Smart-UPS

advertisement
Smart-UPS®
Ononderbroken stroomvoorziening
Toren/montage in rek 5U
5000 VA
208/230 Vac
Nederlands
990-8500A
04/2008
Inhoudsopgave
Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Over deze UPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Uitpakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
In een rek inbouwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Opstelling veranderen van rek naar toren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Enkel modellen met een hardwire-ingang van 230 V . . . . . . . . . . . . . . . .7
Accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Batterijen aankoppelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Displaykap configureren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Displaykabel aansluiten en kap monteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Apparatuur aansluiten op de UPS en de stroom aankoppelen . . . . . . .10
Communicatiepoorten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
EPO (noodstop) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Bediening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Statuslampjes en functieknoppen op het display . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Configuratie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
UPS-instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Probleemoplossing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Onderhoud, transport en herstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Vervangen van batterijmodules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Herstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Twee jaar garantie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Reglementaire kennisgeving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Goedkeuringen van regelgevende instanties en
radiofrequentiewaarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Smart-UPS 5000 VA 208/230 Vac Toren/rek opstelling 5U handleiding
i
Inleiding
Inleiding
Over deze UPS
Deze ononderbroken stroomvoorziening (Uninterruptible Power Supply of UPS) van American Power
Conversion (APC®) beschermt elektrische apparatuur tegen stroomuitval, stroomvermindering, onderspanning
en stroomstoten. De UPS filtert kleine fluctuaties op de stroomleiding en isoleert de elektronische apparatuur in
geval van grotere storingen door deze intern van de netstroom af te koppelen. De UPS levert continue stroom
van de interne batterij tot de netstroom terug een veilig niveau heeft of de batterij volledig ontladen is.
Uitpakken
Lees de veiligheidsinstructies voordat u de UPS installeert.
Controleer de UPS tijdens de levering. Breng de transporteur en de dealer op de hoogte van eventuele schade.
De verpakking is recycleerbaar. Bewaar ze voor later gebruik of gooi ze weg op een verantwoorde manier.
De UPS en de batterijmodules zijn zwaar. Verwijder de batterijmodules om de UPS wat lichter te maken voor
de installatie. Raadpleeg hiervoor op de verpakking de instructies voor het verwijderen van batterijen.
Controleer de inhoud van de verpakking:
• UPS
• Twee beugels voor montage in een
• Voorzijde
rek (om de torenopstelling te
• Displaykap
stabiliseren)
• Bovenpanelen (2) en één schroef • Acht stelschroeven met een platte kop
(torenopstelling)
• Twee railklampen
• EPO-connector
• Acht schroeven met een platte kop
• Seriële kabel
• Documentatiemap met:
• Acht sierschroeven om de unit op – Productdocumentatie
het rek te bevestigen
– Smart-UPS® handleiding cd-rom
• Vier kooimoeren
– PowerChute® Business Edition cdrom
– Veiligheidsvoorschriften
– Informatie over de garantie
Smart-UPS 5000 VA 208/230 Vac Toren/rek opstelling 5U handleiding
Aanvullende inhoud voor
230 V-modellen:
– IEC-stekker
– IEC-doorverbindingskabels
1
Specificaties
Hardware
8
schroeven met een platte kop om de railklampen op de UPS vast te maken
8
stelschroeven met een platte kop om de stabiliseringsbeugels of beugels voor montage
in een rek op de UPS vast te maken
1
stelschroeven met een platte kop (zwart) om de bovenpanelen op de UPS vast te maken
8
sierschroeven om de UPS op het rek vast te maken
4
kooimoeren voor rackbevestiging
2
2
beugels voor montage in een rek voor inbouw in een rek
stabiliseringsbeugels voor torenopstelling
railklampen
Specificaties
Temperatuur
In werking
In opslag
32° tot 104° F (0° tot 40° C)
5° tot 86° F (-15° tot 30° C) laad de UPS-batterij om de zes maanden op
86° tot 113° F (30° tot 45° C) laad de UPS-batterij om de drie maanden
op
Maximumhoogte
In werking
In opslag
2000 m (6562 voet)
15 240 m (50 000 voet)
Vochtigheid
Relatieve vochtigheid tussen 0 en 95%, zonder condensatie
Gewicht
98 kg (215 lb) met batterijmodule
49 kg (107 lb) zonder batterijmodule
12 kg (27 lb) per batterijmodule
Dit toestel is uitsluitend geschikt
voor gebruik binnenshuis. Kies een
plaats uit die het gewicht van het
toestel kan dragen.
