Meewerken of tegenspreken?

advertisement
Meewerken of tegenspreken?
Margo Trappenburg
Leerstoel politisering van/in het sociaal werk, Gent 1 juni 2017
Mensen helpen of de maatschappij veranderen?
Beter maken of preventief ingrijpen?
Longartsen De Kanter en Dekker tegen roken
https://www.youtube.com/watch?v=roB2hvsmoFo
https://www.youtube.com/watch?v=i3keZXYQ0x8
Kinderarts van der Lely tegen alcohol door jongeren
https://www.youtube.com/watch?v=fiaNGHZWB2g
Kinderarts Rake over het
belang van vaccineren
Dus ..
Social workers have a duty to bring to the attention of their
employers, policy makers, politicians and the general public
situations where resources are inadequate or where distribution
of resources, policies and practices are oppressive, unfair or
harmful. (Ethics in Social Work, Statement of Principles, 2004).
Je werk doen, maar tegenspreken indien nodig
De verzorgingsstaat
• Weerbare burgers betalen belasting (passieve
solidariteit)
• Kwetsbare burgers worden verzorgd
• In gespecialiseerde instellingen, door betaalde
professionals
De participatiesamenleving
• https://www.youtube.com/watch?v=LrKq13PhzBE
Niet alleen in Nederland ..
Niet alleen in Nederland
Principes van de participatiesamenleving
• Mensen zoveel mogelijk zelf laten doen
• Mensen laten helpen door hun eigen netwerk:
actieve solidariteit
Zoveel mogelijk zelf …
• Past bij de beroepsethiek van het sociaal werk
• Er zijn wel grenzen aan
Respecting the right to self-determination – Social
workers should respect and promote people’s right
to make their own choices and decisions,
irrespective of their values and life choices, provided
this does not threaten the rights and legitimate
interests of others.
Promoting the right to participation – Social workers
should promote the full involvement and
participation of people using their services in ways
that enable them to be empowered in all aspects of
decisions and actions affecting their lives. (Ethics in
Social Work)
Hulp door het netwerk
• Hoe verhoudt zich dat tot de beroepsethiek
van het sociaal werk?
Hulp door het netwerk
• De familie
https://www.youtube.com/watch?v=HNh6PVDxE2E
Hulp door het netwerk
• De buren en de buurt
https://www.youtube.com/watch?v=V1EAkbrUG5E
Hulp door het netwerk
• Welke buurt?
woonvormen per SES groep
tot 5 procent
5-10 procent
10-15 procent
15-20 procent
meer dan 20 procent
Kleinschalige woonvormen in Amsterdam, van wijken met 5% minima
naar wijken met > 20 % minima
Wat te doen?
• Met de cliënt meedenken en strategisch
formulieren invullen
• In discussie gaan met beleidsmakers
Niet makkelijk
Social workers have a duty to bring to the attention of their
employers, policy makers, politicians and the general public
situations where resources are inadequate or where distribution
of resources, policies and practices are oppressive, unfair or
harmful. (Ethics in Social Work, Statement of Principles, 2004).
Je werk doen, maar tegenspreken indien nodig
Zorg voor ..
Een beroepsvereniging, platforms bij
hogescholen
Meer lezen? www.margotrappenburg.nl
Download