel
Pastorale mededelingen
Gebeden – dankgebed en voorbeden – stilte – Onze Vader
Zegen
Download