NATUUR EN MILIEU houdt zich bezig met de natuurlijke omgeving

advertisement
TOELICHTING DIOS
NATUUR EN MILIEU houdt zich bezig met de natuurlijke omgeving: inrichten en beschermen van het landschap,
verbouwen van gewassen en verzorgen van dieren, aardwetenschappen, biologie en alle milieukundige
aspecten die hierbij aan de orde komen.
TECHNIEK houdt zich bezig met arbeidsgebieden zoals werktuigbouwkunde, elektrotechniek en technische
informatica, bouwkunde, milieutechniek, biotechnologie, luchtvaart- en ruimtetechniek.
NATUURWETENSCHAPPELIJK houdt zich bezig met onderzoek en ontwikkeling op allerlei gebied, zoals
onderzoek naar alles wat met de aarde en het weer te maken heeft, ontwikkeling en ontwerp van technieken,
methoden en materialen.
CREATIEF KUNSTZINNIG is een sector die zich bezig houdt met het ontwerpen en vormgeven van allerlei
producten, zowel op het gebied van beeldende kunst, muziek en theater, als op het gebied van industrieel
productontwerpen en architectuur.
LITERATUUR EN CULTUUR is gericht op onderzoek naar en bestudering van de vele talen en culturen, met
informatievoorziening, geschreven en gesproken taal en (kunst-) geschiedenis.
SOCIALE DIENSTVERLENING draait om het zorgen voor maatschappelijk welzijn of de vorming van mensen,
de hulpverlening aan mensen met vragen en problemen, hulp aan mensen die begeleiding nodig hebben in het
dagelijkse leven, om dienstverlening aan groepen mensen op maatschappelijk en recreatief gebied, om
personeelsmanagement en om onderwijs.
GEZONDHEIDSZORG houdt zich bezig met de zorg en aandacht voor anderen. Het gaat om behandeling,
verpleging en verzorging van mensen die ziek zijn (lichamelijk en/of geestelijk), of die problemen hebben met
een deel van hun lichaam, zoals houding, ogen, huid, gebit of stem. Ook wordt er onderzoek gedaan in
laboratoria.
HANDEL is een sector waarin men zich bezig houdt met allerlei aspecten van het in- en verkoopproces,
public relations en reclame, marktonderzoek, import en export, marketing, communicatie etc.
MANAGEMENT EN BEHEER houdt zich bezig met het organiseren van en leidinggeven aan werkzaamheden,
met controlerende en adviserende taken op financieel gebied, met bedrijfswetenschappen en economisch
onderzoek en het ontwikkelen van beleid.
VEILIGHEID EN AVONTUUR is een sector waarin het gaat om de handhaving van de openbare orde, om
beveiliging van personen en gebouwen, om de verdediging van het land. Ook kun je je bezighouden met het
vliegverkeer of de scheepvaart, of met sportieve activiteiten.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards