Gastroscopie - Máxima Medisch Centrum

advertisement
Gastroscopie
Onderzoek van de slokdarm, maag
en twaalfvingerige darm
Maag-, darm- en leverziekten
De gastroscopie vindt plaats op:
Op ……………………..dag………………………..om ……………………….uur
Wij verwachten u op:
0 Endoscopie behandelcentrum, route 174, locatie Veldhoven
0 Endoscopie afdeling MDL, route 200, locatie Eindhoven
Belangrijk!
Op de dag voorafgaand aan het onderzoek mag u vanaf 24.00
uur 's avonds niets meer eten!
U mag tot twee uur voor het onderzoek nog heldere dranken
drinken. Heldere dranken zijn water, appelsap, ranja, bouillon
of thee.
Kleding
We raden u aan om makkelijk zittende (niet knellende) kleding
te dragen.
Denkt u eraan om uw servicepas met de correcte gegevens
mee te nemen?
Inleiding
Uw arts heeft voorgesteld om bij u een gastroscopie te laten
doen. Dit is een onderzoek waarbij de binnenkant van uw
slokdarm, maag en twaalfvingerige darm bekeken wordt.
In deze brochure krijgt u meer informatie over:
 het onderzoek
 welke aandoeningen kunnen worden opgespoord
 de voorbereiding op het onderzoek
 wat u na afloop kunt verwachten
1
De functie van slokdarm, maag en twaalfvingerige darm
De slokdarm, maag en twaalfvingerige darm zijn het bovenste
deel van het spijsverteringsstelsel (zie tekening bladzijde 2).
Het voedsel wordt eerst in de mond fijngekauwd en met
speeksel vermengd. Daarna komt het via de slokdarm (A) in de
maag (B).
Aan het einde van de slokdarm zit een sluitspier. Die laat
voedsel de maag in gaan, maar voorkomt het terugstromen
ervan in de slokdarm. De maag is een verzamelplaats van
voedsel. Hier wordt het voedsel gekneed en vermengd met zuur
maagsap.
A = Slokdarm
B = Maag
C = Lever
D = Dunne darm
E = Dikke darm
F = Endeldarm
Aan de uitgang van de maag, richting twaalfvingerige darm
bevindt zich ook een sluitspier, pylorus genaamd. De pylorus
laat de voedselbrij met kleine porties tegelijk door richting
twaalfvingerige darm. De twaalfvingerige darm is het eerste
deel van de dunne darm, daar wordt het zure maagsap
geneutraliseerd en er worden gal en andere spijsverteringssappen vanuit de alvleesklier aan de voedselbrij toegevoegd. In
de dunne darm wordt voedsel opgenomen in het lichaam.
2
Wanneer de dunne darm niet voldoende voedsel op kan nemen
kunnen er klachten ontstaan van langdurige diarree,
bloedarmoede en gewichtsafname.
Wat is een gastroscopie ?
Met een gastroscopie kunnen we bepaalde afwijkingen aan uw
slokdarm, maag of twaalfvingerige darm opsporen.
Het onderzoek wordt gedaan met behulp van een
kijkinstrument, de endoscoop. Hierdoor kan de arts de
binnenkant van holle organen goed bekijken. In de endoscoop
bevindt zich een kleine videocamera, waardoor het onderzoek
op een televisiescherm te volgen is.
Via de endoscoop kunnen we ook kleine ingrepen doen.
De arts kan bijvoorbeeld een stukje weefsel wegnemen voor
verder onderzoek. Dit noemen we een biopsie.
Ook kan men een bloeding stoppen of een vernauwing in de
slokdarm oprekken.
Welke aandoeningen kunnen worden opgespoord?
Hieronder volgen enkele aandoeningen die we via een
gastroscopie kunnen opsporen.
Slokdarmontsteking
Deze ontsteking, ook wel refluxziekte genoemd, kan ontstaan
als de wand van de slokdarm lange tijd door maagzuur wordt
aangetast. Dit kan onder andere gebeuren als de sluitspier
tussen slokdarm en maag niet meer goed sluit, waardoor het
maagzuur de slokdarm instroomt. Men spreekt hier dan over
een “breukje in het middenrif” ofwel hernia diaphragmatica.
De opening in het middenrif, waar de slokdarm doorheen gaat,
is dan aan de wijde kant. De klachten die hierdoor kunnen
optreden zijn zuurbranden, en een branderig gevoel achter het
borstbeen,wat naar boven uitstraalt.
Blijft de ontsteking lange tijd bestaan, dan kunnen ook
slokdarmvernauwingen ontstaan.
3
Gastritis
Gastritis is een ontsteking van het maagslijmvlies. Het gebruik
van bepaalde medicijnen of een bacterie kunnen de
veroorzaker zijn. Klachten kunnen zijn; een onbehaaglijk gevoel
in de bovenbuik, misselijkheid,en braken. In de meeste gevallen
duurt een gastritis kort, maar bij ouderen kan de ziekte
langdurig aanhouden.
