Persbericht

advertisement
Persbericht
Gorinchem, 28 februari 2012
Ouder houdt kind vaak ten onrechte thuis van school bij hoofdluis
School neemt grote rol in bij voorlichting over hoofdluisbehandeling
Uit onderzoek naar de gevolgen en behandelmethoden van hoofdluis blijkt dat ruim 1 op de 5 ouders
zijn of haar kind besluit thuis te houden van school bij een hoofdluisbesmetting. 12 procent van de
scholen zou dit zelfs adviseren aan de ouders, terwijl het geen geldige reden is voor kinderen om thuis
te blijven. Veel ouders blijken daarnaast nog onnodige maatregelen tegen hoofdluis te nemen, maar
zijn voor hun informatievoorziening over hoofdluisbehandeling voornamelijk van de school afhankelijk.
Het onderzoek werd in opdracht van OTC Pharma International uitgevoerd onder 350 ouders van
kinderopvang- en schoolgaande kinderen.
Hoofdluis is een veelvoorkomend en wederkerend probleem op de kinderopvang en op basisscholen
in Nederland. Meer dan de helft van de kinderen blijkt wel eens last te hebben van hoofdluis en in 35
procent van deze gevallen hebben de kinderen hier zelfs jaarlijks of vaker last van, zo blijkt uit het
onderzoek. De meeste ouders geven aan dat hoofdluis vaker dan eens per jaar voorkomt op de
school of kinderopvang. 30 procent van de ouders meent dat dit zelfs 4 keer per jaar of vaker het
geval is.
De rol van de school
Meer dan de helft van de ouders die meewerkten met het onderzoek is het er over eens dat de school
voorlichting over hoofdluis moet geven en vindt dat de school ook ondersteuning bij de behandeling
van hoofdluis moet bieden. De meest ingezette actie tegen hoofdluis op basisscholen blijkt nog altijd
de inzet van luizenmoeders (77%). Daarnaast worden er vaak informatiebrieven naar ouders gestuurd
(67%) en jashoezen gebruikt (56%). Hoewel de meeste ouders tevreden zijn over de mate waarin hun
school of kinderopvang op dit moment actie onderneemt tegen hoofdluis, is de actie van de school
volgens 20 procent van de ouders nog onvoldoende of onduidelijk. De meest opvallende actie van
scholen is adviseren om kinderen thuis te houden wanneer zij last hebben van hoofdluis. 12 procent
van de ouders meent dat hun school dit adviseert. Ruim 20 procent van de ouders houdt hun kind dan
ook thuis wanneer hij of zij last heeft van hoofdluis.
Luizenkam en anti-hoofdluisshampoo
Wat betreft de behandeling van hoofdluis gebruiken verreweg de meeste ouders – in
overeenstemming met het advies van de GGD – een luizenkam (90%). Het kammen heeft echter
alleen effect indien dit zeer nauwkeurig gebeurt en het haar volledig van de kruin tot aan de
haarpunten wordt doorgekamd. 68 procent van de ouders gebruikt deze kam dan ook in combinatie
met een anti-luizenshampoo of -spray. Opvallend hierbij is dat maar liefst 30 procent van de ouders
aangeeft dat hun kind wel eens last heeft gehad van bijwerkingen van anti-hoofdluisproducten.
Bijwerkingen die werden genoemd waren onder meer jeuk, prikkende ogen en luchtwegproblemen.
Toch geeft meer dan 40 procent van de ouders aan niet op de hoogte te zijn van mogelijke
bijwerkingen van chemische anti-hoofdluisproducten. De meeste ouders gebruiken dan ook (nog)
geen natuurlijke producten, terwijl de effectiviteit van niet-chemische middelen inmiddels in
verschillende studies is aangetoond en luizen tegen dergelijke producten geen resistentie ontwikkelen.
Misverstanden
Er blijken nog veel misverstanden te bestaan over de behandeling van hoofdluis. Zo blijken de meeste
ouders bijvoorbeeld het beddengoed en de jas van hun kind onnodig vaak te wassen bij een
hoofdluisbesmetting. Ook knuffels worden extra gewassen of in de vriezer gelegd. In beddengoed of
op knuffels kunnen luizen echter niet lang genoeg overleven om voor (terugkerende) besmetting te
zorgen.
Ook blijkt uit het onderzoek dat lang niet elke ouder het gehele gezin behandelt tegen hoofdluis
wanneer een van de kinderen hoofdluis heeft: in meer dan 40 procent van de gevallen wordt de rest
van het gezin niet mee behandeld. Meer dan de helft van de kinderen (61%) besmet dan ook andere
kinderen en/of ouders binnen het gezin wanneer hij of zij hoofdluis heeft.
--------------------------Noot voor de pers: Het onderzoek, bestaande uit een online vragenlijst, werd uitgevoerd in opdracht
van OTC Pharma International, distributeur van het natuurlijk anti-hoofdluisproduct Picksan. 350
gezinnen verspreid door heel Nederland werkten mee. Er zijn foto’s en afbeeldingen van hoofdluizen
beschikbaar, alsmede afbeeldingen van en informatie over Picksan. Deze zijn te downloaden via
www.perspagina.nl/otc-pharma.
Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Sofie Angevaare, telefoon:
026-4431523 of per e-mail: [email protected].
Indien u persberichten over OTC Pharma International op een ander adres wenst te ontvangen of niet
meer wenst te ontvangen, dan kunt u dat via een reply op deze mail aangeven.
Over OTC Pharma International B.V.
OTC PHARMA International B.V. heeft zich de afgelopen jaren zeer sterk ontwikkeld door het
vermarkten van een breed scala aan cosmetica, zelfzorgproducten, geneesmiddelen,
voedingssupplementen en natuurlijke (genees)middelen. OTC PHARMA International B.V. is opgericht
in Nederland in 1990 en is onder andere bekend van producten van Marcus Rohrer Spirulina,
Perskindol, Similasan en NIFRI. De organisatie heeft inmiddels vestigingen of partners in Nederland,
België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Cyprus, Italië, Griekenland, Turkije, Finland,
Noorwegen, Zweden, Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Spanje, Portugal, ZuidAfrika, Nigeria, Ghana, het Midden-Oosten en Zuid-Korea.
www.otcpharma.nl
Over Picksan
Picksan is het 100% natuurlijke middel tegen insecten en parasieten. De werking van Picksan is
gebaseerd op de natuurlijke afweerstoffen die bepaalde planten bezitten. Prof. Mehlhorn van de
universiteit van Düsseldorf ontdekte dat teken, muggen en luizen een afkeer hebben van planten
waarin deze stoffen voorkomen. Door de diversiteit aan natuurlijke ingrediënten is het zeer
onwaarschijnlijk dat er een resistentie voor Picksan producten ontstaat. De producten zijn geschikt
voor volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar. Het is klinisch dermatologisch getest, veroorzaakt geen
allergische reacties of fotosensibiliteit, is mild voor de huid en het beschermt ook in de tropen.
Tot het assortiment behoren: Muggen Stop Spray, Muggen Stop Doosje, Teken Stop Spray, Luizen
Stop Shampoo, NoLice Spray en Jeuk Stop roller.
Voor meer informatie zie www.picksan.nl.
Download