AkzoNobel moet in gesprek met PPG

advertisement
Het Financieele Dagblad, 25 maart 2017
Copyright: Het Financieele Dagblad
https://fd.nl/opinie/1193943/akzonobel-moet-in-gesprek-met-ppg
AkzoNobel moet in gesprek met PPG
AkzoNobel ligt onder vuur. De Amerikaanse concurrent PPG Industries wil de Nederlandse
verffabrikant overnemen, maar AkzoNobel voelt daar niets voor. Het bedrijf heeft inmiddels twee
biedingen afgewezen en weigert überhaupt in gesprek te gaan met PPG.
Akzo-topman Ton Büchner geeft daar een aantal redenen voor. PPG biedt te weinig, er zullen na een
overname veel banen verdwijnen, PPG heeft duurzaamheid niet of minder hoog in het vaandel staan
dan AkzoNobel en de overname leidt tot grote mededingingsproblemen. Allemaal wellicht terechte
zorgen van het Nederlandse bedrijf. Het zijn echter zorgen die de raad van bestuur in een gesprek
met PPG te berde moet brengen.
Dat vinden aandeelhouders van AkzoNobel ook. Een opvallend grote groep spoort AkzoNobel in het
openbaar inmiddels aan in gesprek te gaan met PPG. Er is nog geen enkele aandeelhouder opgestaan
die het standpunt van AkzoNobel wel openlijk steunt.
De aandeelhouders hebben een punt. AkzoNobel is beursgenoteerd en dus per definitie
handelswaar. Als een serieuze partij ongeveer 40% meer biedt dan de beurswaarde, dan heeft het
management de verplichting richting zijn eigenaren om in gesprek te gaan met de geïnteresseerde
partij. Uiteraard moet het bestuur ook de belangen van andere groepen goed in het oog houden,
maar dat bereikt Akzo niet door het belang van de eigenaren van het bedrijf te negeren.
Büchner is ervan overtuigd dat een zelfstandige koers uiteindelijk dezelfde waarde oplevert als het
huidige bod van PPG, maar zijn trackrecord in de afgelopen jaren ondersteunt die overtuiging niet.
AkzoNobel is qua financiële prestaties achtergebleven bij zijn concurrenten.
Vanuit die positie aandeelhouders om vertrouwen vragen op het moment dat op korte termijn een
premie van meer dan 40% te pakken valt, is voor aandeelhouders terecht moeilijk te begrijpen.
AkzoNobel moet daarom zo snel mogelijk om de tafel met PPG. Het bedrijf moet in dat gesprek
krachtig zijn specifieke bezwaren uiten en van PPG verlangen met oplossingen te komen. Pas na een
uitgebreid gesprek kan het management van AkzoNobel een standpunt innemen over het bod van
PPG. Dat kan nog steeds afwijzend zijn, maar het standpunt is dan tenminste goed onderbouwd.
Dan is het daarna aan de aandeelhouders om goed geïnformeerd over de alternatieven te beslissen.
Dit is het dagelijkse commentaar van de hoofdredactie van het FD
Download