Gebruik de UPS niet in extreem
stoffige omgevingen of indien de
temperatuur of de luchtvochtigheid
de gegeven limieten overschrijden.
Omgevingsfactoren beïnvloeden de
levensduur van een batterij. Hoge
temperaturen, een lage netstroom en
frequente ontlading van korte duur
verkort de levensduur van een
batterij.
98 kg (215 lb)
Opmerking: Het model- en serienummer vindt u op een klein etiket achteraan. Bij sommige modellen zit een
bijkomend etiket op het frame onder de voorklep.
2
Smart-UPS 5000 VA 208/230 Vac Toren/rek opstelling 5U handleiding
Installatie
Installatie
In een rek inbouwen
Deze unit is bedoeld voor montage in een rek met vier stijlen. Neem contact op met uw verdeler of raadpleeg de
APC-website op www.apc.com om een pakket te bestellen voor montage op een rek met twee stijlen.
De UPS en de batterijmodules zijn zwaar. Verwijder de batterijmodules om de UPS wat lichter te
maken voor de installatie. Raadpleeg hiervoor op de verpakking de instructies voor het verwijderen
van batterijen.
Beugels voor montage in een rek en railklampen monteren
U moet vier schroeven gebruiken om elke beugel en elke railklamp op de UPS te bevestigen. Aan beide zijden
van de UPS moet een beugels voor montage in een rek en een railklamp gemonteerd worden.
Positie van beugel svoor
montage in een rek met vier
stijlen
Railklamp
4x
4x
Smart-UPS 5000 VA 208/230 Vac Toren/rek opstelling 5U handleiding
3
Installatie
Unit in rek installeren
Zorg ervoor dat het rek stabiel is voor u de toestellen installeert.
Wanneer u rails monteert in het rek, moet u twee kooimoeren boven elke rail aanbrengen (zie afbeelding
hieronder).
Maak de UPS goed vast aan het rek met de vier kooimoeren en acht sierschroeven die werden meegeleverd.
Tweede kooimoer: derde gat
boven de eerste kooimoer
3 gaten
3 gaten
Eerste kooimoer: vierde gat te 4 gaten
tellen vanaf de bovenrand van de
rail
4 gaten
De UPS moet onderaan het rek worden geïnstalleerd.
4
Smart-UPS 5000 VA 208/230 Vac Toren/rek opstelling 5U handleiding
Installatie
Batterijen monteren
Koppel enkel de eerste twee batterijen aan van de reeks van drie. Controleer of de batterijen
goed zijn aangesloten.
Koppel de enkelvoudige batterij of de laatste batterij van de reeks van drie niet aan.
Sluit en vergrendel de
batterijkleppen.
Schuimvulling
Smart-UPS 5000 VA 208/230 Vac Toren/rek opstelling 5U handleiding
4x
5
Installatie
Opstelling veranderen van rek naar toren
De UPS en de batterijmodules zijn zwaar. Verwijder de batterijmodules om de UPS wat lichter
te maken voor de installatie. Raadpleeg hiervoor op de verpakking de instructies voor het
verwijderen van batterijen.
De stabiliseringsbeugels monteren
Zet de UPS op de zijde met de markeringen.
Bevestig op beide zijden van de UPS een stabiliseringsbeugel
(meegeleverd).
Gebruik hiervoor telkens twee stelschroeven met een platte kop
(meegeleverd).
4x
Twee bovenpanelen monteren
Monteer het grootste bovenpaneel door het in
de groeven van de UPS te plaatsen en het
voorwaarts te schuiven.
Monteer het kleinste bovenpaneel door het in
de groeven van de UPS te plaatsen en het
voorwaarts te schuiven.
Maak de bovenpanelen vast met een zwarte
#8-schroef (meegeleverd).
