Klachtenformulier Philips Accountants Heeft u een klacht over

advertisement
Klachtenformulier Philips Accountants
Heeft u een klacht over Philips Accountants die u schriftelijk kenbaar wenst te maken? Gebruik dan dit
klachtenformulier. U kunt het ingevulde en ondertekende formulier verzenden naar Philips
Accountants, ter attentie van de heer M. Philips (of de heer J.M.C. van Boven), Zeemanstraat 9-a,
2991 XR te Barendrecht. Voor een beschrijving van het verdere verloop van de behandeling van uw
klacht verwijzen we u naar onze klachtenregeling.
Naam cliënt (organisatie)
Naam (persoonlijk)
Adres
Postcode/plaats
Telefoonnummer
Emailadres
Voor een snelle en zorgvuldige behandeling van uw klacht vragen wij u om uw klacht zo concreet
mogelijk te beschrijven: Wat is de aard en omvang van het probleem? Wat en/of wie betreft het? Hoe
lang speelt het probleem al? Heeft het zich één of meerdere keren voorgedaan?
Omschrijving klacht(en):
Mocht u al een idee hebben over een gewenste oplossing/reactie: Wat zou deze dan zijn?
Gewenste oplossing/reactie:
Heeft u al telefonisch contact gehad over de klacht? Zo ja, met wie, en wat is daar uit gekomen?
Datum:
……/……/………….
Handtekening: ……………………………………….
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards