De oudere patiënt en de goede verpleegkundige

advertisement
NVKVV nieuwseditie | mei 2012
www.nvkvv.be
De oudere patiënt en
de goede verpleegkundige
In een recent artikel beschrijft een Leuvense
onderzoeksploeg de resultaten van een literatuurstudie
naar de percepties van de oudere patiënt ten aanzien
van de ‘goede verpleegkundige’ in ziekenhuizen,
woonzorgcentra en de thuiszorg. In totaal werden
twaalf onderzoeksartikels opgenomen. We geven
hieronder de belangrijkste resultaten weer.
Oudere patiënten en verpleegkundigen over ‘de goede verpleegkundige’
In meerdere studies werden de percepties
van verpleegkundigen op de ‘goede
verpleegkundige’ onderzocht. Verpleegkundigen hechten vaak veel belang aan
de psychosociale karakteristieken van
de verpleegkundige zoals: actief luisteren, empathie, eerlijkheid, professionaliteit, bescheidenheid en het hanteren van
een holistische mens- en zorgvisie. In
andere studies werd echter aangegeven
dat de visie van de verpleegkundigen
vaak niet strookt met deze van de
oudere patiënt.
Uit onderzoek naar de algemene
percepties van patiënten ten aanzien van
de goede verpleegkundige, bleek dat de
patiënt meer belang hecht aan de technische competenties van de verpleegkun-
dige. Hij heeft vooral nood aan een
verpleegkundige die de juiste informatie
biedt over de veranderde gezondheidstoestand, en die zorgt voor een aangename omgeving.
Dit zijn eigenschappen waarvan het
belang door verpleegkundigen zelf vaak
onderschat wordt. Relevant hierbij is de
vaststelling dat er bij een grotere overeenstemming tussen de visie van de
verpleegkundige en de visie van de
patiënt, meer patiëntentevredenheid is.
Karakteristieken van de goede
verpleegkundige met betrekking
tot fysieke zorg
Technische deskundigheid (kennis en
vaardigheden) op het vlak van lichamelijke zorg wordt in verschillende studies
door de hulpbehoevende oudere patiënt
beschouwd als de belangrijkste eigenschap van een goede verpleegkundige.
Een goede verpleegkundige wordt
beschreven als iemand ‘die technisch
competent is en weet waar hij mee bezig
is’.
Beschikbaarheid, stiptheid en aandacht
voor detail zijn drie eigenschappen die de
technische deskundigheid van de goede
verpleegkundige ondersteunen. Een
goede verpleegkundige laat de oudere
patiënt niet te lang wachten en herkent
tijdig patiëntennoden. De aanwezigheid
of beschikbaarheid van een deskundige
verpleegkundige geeft de patiënt een
gevoel van veiligheid, leidt tot meer
tevredenheid en vermindert angstgevoelens. Hij of zij observeert de patiënt
nauwgezet en volgt hem op, zodat zelfs
de kleinste veranderingen worden opgemerkt en kunnen worden gerapporteerd.
Het bewaken van het comfort van de
patiënt is een andere gewenste eigenschap. Daarnaast moet een goede verpleegkundige over een uitgebreide kennis
beschikken en kan hij de oudere patiënt
informeren over pathologie, behandeling,
nevenwerkingen enz. Hij kan symptomen
verklaren om zo angst en stress te verlichten. Een goede verpleegkundige
spreekt ook in duidelijke verstaanbare
taal met de oudere patiënt.
mei 2012 NVKVV nieuwseditie 1
65_69_nursing_VL_NVKVV_DEF.indd 1
23-04-12 16:18
Karakteristieken van de
goede verpleegkundige met
betrekking tot de psychosociale zorg
Een goede verpleegkundige
doet zijn werk graag, is opgewekt, vriendelijk en behandelt
de ouderen op een liefdevolle
manier. Hij maakt voldoende
tijd vrij om naar de oudere
patiënt te luisteren en is
geduldig. Hij is eerlijk en
oprecht, hij bouwt een vertrouwensrelatie op met de oudere
patiënt. De oudere patiënt
wenst geïndividualiseerde
zorg. Dit vereist dat een goede
verpleegkundige de patiënt
ziet als een individu, een
persoon die meer is dan alleen
zijn aandoening.
Een goede verpleegkundige
neemt een verantwoordelijke
houding aan en neemt de zorg
voor de patiënt op zich. Hij
doet dit met respect voor de
waardigheid van de patiënt,
zonder al te veel zelfzorg over
te nemen.
Ten slotte heeft de goede
verpleegkundige aandacht
voor de lichaamstaal van de
patiënt, om zo de kleinste
veranderingen aan te voelen en
anticiperend te handelen. Hij
probeert open te communiceren. De oudere patiënt stelt het
zeer op prijs dat familie en
vrienden door de verpleegkundige positief benaderd worden
en op de hoogte worden
gehouden van de gezondheidstoestand van hun vriend of
familielid.
Bron E. Van der Elst, B. Dierckx de
Casterlé, C. Gastmans. 2012.
Elderly Patients’ and Residents’
Perceptions of ‘the Good Nurse’: A
Literature Review. Journal of
Medical Ethics 38: 93-97.
Kluwer gezondheidszorg nr. 4 – 1629 februari 2012
Warme thuis gezocht
“Ik ben Lise… …en ik ben 6 jaar oud.
Ik kan een tijdje niet bij mijn mama
en papa blijven wonen. Samen met
mijn knuffels zoek ik een gezin waar
ik mijn plek krijg.”
I
n ieders leven loopt er wel eens iets
moeilijk. Soms kunnen de problemen
zo hoog oplopen dat ouders tijdelijk
niet zelf voor hun kinderen kunnen zorgen. Pleegouders bieden aan deze ouders
en kinderen een goede oplossing. Er zijn
vandaag de dag alsmaar meer mensen die
hulp vragen bij de diensten voor pleegzorg. Daarom zoeken wij nieuwe pleegouders die een kind een warme thuis kunnen bieden.
Er is nood aan zowel kortdurende als
langdurende opvang. Wil jij een weekend,
enkele weken, enkele maanden of voor
langere tijd voor een kind zorgen? Of misschien kan jij er zijn om een crisissituatie
mee op te vangen? Of kan je een kind een
zorgeloze vakantie bezorgen? Vooral voor
baby’s, zeer kleine kinderen en tieners zijn
we dringend op zoek naar pleegouders. Zij
vinden op dit moment vaak geen opvang!
Alle soorten gezinnen zijn welkom om
zich kandidaat te stellen. Alleenstaand, getrouwd, holebi, kinderen of geen kinderen,
samengestelde gezinnen of uit een andere
cultuur: wij zoeken mensen die kunnen
zorgen voor een thuis zonder zorgen.
Gast-, logeer- en steungezinnen gezocht
Vaak wordt pleegzorg enkel met kinderen
geassocieerd. Maar ook zorgen voor een
volwassene met een beperking is pleegzorg. De volwassene woont permanent in
jouw gezin of komt af en toe logeren.
Wonen met ondersteuning van een vrijwilliger is ook een mogelijkheid. Met een
steunfiguur in de buurt wordt het voor
sommige volwassenen met een beperking
mogelijk om op eigen benen te staan.
Wil jij pleegkinderen of pleeggasten
een plek geven?
Mensen uit de nood helpen geeft voldoening. Ook jij kan door pleegouder te worden een wezenlijk verschil maken in het
leven en de toekomst van een pleegkind of
pleeggast. Pleegzorg Oost-Vlaanderen organiseert regelmatig informatieavonden
voor mensen die het overwegen om pleegouder te worden. Kijk zeker eens op de
website voor de exacte data.
Meer info Kortrijksepoortstraat 252 B
te 9000 Gent, 0471 91 02 02
www.pleegzorgoostvlaanderen.be
AGENDA
regionale Netwerken NVKVV
Netwerk Antwerpen
Omgaan met suïcidaal gedrag
Spreker Mevr. Stefanie Ghekiere, Suïcidepreventiewerker, CGG Andante
Datum donderdag 7 juni 2012 van 19.30u.
tot 22u.
Inkom leden: € 2,5; niet-leden: € 10;
student-niet-leden: € 5 (< 25 jaar)
Plaats WZC Sint-Bavo, Sint-Bavostraat 29
(via St. Sebastiaanstraat), 2610 Wilrijk
Inschrijven e-mail + storting vermeld: datum, naam deelnemer
Rek.nr. 979-6263416-34
E-mail [email protected]
2 NVKVV nieuwseditie mei 2012
65_69_nursing_VL_NVKVV_DEF.indd 2
23-04-12 16:18
Download