3 - Havovwo.nl

advertisement
Tekst
3
Advertentie
Bij al deze toeristische attracties vind je Romeinse overblijfselen. Je wilt ergens
heen waar nog steeds opgravingen uitgevoerd worden.
→ Waar ga je dan naar toe?
Schrijf het nummer op.
Download