Standaard Droogstand

advertisement
i,
Tot en met 31 me
Standaard
BLOCKEMEL® Premium is veel meer dan een simpel
m
mpel
mineralenblok. Het bevat een complete samenstelling
enstelling
die volledig de behoefte aan belangrijke macro -, micro- elementen
en vitaminen dekt. Dus de tekorten uit het gras en ruwvoer aanvult.
BLOCKEMEL® Premium werkt positief op oa: GROEI, WEERSTAND,
VRUCHTBAARHEID en BEENWERK
BLOCKEMEL®
Aktie:
8 + 1 GRATIS
Blockemel Equilibre
(Droogstand) en Premium
(jongvee, vleesvee,
melkkoeien):
· Praktische oplossing om mineralen
te verstrekken in de weide.
· Geen luxe consumptie door uniek
productieprocedé.
· Weerbestendig, blok wordt niet
zacht onder invloed van regen.
· Bevat in tegenstelling tot
mineralen bolussen ook de
belangrijke macro-elementen zoals
Ca, Mg en Na.
· Plaats 1 emmer per 10-15 dieren
· Verkrijgbaar in 25 kg emmers
en 70 kg kuipen
Droogstand
BLOCKEMEL® Equilibre is een speciale mineralen
raalen
emmer voor de droogstand.
Een goede voorbereiding tijdens de droogstand is een belangrijke
vereiste voor het waarborgen van probleemloos afkalven, een goede
start van de lactatie en het verlengen van de levensduur van het dier.
i,
Tot en met 31 me
BLOCKEMEL®
Aktie:
8 + 1 GRATIS
www.surlestoits.fr / 0315
BLOCKEMEL® Ovina is veel meer dan een simpel
mpel
mineralenblok voor schapen.
Het is een complete samenstelling, welke volledig de behoefte aan belangrijke
macro-, micro-elementen en vitaminen dekt. Dus de tekorten uit het gras en
ruwvoer aanvult. BLOCKEMEL® Ovina werkt positief op; GROEI, WEERSTAND,
VRUCHTBAARHEID, BEENWERK en WOL.
EQUI’passion Nature
Mineralen
M
Min
i n eralen
e ra
ralen eemmer
mmee r vo
mm
voor
o o r ppaarden
a a rde
denn en PPony’s
o ny
Voor paarden is een dagelijkse
aanvulling van mineralen,
sporenelementen en vitaminen nodig.
In het bijzonder bij de voeding van
enkel vers gras en hooi is een aanvulling
van mineralen, sporenelementen en
vitaminen noodzakelijk.
EQUI’passion Nature zorgt voor betere fysieke
prestaties, sterkere botten en een hogere
weerstand.
EQUI’passion Nature zorgt voor vermindering
van de insectendruk.
werking. De toevoeging van biergist in
zorgt voor een
gezonde spijsvertering.
Feijen Dalfsen
Rondweg 14
7721 AA Dalfsen
T (0529) 431327
E [email protected]
I www.feijendalfsen.nl
Download