Batterijen monteren
Koppel enkel de eerste twee batterijen aan van de reeks van drie. Controleer of de batterijen
goed zijn aangesloten.
Koppel de enkelvoudige batterij of de laatste batterij van de reeks van drie niet aan.
Sluit en vergrendel de batterijkleppen.
2x
Schuimvulling
2x
6
Smart-UPS 5000 VA 208/230 Vac Toren/rek opstelling 5U handleiding
Installatie
Enkel modellen met een hardwire-ingang van 230 V
De bedrading dient door een geschoolde elektricien uitgevoerd te worden. Leef alle nationale en regionale
voorschriften na.
1. Gebruik specifieke stroomkringen met een maximale overstroombeveiliging van 32A (een contactverbreker of
zekeringen).
Er kan ook een stroomkring worden gebruikt met een lagere rating afhankelijk van wat de UPS-belasting vereist.
Voorzie een bijkomende 600 W voor de UPS tijdens het vervangproces van de batterijen.
2. Schakel de contactverbreker UIT voordat u apparatuur aansluit en de UPS onder stroom zet.
3. Verwijder de toegangspanelen achteraan op de UPS.
4. Verwijder de uitbreekpoort uit het ingangspaneel.
5. Gebruik # 10 AWG (5 mm²).
Verwijder ongeveer 152,4 mm (6 duim) van het omhulsel van de ingangskabel zodat de afzonderlijke kabels bloot
komen te liggen.
Verwijder 12,7 cm (0,5 duim) van het omhulsel van elke individuele kabel.
6. Haal de ingangskabel door de opening in het ingangspaneel. Gebruik een geschikte snoerontlastingsklem.
7. Sluit de aarding aan voordat u de andere kabels aankoppelt.
8. Plaats de toegangspanelen terug en bevestig elk paneel met drie schroeven.
Aansluitblok
L1 L2/N
toegangspaneel
ingang
toegangspaneel
Schroeven toegangspaneel
Accessoires
Installeer accessoires voordat u de UPS onder stroom zet.
Zie de website van APC www.apc.com voor de beschikbare accessoires.
•
•
Hardwire-kit ingang/uitgang
Optie rek met twee stijlen
Smart-UPS 5000 VA 208/230 Vac Toren/rek opstelling 5U handleiding
7
Installatie
Batterijen aankoppelen
Rek
Toren
Afkoppelingslus van batterij
Afkoppelingslus van batterij
Wanneer alle batterijen zijn aangesloten, duwt u de batterijkabels en de afkoppelingslus in de ruimte die
daarvoor werd voorzien in de batterijkleppen. Zo sluit de voorklep goed aan op de unit.
Displaykap configureren
Verwijder de display uit de kap. Draai de kap om en monteer de display opnieuw voor een torenopstelling.
Display
8
Smart-UPS 5000 VA 208/230 Vac Toren/rek opstelling 5U handleiding
Installatie
Displaykabel aansluiten en kap monteren.
In een rek inbouwen
Displaykabel
Toren
Displaykabel
Smart-UPS 5000 VA 208/230 Vac Toren/rek opstelling 5U handleiding
9
Starten
Starten
Apparatuur aansluiten op de UPS en de stroom aankoppelen
1. De UPS is aan de achterkant uitgerust met een schroef om de aarding aan te sluiten op toestellen die
beschermen tegen spanningspieken.
Zorg ervoor dat de UPS NIET onder net- of batterijstroom staat wanneer u de aarding aankoppelt.
2. Sluit de apparatuur aan op de UPS.
3. 208 V-modellen: Sluit de UPS enkel aan op een tweepolig, drie-aderig, geaard stopcontact. Vermijd het
gebruik van verlengkabels.
230 V-modellen: Zie de rubriek Ingang hardwire van deze handleiding.
4. Zorg dat alle aangekoppelde apparatuur is ingeschakeld wanneer u de UPS als centrale aan/uit-schakelaar
wil gebruiken.
Achterpanelen
208 V-modellen
230 V-modellen
De UPS opstarten
1. Druk aan de voorkant op de knop
om de UPS aan te zetten.
