accommodatievormen.qxd:Layout 2

advertisement
Theoriemap leermethode vmbo consumptief
Accommodatievormen
Waar gaat deze kaart over?
hotel heeft vergaderfaciliteiten en zakelijke voorzieningen, zoals een fax en een internetaansluiting
In deze kaart vind je informatie over de verschil-
op de hotelkamer. Een toeristenhotel ligt in een
lende accommodatievormen die er zijn. Daarbij
toeristisch gebied en de faciliteiten zijn hier dan
kun je denken aan verblijf in hotels en pensions,
ook op ingesteld. De gasten willen hier geïnfor-
maar bijvoorbeeld ook aan het verblijf op een cam-
meerd worden over de mogelijkheden die er in de
ping.
omgeving van het hotel zijn. In de praktijk zal een
zakenhotel proberen om in de weekenden en in de
vakanties andere doelgroepen van gasten aan te
Wat wordt er van jou verwacht?
trekken. En een toeristenhotel zal proberen om
buiten het seizoen de kamers toch te verhuren.
Na het bestuderen van deze kaart kun je:
– aangeven welke vormen van verblijfsaccommodatie er zijn
– een beschrijving geven van de verschillende
kamertypen in hotels
– aangeven welke vormen van verzorging er in
hotels en pensions zijn
– aangeven welke soort standplaatsen er op campings zijn
– een aantal ketens noemen van accommodatieverschaffers
Ontbijtzaal hotel
Accommodatie en logies
Soorten hotels
Een ruimte die is ingericht op het verblijf van per-
Hiervoor zijn al het zakenhotel en het toeristenho-
sonen, heet een accommodatie.
tel genoemd. Er zijn veel soorten hotelbedrijven,
Een accommodatie kan verhuurd worden. Al in de
bijvoorbeeld:
Middeleeuwen konden reizigers tegen betaling
het motel
onderdak vinden in een herberg. Vanuit deze vorm
Het kenmerk van een motel is dat het aan een snel-
zijn de hotels ontstaan. Tegenwoordig zijn er veel
weg ligt. Een motel biedt onderdak aan gasten die
vormen van accommodatie. Ze worden om verschil-
op doorreis zijn. De gast blijft over het algemeen
lende redenen gebruikt. Ook de prijs die je er voor
kort in een motel.
betaalt verschilt onderling enorm. Het verblijf in
het airport-hotel
een luxe 5-sterren hotel kost nu eenmaal veel meer
Dit type hotel vind je rond de internationale vlieg-
dan een overnachting op een camping.
velden. Ook hier is de verblijfsduur van de gast
kort. Luchtvaartmaatschappijen huren hier
kamers om passagiers die een vertraagde vlucht
Hotels
hebben onderdak te kunnen bieden.
het budgethotel
Er zijn veel soorten hotels. Er zijn hotels die zich
Het budgethotel richt zich op gasten die tegen een
vooral richten op zakenreizigers. Er zijn ook hotels
lage prijs een hotelovernachting willen. De prijs is
die het van de toeristen moeten hebben. Een zaken-
laag door op een locatie te bouwen waar de grond-
1
Theoriemap leermethode vmbo consumptief
Accommodatievormen
prijs niet hoog is. Meestal is er alleen de mogelijk-
Pensions
heid om er te ontbijten.
het appartementenhotel
Een pension is wat eenvoudiger van opzet dan de
Vaak worden in zo’n hotel alleen appartementen
meeste hotels.
verhuurd. De gasten hebben meestal de beschik-
Er zijn verschillende soorten pensions. Pensions
king over een eigen, kleine keuken. Dit type hotel
die logies voor kortere tijd verstrekken of pensions
is gevestigd in de toeristische gebieden.
die voor langere tijd logies verstrekken. Hierbij is
eerder sprake van wonen.
Kamertypen
Een pension heeft tenminste vier kamers. Er wordt
In de hotellerie wordt er een indeling in typen
per dag minimaal één warme maaltijd verstrekt.
kamers gemaakt. Deze indeling is gebaseerd op het
aantal bedden dat in de kamer staat:
De verzorging in hotels en pensions
1-persoonskamer (‘single’)
Dit is een kamer met 1 bed voor 1-persoon.
In een hotel kan de gast er voor kiezen om alleen
een kamer met logies te nemen. Hij betaalt dan de
2-persoonskamer
prijs voor de overnachting. Soms is in de prijs het
Het gaat hier om twee typen:
ontbijt inbegrepen. Maar meestal moet je hiervoor
– 1 groot bed voor 2 personen (‘grand lit’ of ‘dou-
apart betalen. Wanneer in de prijs van de kamer
ble’)
– 2 gescheiden bedden voor ieder 1-persoon (‘lits
jumeaux’ of ‘twin’)
één of meerdere maaltijden zijn inbegrepen, dan
wordt de volgende indeling gemaakt:
logies
Men betaalt alleen voor de overnachting. Andere
meer-persoonskamer
benamingen zijn ‘room only’ of ‘european plan’
– ‘triple’: een kamer voor 3 personen
(e.p.).
