Aanvraagformulier Instroom

advertisement
Lokaal Platform Installatietechniek Brabant.
AANVRAAGFORMULIER PROJECT LPI
INSTROOM BASISSCHOOLACTIVITEITEN
AANVRAGER
Naam organisatie
Contactpersoon
Postadres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Rekeningnummer
PROJECTDETAILS
Doel van het project
Projectnaam
Project is te benoemen
Excursie/docentenstage/open dag)
Startdatum en einddatum
RBPI
Doelgroep
Verwacht deelnemers
Projectomschrijving
Zuid Nederland
Basisscholen groep:
Bijlage toevoegen.
TOTALE PROJECTPRIJS:
Aantal uren
Uurtarief
Locatiekosten
Vervoerskosten
Materiaalkosten
Overige kosten
TOTAAL 1)
€
BESCHIKBARE MIDDELEN (medefinanciers)
Aantal uren
Uurtarief
Locatiekosten
Vervoerskosten
Materiaalkosten
Overige kosten
Medefinanciers (namen)
TOTAAL 2)
€
BIJDRAGE(N) DOOR DERDEN:
Bv. Gemeente,
technocentra.
TOTAAL 3)
€
PROJECT PRIJS
1)
minus TOTAAL
2)
minus TOTAAL
3)
aan te vragen
bedrag bij het LPI
€
-/- €
-/- €
€
*Maximaal 50% van de projectprijs
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Indienen bij het secretariaat.
Download