storten / betalen - Agentschap Innoveren en Ondernemen

advertisement
STORTEN / BETALEN
Storten : eigen aandeel kmo in portefeuille
steken via rekeningnummer Sodexo.
Betalen : betalen van de factuur aan de
dienstverlener via de portefeuille.
Portefeuillestatus
Na bevestiging grootte onderneming is dit het eerste scherm. Klik hier op
GA VERDER
Nu kom je op het scherm “projecten in portefeuille”. Hier ziet je dan de mogelijke
acties : storten of betalen.
OPGELET:kijk steeds in de juiste cyclus: BEA in cyclus 2006,2007 of 2008;
KMO in 2009
KMO
BEA
STORTEN : aanvraag is bevestigd (*)
=> eigen aandeel storten aan Sodexo
(*) in de pijler Strategisch Advies moet na
de DVL ook het Agentschap Economie de
subsidieaanvraag bevestigen
BETALEN : storting is gebeurd
=> opdracht geven tot betalen van DVL
Download