Periodiek Schenken - Het Zuid

advertisement
Periodiek Schenken
Rekenvoorbeeld A:
Stel, u heeft een verzamelinkomen van 30.000 euro en zit in het 42% belastingtarief. U doneerde voorheen 150
euro aan het Zuid-Hollands Landschap. Dit is minder dan 1% van uw verzamelinkomen en daarom niet
aftrekbaar. Maar als u dit vastlegt in een periodieke schenking, dan is uw gift wel aftrekbaar. Door het
belastingvoordeel schenkt u een hoger bedrag aan ons, terwijl uw netto kosten nog steeds 150 euro bedragen.
Verzamelinkomen
Belastingtarief
Bijdrage aan Zuid-Hollands Landschap
Aftrekbaar bedrag
Belastingvoordeel
Uw netto kosten
Losse giften per jaar
€ 30.000
42%
€ 150
€0
€0
€ 150
Periodieke schenking per jaar
€ 30.000
42%
€ 259
€ 259
€ 109
€ 150
Rekenvoorbeeld B:
Stel, u heeft een verzamelinkomen van 60.000 euro en zit in het 52% belastingtarief. U doneerde voorheen 220
euro aan het Zuid-Hollands Landschap. Dit is minder dan 1% van uw verzamelinkomen en daarom niet
aftrekbaar. Als u dit vastlegt in een periodieke schenking, dan is uw gift wel aftrekbaar. Met dezelfde netto
kosten, schenkt u meer aan het Zuid-Hollands Landschap.
Verzamelinkomen
Belastingtarief
Bijdrage aan Zuid-Hollands Landschap
Aftrekbaar bedrag
Belastingvoordeel
Uw netto kosten
Losse giften per jaar
€ 60.000
42%
€ 220
€0
€0
€ 220
Periodieke schenking per jaar
€ 60.000
42%
€ 458
€ 458
€ 238
€ 220
Download