CT Hart

advertisement
CT Hart
(Computer tomografie van de kransslagader)
Inleiding
Uw behandelend cardioloog heeft u aangemeld voor een CT- onderzoek van uw hart.
Deze folder geeft u hierover meer informatie.
CT (Computer Tomografie)
Uw behandelend cardioloog heeft u, voor het maken van een CT van het hart, verwezen
naar de afdeling radiologie (röntgen). Op deze afdeling maken radiologen (artsen) en
radiodiagnostisch laboranten afbeeldingen van het hart en de kransslagaders. Tijdens het
maken van een CT-scan draait de röntgenbuis om u heen. Een computer maakt van de
door het lichaam getreden straling meerdere afbeeldingen. Het CT-apparaat ziet eruit als
een grote ring, de onderzoekstafel schuift door deze ring.
Het onderzoek wordt beoordeeld door een radioloog en een cardioloog. De uitslag wordt
vastgelegd in een verslag.
Onderzoek tijdens de CT-scan
Met dit onderzoek worden er afbeeldingen van uw hart en kransslagaders gemaakt. Het
doel is: vaststellen of er aderverkalking aanwezig is en/of vernauwingen van de
kransslagaders uit te sluiten zijn. U krijgt een kalkscore-onderzoek en eventueel een
angiografisch onderzoek.
Hieronder staat uitgelegd wat het onderzoek inhoudt.
Calcium-scoring (kalkscore-onderzoek)
De calcium-scoring-techniek wordt gebruikt om te kijken of u aderverkalking van de
kransslagaders heeft. De aanwezigheid van kalkafzetting in de kransslagaders is een
maat voor de aanwezigheid van atherosclerose (‘aderverkalking’).
Angiografie
Door de CT-angiografie kunnen de kransslagaders van binnen worden bekeken. Met deze
techniek wordt contrastvloeistof bij u ingespoten om de kransslagaders goed zichtbaar te
maken. Daardoor kan er worden gekeken of u vernauwingen in de kransslagaders heeft.
Met CT-angiografie kan met name de afwezigheid van vernauwingen worden vastgesteld.
Zijn er vernauwingen aanwezig? Dan kan uw cardioloog zo nodig verder onderzoek
adviseren.
Belangrijk om te weten
 Zwangerschap
Röntgenstralen kunnen gevaarlijk zijn voor het ongeboren kind. Als u zwanger
bent, of denkt te zijn, moet u dit vóór het onderzoek melden.
 Heeft u last van astma, hooikoorts of bronchitis, of bent u overgevoelig voor
medicijnen, jodiumhoudende contrastvloeistof of andere stoffen, wilt u dit dan
melden vóór het onderzoek.
Uw behandelend arts heeft daar al met u over gesproken.
Voorbereiding
 Vanaf 2 uur voor het onderzoek moet u nuchter zijn. U mag 24 uur voor het
onderzoek geen cafeïne (koffie, thee, cola, energiedrank) gebruiken en niet roken.
 Omdat u mogelijk medicijnen krijgt adviseren wij u om niet zelf te rijden
 Neem telefoonnummers van uw familieleden/contactpersonen mee.
Dagopname
U wordt gedurende de dag opgenomen op de fasttrackpoli van het ziekenhuis. Voor het
onderzoek brengt de verpleegkundige u van de poli naar de afdeling radiologie. Na het
onderzoek blijft u nog een paar uur op de fasttrackpoli.
Verloop van het onderzoek
Bij het maken van de CT is het belangrijk dat het lichaamsdeel, waar het om gaat, zo
min mogelijk door kleding wordt bedekt.
U ligt op de verschuifbare onderzoekstafel. De laborant vertelt u hoe u op de tafel moet
liggen. Hij/zij sluit u aan op de verschillende apparatuur en schuift vervolgens de tafel in
de ring. Tijdens het onderzoek ligt u in de ring van het CT-apparaat. Het is belangrijk dat
u tijdens het onderzoek stil ligt.
Is uw hartslage laag genoeg om een scan te maken? Dan wordt het onderzoek gestart. Is
uw hartslag te hoog? Dan krijgt u eerst nog medicatie toegediend om de hartslag te
verlagen. Daarna wordt met het onderzoek gestart.
U krijgt tijdens het onderzoek contrastmiddel toegediend, via het infuus in uw arm. Dit is
om de bloedvaten beter zichtbaar te maken. Van deze injectie kunt u even warm worden,
dit warme gevoel verdwijnt na 1 à 2 minuten. Vervolgens maakt de laborant een lange
opname; u moet de adem inhouden, terwijl de tafel steeds een stukje verschuift. De
laborant zegt u wanneer u weer normaal kunt ademen. De computer maakt vervolgens
van het gescande gebied de beelden.
Tijdens het maken van de scan zit de laborant achter de schakeltafel in een kamer naast
u. De laborant kan u zien en horen en vraagt u zo nodig de adem in te houden als de
scans gemaakt worden.
Na het onderzoek
Na de scan wordt u door een verpleegkundige weer naar de afdeling gebracht. Daar moet
u nog even blijven om te kijken hoe het met u gaat. Het is belangrijk dat u goed drinkt
i.v.m. het toegediende contrastmiddel. Daarna mag u naar huis.
Uitslag
De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw cardioloog.
Vragen
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel deze gerust. Wij willen ze
graag voor u beantwoorden.
Op werkdagen zijn wij tussen 08.00 en 16.30 telefonisch bereikbaar.
Telefoonnummer radiologie:
Almelo:
0546 69 3700
Hengelo:
074 290 5452
Telefoonnummer polikliniek cardiologie:
Almelo:
0546 69 3500
Hengelo:
074 290 2048
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards