Code

advertisement
Code
2K070
4H010
4H020
4H030
4H040
4H050
4H060
4H070
4H080
4X010
4X020
4X030
4X040
4X050
4X090
4X110
4X150
4X190
A4XAF4
A9XST4
AVOdag
BPV
BEG
BHV
Bodem
Mol/woel
Cursus
Coach
LS1
A9XTEK
A3TEK2
A9AUTO
A9KPL3
ONDER
GIS
INTRO
WIS
Duits
ENG
Examens
NED
ECO
A9XPM3
Parapaard
Mas/has
Plk
Procb
Projb
A4KPL-4
VT
PC
Deelkwalificatie
Communicatie en gastheerschap A
Anatomie, fysiologie, pathologie
Instrumentenleer, desinfectie, pathologie
Algemene assistentie en ziekenverzorging
Zoötechniek en gezondheidsleer
Laboratoriumwerkzaamheden
Radiologie
Eerste hulp (paraveterinair)
Algemene en plaatselijke verdoving
Managen
Managen inkoop
Managen verkoop
Administreren van financiën
Opstellen ondernemersplan
Economie C
Wiskunde C1
Scheikunde C1
Biologie C
Afstudeerproject niveau 4
Studiebegeleiding leerjaar 4
(combi Nederlands+MCK+PC-gebruik+PRESA)
Beroeps Praktijk Vorming
Begeleidingsuur
Bedrijfshulp verlening
Cursus Bodem veehouderij
Cursus mol en woelrattenbestrijding veehouderij
curssusen
Coach uur CGO
Leefstijl leerjaar 1
Tekenen leerjaar 1 bloem
Tekenen leerjaar 2 groen
Autocad
Plantenkennis leerjaar 3 groen
Ondersteunende les
Lessen GIS Milieu
Introductieweek
Wiskunde
Duits
Engels
Afname examens of inhaalexamens
Nederlands
Economie
Presa leerjaar 3
Paraveterinair paard
Cursussen HAS Den Bosch
Plantenkennis
Procesbegeleiding projectonderwijs
Vakinhoudelijke begeleiding projectonderwijs
Plantenkennis leerjaar 4 groen
Vestigingsteam overleg
Gebruiken PC
BIO
SCHEI
Sector
TECH
LLB-nl
LLB-MCK
VCA
Gewas
PRESA
NAT
Voorb.
BPV
AUOTCAD
Biologie
Scheikunde
Sectordag
Techniek
Leren, Loopbaan en Burgerschap-Nederlands
Leren,Loopbaanm en Burgerschap- Maatschappelijke en Culturele Kwalificatie
Basisveiligheid
Gewasbescherming
Presentatietechnieken
Natuurkunde
Voorbereidende lessen BPV niveau 2
Autocad
Download