Maagzweer of zweer in de twaalfvingerige darm
Een zweer is een kleine, ondiepe krater in de maag- of
darmwand. De oorzaken voor het ontstaan van zweren zijn
dezelfde als die voor het ontstaan van een gastritis.
Mogelijke klachten die kunnen wijzen op een maagzweer zijn:
scherpe pijn die na het eten vaak verdwijnt of soms juist erger
wordt, misselijkheid, braken, brandend maagzuur en veelvuldig
boeren. Wordt een zweer niet behandeld, dan treedt soms een
bloeding op. De verschijnselen hiervan kunnen zijn: zwarte
ontlasting met of zonder bijmenging van vers bloed, stekende
pijn die uitstraalt naar de rug en veel braken na het eten.
Voorbereidingen op de gastroscopie
Medicijngebruik
Omdat we tijdens de gastroscopie soms kleine ingrepen doen
die een bloeding veroorzaken, is het van belang dat de arts
weet welke medicijnen u gebruikt. Dit betreft vooral
bloedverdunnende middelen zoals Acenocoumarol (sintromitis),
Fenprocoumon (marcoumar) en Ascal, maar ook
antireumamiddelen, aspirine en andere pijnstillers.
Overleg vóóraf met uw arts hoe u uw medicijngebruik moet of
kunt aanpassen. Hebt u diabetes, overleg dan over het gebruik
van voedsel, medicijnen en het spuiten van insuline.
De avond voor het onderzoek
Om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren, moeten uw
slokdarm, maag en twaalfvingerige darm leeg zijn. Daarom mag
u op de avond voorafgaand aan het onderzoek vanaf 24.00 uur
niets meer eten. U mag tot twee uur voor de gastroscopie
heldere dranken drinken.
4
Indien het onderzoek na 12.00 uur plaats vind mag u voor half
acht nog een beschuit met jam eten. Heldere dranken mag u tot
twee uur voor de gastroscopie drinken. Heldere dranken zijn:
water, ranja, appelsap, bouillon en thee. De twee uur voor de
gastroscopie mag u niets meer nemen. U mag dan ook niet
roken of kauwgom gebruiken.
Indien u opgenomen bent in het ziekenhuis gelden voor u
mogelijk andere tijden tot wanneer u mag eten en drinken. De
verpleegkundige licht u daarover in.
Indien u een gastroscopie en coloscopie moet ondergaan kan u
gewoon de voorbereiding van de coloscopie aanhouden. U bent
dan twee uur voor het onderzoek nuchter. Daarvoor alleen
heldere dranken.
Het onderzoek
Op de dag van het onderzoek meldt u zich op de afgesproken
tijd bij de endoscopie afdeling. Nadat u zich heeft gemeld, kunt
u in de wachtkamer plaatsnemen. Een verpleegkundige komt u
daar ophalen. Zonodig krijgt u een drankje voor het onderzoek
dat schuimvorming in de maag tegengaat (dit is geen
verdoving). Heeft u losse gebitsdelen, dan moet u deze uit
doen. Daarna vraagt men u om op uw linkerzij op de
onderzoektafel te gaan liggen. De verpleegkundige doet een
ring tussen uw kaken of tanden die de endoscoop en uw kaken
of tanden beschermt.
De endoscoop is een soepele en bestuurbare slang van
ongeveer een centimeter dik. De arts brengt de slang door de
ring in uw keel en vraagt u te slikken. Daarbij wordt de slang
door de keel in de slokdarm gebracht. Vervolgens wordt de
slang opgeschoven naar de maag. Dit gaat het beste als u zich
zo goed mogelijk ontspant.
Tijdens het onderzoek blaast de arts via de endoscoop lucht in
om de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm te laten
ontplooien en het beter te kunnen bekijken. Het kan zijn dat u
van de ingeblazen lucht moet boeren. Dit is heel normaal, dus
niet iets om u voor te schamen. Ook kokhalzen tijdens het
5
onderzoek is een veelvoorkomend verschijnsel. Door rustig te
ademen kunt u dit soms onderdrukken.
Zodra het onderzoek klaar is, verwijdert men de endoscoop
weer.
Duur van het onderzoek
Als er alleen wordt gekeken tijdens het onderzoek duurt het
slechts enkele minuten, wanneer er biopten worden genomen
of behandeling uitgevoerd dan neemt het onderzoek meer tijd in
beslag. De gemiddelde tijdsduur van het onderzoek is met de
voorbereiding inbegrepen 5 tot 10 minuten.
Een ‘roesje’
Bij hoge uitzondering geeft men, in overleg met u een ‘roesje’.