– De batterij laadt tot 90 % op tijdens de eerste vier uren van normale werking. Verwacht niet dat de
batterij volledig geladen wordt tijdens deze eerste laadperiode.
– Zie de website van APC www.apc.com voor de autonomiewaarden van batterijen.
2. Voor een optimale beveiliging van uw computersysteem dient u de monitoring-software PowerChute
Smart-UPS te installeren.
10
Smart-UPS 5000 VA 208/230 Vac Toren/rek opstelling 5U handleiding
Starten
Communicatiepoorten
SERIËLE POORT
Gebruik de geleverde kabel om de seriële poort aan te sluiten. Een
standaardkabel voor een seriële interface kan niet op deze UPS worden
gebruikt.
EPO (noodstop)
De nooduitschakeling van de stroom (emergency power off of EPO) kan door de gebruiker worden ingesteld.
EPO zorgt ervoor dat aangesloten apparatuur van een locatie op afstand onmiddellijk zonder stroom wordt
gezet, zonder dat erna overgeschakeld wordt op de batterijen.
1. Gebruik de EPO-connector die bij de UPS werd geleverd.
2. Gebruik een contact dat normaal open is om de +24-terminal aan te sluiten op de IN-terminal. Extern
voltage is niet vereist.
3. Koppel de vierpinsconnector aan op het EPO-systeem.
EPO-poort
(in achterpaneel)
EPO-connector
De EPO-interface is een Safety Extra Low Voltage (SELV)-circuit (extra lage spanning voor veiligheid).
Sluit dit enkel aan op andere SELV-circuits. De EPO-interface controleert circuits die geen bepaald
potentieel voltage bezitten. Dergelijke stroomonderbrekingscircuits kunnen beschikbaar zijn via een
schakelaar of relais die goed is afgeschermd van de netstroom. Om schade aan de UPS te voorkomen,
mag u de EPO-interface niet aansluiten op andere circuits dan deze stroomonderbrekingscircuits.
Gebruik een van de volgende kabeltypes om de UPS aan de EPO-schakelaar te koppelen:
•
•
•
•
•
•
CL2: Klasse 2-kabel voor algemeen gebruik.
CL2P: Drukkabel voor gebruik in leidingen, drukruimtes en andere ruimtes die gebruikt worden voor
klimaatlucht.
CL2R: Kabel voor vertikale stijgleidingen in een schacht tussen verschillende verdiepingen.
CLEX: Kabel met beperkt gebruik voor in woningen en voor in aanvoerkanalen.
Voor installatie in Canada: gebruik enkel kabels van het type ELC (controlekabel met extralage
spanning) die zijn goedgekeurd door de CSA.
Voor installatie in andere landen: gebruik standaardkabels voor een laag voltage die voldoen aan
nationale en lokale regelgeving.
Smart-UPS 5000 VA 208/230 Vac Toren/rek opstelling 5U handleiding
11
Bediening
Bediening
Display
208 V-modellen
230 V-modellen
Statuslampjes en functieknoppen op het display
Statuslampje
led
12
Naam statuslampje
Beschrijving
AVR Trim
De UPS compenseert een hoog voltage. Zie de website van APC www.apc.com
voor de AVR-instellingen.
Online
De UPS levert stroom aan de aangesloten apparatuur (zie Probleemoplossing in
deze handleiding).
AVR Boost
De UPS compenseert een laag voltage. Zie de website van APC www.apc.com
voor de AVR-instellingen.
Overbelasting
De aangesloten apparatuur verbruikt meer dan het toegelaten vermogen van de
UPS (zie Probleemoplossing in deze handleiding).
Op batterij
De batterij van de UPS levert stroom aan de aangesloten apparatuur.
Batterij niet
aangesloten/batterij
vervangen
De batterij is niet aangekoppeld of moet vervangen worden
(zie Probleemoplossing in deze handleiding).
Smart-UPS 5000 VA 208/230 Vac Toren/rek opstelling 5U handleiding
Bediening
Statuslampje
led
230 V
208 V
Naam
statuslampje
Diagnostische
netspanning
De UPS beschikt over een diagnosefunctie die de netspanning aangeeft.
De UPS start een zelftest in het kader van deze procedure. De zelftest heeft geen
invloed op de getoonde spanning.