– ‘double-double’: een kamer voor maximaal 4 per-
logies en ontbijt
sonen in 2 grote bedden
Behalve de overnachting is het ontbijt in de prijs
inbegrepen. Ook bekend als ‘bed and breakfast’.
Hotelketens
half-pension
Veel hotels maken onderdeel uit van een groter
Hierbij is behalve het logies en het ontbijt ook het
geheel: een hotelketen. Vaak vind je de hotels van
diner inbegrepen. Andere benamingen zijn ‘half
een keten over de hele wereld. Ze beschikken over
board’ of ‘modified american plan’ (m.a.p.).
een centraal reserveringssysteem waar de gast via
volledig pension
internet, een kamer kan boeken. Voorbeelden van
Hierbij gaat het om logies, ontbijt, lunch en diner.
zulke hotelketens zijn Hilton International, Holi-
Ook wel ‘full board’ of ‘american plan’ (a.p.).
day Inn, Intercontinental, de Accor-groep, Bastion
en Mercure Hotels.
Voor de gast maakt het niet uit waar hij zijn hotel
Campings
boekt. De kamer en de aanwezige voorzieningen in
het hotel van een bepaalde keten zijn waar ook ter
Kamperen kun je tegenwoordig op vele manieren.
wereld hetzelfde.
Er zijn campings die van alle moderne gemakken
zijn voorzien. Compleet met restaurants, supermarkt en golfslagbad.
2
Theoriemap leermethode vmbo consumptief
Accommodatievormen
Er zijn ook campings die zich richten op een doel-
allemaal. De prijs die je voor een bungalow betaalt
groep die kiest voor rust en natuur. Deze campings
is afhankelijk van het seizoen. Het is logisch dat tij-
vind je in natuurgebieden of bij een boerderij.
dens de vakanties, als het hoogseizoen is, de prij-
Het is ook niet meer nodig om zelf kampeerspullen
zen hoger liggen dan tijdens het laagseizoen.
te hebben. Als je wilt kun je een compleet ingerichte tent of caravan huren.
Ketens van bungalowparken
Vaak is een bungalowpark onderdeel van een
Veel mensen verblijven tijdens het gehele seizoen
keten. Voorbeelden hiervan zijn:
op een camping. Zij hebben dan een vaste stand-
– Center parks
plaats gehuurd. Meestal heeft een camping ook spe-
– Landal Green Parks
ciale plaatsen voor gasten die voor een kortere tijd
– GranDorado
verblijven.
Campingketens
Sommige campings zijn onderdeel van een keten.
Voordeel hiervan is dat gezamenlijk kan worden
ingekocht. Hierdoor kan de keten goedkopere
inkoopprijzen bij leveranciers vragen. Ook wordt
er gemeenschappelijk reclame gemaakt. Voorbeelden van campingketens zijn:
– Recreatie Centra Nederland
– Stichting Vrije Recreatie
– Eurocamp
– Tentsetters
Bungalowparken
Op een bungalowpark worden vakantiehuisjes te
huur aangeboden. Op het park zijn vaak veel voorzieningen aanwezig die het de gast makkelijk
maken. Restaurants, cafés, snackbars, winkels,
sportfaciliteiten, zwembad en sauna, het is er vaak
3
Theoriemap leermethode vmbo consumptief
Accommodatievormen
Vragen
1. Wat versta je onder het begrip accommodatie?
2. Wat is logies?
3. Welke kamertypen kun je onderscheiden?
4. Noem twee kenmerken van een motel.
5. Wat is een budgethotel?
6. * Geef het verschil aan tussen een zakenhotel en
een toeristenhotel.
7. Wat voor soorten verblijf biedt een pension?
8. Wat is ‘full board’?
9. Wat voor soort standplaatsen zijn er op een
camping?
10. Noem twee voordelen van samenwerking in
een keten.
Opdracht
Vergelijk een hotel van drie verschillende hotelketens met elkaar.
De hotels moeten in dezelfde plaats gevestigd zijn.
De informatie moet betrekking hebben op:
– de prijs van een 1-persoons kamer met logies en
ontbijt.
– de voorzieningen in de goedkoopste 1-persoonskamer.
Zoek de informatie bijvoorbeeld op internet.
4
Download