Gastroscopie / Duodenoscopie - Streekziekenhuis Koningin Beatrix

advertisement
Interne geneeskunde
Gastroscopie / Duodenoscopie
Inleiding
Het inspecteren van de slokdarm, maag en de twaalfvingerige darm door middel
van een soepele slang die via de mond wordt ingebracht.
Voorbereiding
U mag de avond voor het onderzoek vanaf 24.00 uur niet meer eten of drinken. Is
uw afspraak ’s middags dan mag u tot ± 9.30 nog een kop thee met een beschuit.
Daarna mag u niet meer eten of drinken. Neemt u eventueel een boterham of iets
anders mee, omdat u na het onderzoek wel behoefte kunt hebben aan eten.
Het onderzoek
Kort voordat het onderzoek begint krijgt u een drankje (dit om schuimvorming in de
maag tegen te gaan). Eventuele prothesen (kunstgebit, bril, gehoorapparaat) kunt
u af of uit doen in de onderzoekskamer.
Tijdens het onderzoek ligt u op de linkerzij. De met een speciale gelei ingesmeerde
slang wordt door de arts via de mond gebracht tot in de maag en de
twaalfvingerige darm. Om de lege maag te ontplooien voor een beter zicht, wordt
lucht ingeblazen. Eventueel kan met een speciaal tangetje een stukje weefsel uit
de wand van de maag of twaalfvingerige darm genomen worden voor onderzoek.
Hier merkt u niets van.
Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.
Nazorg
Na het onderzoek mag u gelijk weer eten en drinken.
Uitslag
Direct na het onderzoek zal de arts u enige mededelingen doen over de
bevindingen. Indien er weefsel is weggenomen zal hier laboratoriumonderzoek op
volgen. De resultaten van het totale onderzoek worden u medegedeeld tijdens de
controleafspraak op de polikliniek. Het is ook mogelijk dat u de uitslag via uw
huisarts hoort.
Verhinderd en vragen
Mocht u eventueel niet op de afgesproken tijd aanwezig kunnen zijn, neemt u dan
zo spoedig mogelijk contact op met de receptie van de functieafdeling,
telefoonnummer (0543) 54 46 70, zodat een nieuwe afspraak gemaakt kan
worden. Ook als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, kunt u
gebruik maken van dit telefoonnummer.
1/2
Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis, dus ook artsen en verpleegkundigen,
hebben een geheimhoudingsplicht. Alleen als u toestemming geeft, mogen zij
gegevens aan derden verstrekken. Degenen die bij uw behandeling betrokken zijn,
mogen alleen onderling gegevens opvragen en uitwisselen als dat voor uw
behandeling nodig is.
Het recht op privacy houdt nog meer in. Alle (para)medische, verpleegkundige en
verzorgende handelingen moeten worden uitgevoerd zonder dat anderen dat
kunnen zien. Een vertrouwelijk gesprek met een zorgverlener dient in een aparte
ruimte gevoerd te worden. Wij doen ons best om deze afspraken na te komen.
Meer informatie staat in de folder ‘De rechten en plichten van de patient’,
verkrijgbaar op de afdeling.
Adresgegevens SKB
Streekziekenhuis Koningin Beatrix
Bezoekadres:
Beatrixpark 1
7101 BN Winterswijk
Postadres:
Postbus 9005
7100 GG Winterswijk
T 0543 54 44 44
F 0543 52 23 95
E-mail [email protected]
Website www.skbwinterswijk.nl
__________________________________
foldernummer: int 137 versie: januari 2011
2/2
Download