Als u hiervan gebruik wilt maken, moet u dit direct met de arts
die het onderzoek aanvraagt bespreken of zo snel mogelijk
daarna. Wilt u een roesje dan krijgt u vooraf een afspraak op
de polikliniek maag- darm- leverziekten. Aanvullende informatie
over het ‘roesje’ wordt verstrekt door middel van een inlegvel.
Na het onderzoek
Na het onderzoek kan uw keel een tijdje wat rauw en gevoelig
zijn, vooral als u veel hebt moeten boeren. Dit gevoel verdwijnt
vrij snel. U mag meteen na het onderzoek weer eten en
drinken.
De uitslag van het onderzoek
Uw behandelend arts (die het onderzoek aangevraagd heeft)
bespreekt de resultaten van het onderzoek en de eventuele
verder behandeling met u. De arts die het onderzoek heeft
verricht bespreekt met u direct na afloop van het onderzoek kort
de bevindingen. De uitslag van het eventuele weefselonderzoek
is echter niet meteen beschikbaar.
6
Complicaties
Een gastroscopie is een veilige onderzoeksmethode. Complicaties komen gelukkig zelden voor maar wij willen u hierover toch
informeren.
Luchtweginfectie of longontsteking
Een luchtweginfectie of een longontsteking ontstaat soms
wanneer u zich tijdens het onderzoek hebt verslikt in de
maaginhoud. Dit komt vaker voor als u keelverdoving of een
roesje krijgt toegediend. Ook bij spoedonderzoeken kan dit
optreden, bijvoorbeeld bij een maagbloeding. Dit omdat
sommige patiënten voor een spoedonderzoek niet nuchter zijn,
of door opgeven van bloed vanuit de maag.
Beschadiging van de slokdarm of maag
Door krachtig opboeren tijdens het onderzoek kan een
beschadiging optreden in het laatste deel van de slokdarm.
Zeer zelden ontstaat een scheurtje in de slokdarm; nog minder
vaak ontstaat dit in de maag. Dit komt voor wanneer er
vernauwingen in de slokdarm zijn. Als er tijdens het onderzoek
ook een behandeling wordt toegepast, bijvoorbeeld het
oprekken van vernauwingen of het inspuiten van een bloedvat,
neemt het risico op complicaties toe. Voor verder uitleg over de
behandelingen wordt u verwezen naar de behandelend arts.
Belangrijk
Neem contact met ons op als:
 uw temperatuur hoger wordt dan 38° C;
 bloedverlies optreedt.
Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met de
endoscopie afdeling. Buiten kantooruren kunt u bellen met de
afdeling spoedeisende hulp (eerste hulp) op locatie Veldhoven.
De telefoonnummers vindt u hieronder.
7
Heeft u vragen?
Heeft u voorafgaande aan het onderzoek nog vragen, dan kunt
u contact opnemen met de arts die het onderzoek voor u heeft
aangevraagd, de endoscopie afdeling of de maag-, darm-, en
leververpleegkundige.
Handige telefoonnummers
Eindhoven
Veldhoven
Endoscopie afdeling
tot 16.45 uur
Spoedeisende hulp
(040) 888 63 50
Keuze 2
(040) 888 63 50
Keuze 2
(040) 888 88 11
Maag-, darm- en
(040) 888 63 50
leververpleegkundige Keuze 1
(040) 888 63 50
Keuze 1
Polikliniek maag-,
darm,- en
leverziekten
(040) 888 63 50
Keuze 1
(040) 888 63 50
Keuze 1
8
Enkele vragen over uw medische conditie
Wilt u bij onderstaande vragen aankruisen hetgeen van
toepassing is?
Ja
Nee
Heeft u een afwijking aan het hart
of de bloedvaten, waarbij u het advies
heeft gekregen om bij ingrepen van
tevoren antibiotica te gebruiken?
□
□
Bent u momenteel onder behandeling
van de trombosedienst of gebruikt u
bloedverdunnende medicijnen?
□
□
Gebruikt u aspirinebevattende geneesmiddelen zoals Ascal of Acetosal?
□
□
Heeft u een stoornis van de bloedstolling?
□
□
Heeft u suikerziekte?
□
□
Heeft u kwetsbare, niet te verwijderen
gebitsdelen (b.v. een jacket)?
□
□
Heeft u na het lezen van de folder
nog vragen aan de arts,
die het onderzoek gaat doen?
□
□
9
Hoe tevreden bent u over uw arts of ziekenhuis?
Geef uw mening over MMC op ZorgkaartNederland.nl
Máxima Medisch Centrum
www.mmc.nl
Locatie Eindhoven:
Ds. Th. Fliednerstraat 1
Postbus 90 052
5600 PD Eindhoven
Locatie Veldhoven:
de Run 4600
Postbus 7777
5500 MB Veldhoven
De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te
geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen
andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts
een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of
behandelaar.
© MMC.115.202_06_17
Download