H19 Kosten en opbrengsten stukproductie

advertisement
H19 Kosten en opbrengsten stukproductie
19.1 Toegestane kosten
Alle kosten die worden gemaakt moeten worden doorberekend in de
verkoopprijs. Alle kosten samen per product vormt de kostprijs.
Niet alle kosten kunnen worden toegerekend aan een individueel product, huuren energiekosten bijvoorbeeld. Deze worden uitgespeidt over de periodes, denk
aan de resultatenbegroting (toegerekende periodekosten).
19.2 Directe en indirecte kosten
Directe kosten: kosten die rechtstreeks aan een bepaald product zijn toe te
kennen (grondstoffen).
Indirecte kosten: kosten die niet aan 1 product zijn toe te kennen maar
worden doorberekend aan de hele productie (huur).
Opslagmethode
Indirecte kosten kunnen worden doorgerekend mbv een opslag. De primitieve
en verfijnde opslagmethode.
Primitieve opslagmethode
1 opslagpercentage (zie voorbeeld blz. 199)
Verfijnde opslagmethode
Meerdere opslagpercentages (zie voorbeeld blz. 200)
Bijvoorbeeld:
Kosten magazijn doorberekenen aan (directe) grondstofkosten
Kosten management doorberekenen aan directe loonkosten
Overige indirecte kosten doorberekene aan totale directe kosten
Kanttekeningen opslagmethodes
 Bij grote ondernemingen zeer hoge opslagpercentage
 Prijsveranderingen directe kosten werken (onnodig) door op indirecte
kosten
 Bij verandering productiecapaciteit zijn de te hanteren percetages
achterhaald
Download