MKB - Netwerk diëtisten MDL

advertisement
AGENDA NETWERK DIETISTEN MDL
Aan:
Van:
Datum:
Betreft:
Netwerk Diëtisten MDL
Nicolette Wierdsma
27-10-2014
AGENDA najaarsbijeenkomst 2014 netwerk diëtisten MDL
Voorzitter:
Notulen:
Locatie:
Nicolette Wierdsma
……………… (notulist word ter plekke gekozen, vrijwilligers?)
St Antonius ziekenhuis / Utrecht (LET OP NIEUWE LOCATIE!!)
Tijdsplanning
09.30-10.00
Ontvangst
10.00-10.15
Mededelingen, notulen dd 17-03-2014
(Nicolette)
10.15-11.00
Bestuursblok
- Eerste lustrum
- Evaluatie post HBO MDL ziekten?
- Kas
- Website, stand van zaken
- Dieet dit Dieet dat, factsheets, ervaringen
- Informatorium dunne darm ziekten
Bestuur
11:00-12:30
Werkgroepen blok 1
- IBD, enquête
- IBD, vitaminen en mineralen advies
- Short Bowel, folder vochtadvies bij intestinaal falen
- Probiotica
- Standpunt Vital drinkvoeding (Abbott)
12:30-14:00
Werkgroepentijd en lunch
14:00-14:45
Literatuurbespreking in kleine groepen NB 4 artikelen gezocht!
14:45-15:00
Pauze
15:00-16:15
Werkgroepen blok 2
- Chirurgie: 4 geupdate folders: voedingsadviezen bij
colostoma/ ileostoma/ pouch/ ileo-rectale anastomose
Lactose, dieetbehandelrichtlijn
IBS: IBS flowchart MUMC, update ESPEN,
vraagstellingen en discussie
- Fodmap, update werkgroep en implementatie
16.15-16.30
Rondvraag en afsluiting
Nieuwe datum/locatie/agenda voorjaar 2015
Gertien
Gretha
Corine, allen
Nicolette
Gertien en Petra
Klaske, e.a.
SBS
Claudia
Jenny
Chirurgie
Inge
Jenny
Manon
(Nicolette)
NB.
Voorbereiding/ bijlage
-
IBS Flowchart MUMC
Artikel tbv literatuurbespreking (wordt separaat rondgestuurd!)
Locatie: Sint Antoniusziekenhuis Utrecht (Leidsche Rijn)
Het adres is:
St. Antonius Ziekenhuis Utrecht (in Leidsche Rijn)
Soestwetering 1, 3543 AZ Utrecht
We zitten in conferentiekamer 7.
Een uitgebreide routebeschrijving is te vinden op de website: www.antoniusziekenhuis.nl
Download