Praktijk voor coaching

advertisement
Praktijk voor coaching: “Praatmijnheer”.
Je zit ergens mee en er is iemand die je kan helpen.
Je zit ergens mee maar je weet niet hoe je de eerste stap moet zetten naar een oplossing. De
allereerste stap is: begeleiding zoeken bij het zetten van de eerste stap. Die hulp bij de eerste stap
is dichterbij dan je denkt. Reden om eens verder met hem te praten over wat hij doet.
Om te beginnen: Joop luistert. Aandachtig en met inlevingsvermogen, zodat hij de juiste vragen kan
stellen. “Praatmijnheer” klinkt wat vreemd maar je moet praatmijnheer dan ook verstaan als
iemand bij wie je gaat praten over je probleem.
Door de juiste vragen te stellen zorgt Joop er voor dat je zelf helder krijgt hoe je de eerste stappen
kunt zetten naar het vinden van de juiste aanpak. Daarna begeleidt Joop je met het maken van de
stappen die nodig zijn om je plannen uit te kunnen voeren.
Wie is Joop?
Joop woont aan de Essenburg 16 in Dordrecht, waar ook het Praathuis, de praktijk,
achter in de tuin is gevestigd. Hij is van 1947 en een rustige, ervaren en deskundige
coach die eerder zijn sporen heeft verdiend in het bedrijfsleven. Hij komt vaderlijk,
maar helder en soms zelfs zakelijk over. Hij had ook heel goed leraar kunnen worden
en was manager in het bedrijfsleven. Op hem kunnen vertrouwen staat hoog in zijn
vaandel. Aan het einde van zijn loopbaan bij een grote accountantsfirma is hij zich
verder gaan verdiepen en bekwamen als coach. Dat betekent dat hij zich het
begeleiden van cliënten op het vlak van persoonlijke problemen eigen heeft gemaakt. Zijn kennis en
kunde op het gebied van werk en inkomen en niet te vergeten zijn levenservaring levert een
persoon op bij wie je met allerhande problemen terecht kunt. Het coachen heeft prioriteit, de cliënt
als mens in zijn geheel staat voorop en het is prettig dat, wanneer als gevolg van de persoonlijke
gesprekken hulp nodig is bij het uitvoeren van plannen, Joop die mogelijkheden biedt.
Werkwijze.
Altijd begint Joop met een gratis kennismakingsgesprek. Daarin stellen cliënt en Joop vast wat het
probleem is en of Joop de begeleiding op zich kan en wil nemen. In dat gesprek gaat het over alles
wat de cliënt bezig houdt, en niet alleen het probleem wat wordt aangekaart. Dat gebeurt om een
zo goed mogelijk beeld te krijgen van het probleem in samenhang met de persoon en zijn
omgeving. Uiteraard passeert dus ook de thuis- en werksituatie de revue. De cliënt heeft door
vragen te stellen over manier van werken en over wie Jop eigenlijk is, ook de gelegenheid te
ervaren of deze coach hem verder kan helpen. Als na de kennismakings-sessie de afspraken zijn
gemaakt over hoeveel sessies en wanneer, zal de eerste sessie erna een intakesessie zijn waarin de
opdracht voor de coach op papier is gezet en wordt ondertekend. Afhankelijk van het probleem kan
Joop dan met behulp van diverse coachingsmiddelen de begeleiding naar de oplossing op zich
nemen. De website geeft je alle verdere informatie die je nodig mocht hebben.
mobiel: 06-28635462
mail: [email protected]
www.praatmijnheer.nl
Afspraken maken.
Joop heeft net als veel andere mensen, naast zijn praktijk ook nog andere bezigheden zodat hij de
afspraakuren als volgt heeft geregeld. Enerzijds om te voorkomen dat het te druk wordt en hij te
weinig aandacht kan besteden aan individuele cliënten, anderzijds om een structuur te hebben
waarnaar hij zichzelf en zijn cliënten zich kunnen richten. In een enkele geval wil hij hier wel van
afwijken na overleg.
Mogelijke afspraakuren:
Maandag:
10:30 uur
Dinsdag:
10:30 uur
Woensdag: 10:30 uur; 14:00 uur; 19:00 uur
Donderdag: 10:30 uur; 14:00 uur; 19:00 uur
Vrijdag:
10:30 uur; 14:00 uur
Voorbeelden
Slecht in je vel zitten. Heel vaak begint het hier mee. Er is iets wat je niet lekker zit en je probeert er
achter te komen wat dan. Joop helpt je door zijn vragen er achter te komen wat de oorzaak is en
kijkt samen met je naar de mogelijke oplossingen. Daarbij kunnen je verhalen over vroeger, de
levenspatronen die je hebt ontwikkeld en je karaktereigenschappen ter sprake komen. Ook de
verhouding met de mensen om je heen kan een oorzaak zijn van je onprettige gevoel.
Werkproblemen. Dat kan variëren van een pesten door collega’s tot het er achter komen dat je een
verkeerde keuze qua werk hebt gemaakt en dat wil veranderen.
Dreigend ontslag: Joop kan je helpen met advies over wat wel en wat niet te doen, met het
schrijven van brieven en het aanleggen van een ontslagdossier.
Relatieproblemen. Hij laat je eerste je verhaal vertellen analyseert dan samen met jou wat er speelt
en kijkt naar de opties die zich aandienen. Vervolgens neemt hij je bij de hand om ook
daadwerkelijk de maatregelen te nemen die je zelf samen met hem hebt bedacht.
Een communicatietraining van een paar sessies (vooral ook leren luisteren trouwens) doet soms
wonderen, waarbij uiteindelijk ook je partner meekomt voor deze sessies.
Eigen zaak starten. Als je al lang rondloopt met het idee voor jezelf te beginnen ben je bij Joop aan
het juiste adres. Hij helpt je inzicht te krijgen hoe belangrijk dit voor je is. Hij leert je kijken naar wat
de (on)mogelijkheden zijn en helpt je bij het doorrekenen van je businessplan wat je samen met
hem maakt. Als resultaat ligt er dan een plan waarmee je aan je financiers kunt laten zien dat je er
goed over na hebt gedacht, de consequenties door hebt en goed weet wat de risico’s en
mogelijkheden zijn.
Samengevat:
Bij Joop kun je terecht.
Maak een afspraak en wacht niet tot het probleem nog groter gegroeid is….
mobiel: 06-28635462
mail: [email protected]
www.praatmijnheer.nl
Download