Houd de knop
ingedrukt om het staafdiagram van de netspanning weer te
geven. Wanneer de online-LED oplicht om aan te tonen dat er een zelftest in
uitvoering is, zullen de vijf LEDS Accuniveau de inkomende netspanning
aangeven.
Zie de afbeelding links voor het aflezen van de spanning.
De waarden staan niet aangeduid op de UPS.
Het statuslampje op de UPS geeft aan dat de spanning tussen de weergegeven
waarde in de lijst en de volgende hogere waarde ligt (zie Probleemoplossing in deze
handleiding).
Battery
Charge
Functieknop
Beschrijving
Naam functie
Functie
Power On
Druk op deze knop om de UPS in te schakelen. Lees verder voor
bijkomende mogelijkheden.
Zelftest
Automatisch: de UPS voert automatisch een zelftest uit wanneer hij wordt
ingeschakeld en daarna om de twee weken (standaard). Tijdens de zelftest
laat de UPS de aangesloten apparatuur even werken op de batterijen.
Manueel: Houd de knop
de zelftest te starten.
gedurende een paar seconden ingedrukt om
Koude start
Wanneer er geen netstroom is en de UPS uitstaat, schakelt u de UPS en de
aangesloten apparateur over op de batterij met de koude-startfunctie
(zie Probleemoplossing in deze handleiding).
Power Off
Druk op deze knop om de UPS uit te schakelen.
Smart-UPS 5000 VA 208/230 Vac Toren/rek opstelling 5U handleiding
13
Configuratie
Configuratie
UPS-instellingen
De instellingen worden aangepast met PowerChute-software of optionele SmartSlot-kaarten.
Functie
Door de gebruiker in te
voeren keuzes
Fabriekinstellingen
Beschrijving
Automatisch
Zelftest
Bij het opstarten en
daarna om de
14 dagen (336 uur).
• Bij het opstarten en daarna
om de 7 dagen (168 uur).
• Bij het opstarten en daarna
om de 14 dagen (336 uur).
• Enkel bij het opstarten
• Geen zelftest
UPS ID
UPS_IDEN
Tot acht tekens (alfanumeriek) Geeft de UPS een unieke identificatie
(d.w.z. servernaam of -locatie) voor
netwerkbeheerdoeleinden.
Datum laatste maal
batterij vervangen
Productie-datum
mm/dd/jj
Minimumcapaciteit
voor herstel van
uitschakeling
0 procent
•
•
•
•
Spanningsgevoeligheid Sterk gevoelig
De UPS detecteert en
reageert op verstoorde
spanningsniveaus op
lijnen door over te
schakelen op de
batterijen om de
aangesloten uitrusting te
beschermen.
Stel deze datum opnieuw in wanneer u de
batterijmodule vervangt.
0%
15%
30%
45%
• 60%
• 75%
• 90%
Helder verlicht: sterk
gevoelig
Matige lichtsterkte:
matige gevoeligheid
Niet opgelicht: lage
gevoeligheid
Alarmcontrole
Inschakelen
• Inschakelen
• Dempen
• Uitschakelen
Shutdown Delay
(vertraging voor
uitschakeling)
90 seconden
•
•
•
•
14
0 sec
90 sec
180 sec
270 sec
Stelt de interval in waarop de UPS een zelftest zal
uitvoeren.
Specifieer tot welke niveaus de batterijen zullen
worden opgeladen na uitval door uitgeputte batterijen
voordat u de aangesloten apparatuur onder stroom zet.
Aanpassen door te drukken op de schakelaar VOLTAGE
SENSITIVIY (spanningsgevoeligheid) (achterpaneel).
Gebruik daarvoor een puntig voorwerp (zoals een pen).
Opmerking: In geval van slechte stroomomstandigheden
is het mogelijk dat de UPS frequent op de batterijen
overschakelt. Indien de aangesloten apparatuur onder
dergelijke omstandigheden normaal kan functioneren,
stel de spanningsgevoeligheid dan lager in om de
capaciteit en de levensduur van uw batterijen te
verlengen.
Geactiveerde alarmen dempen of alle alarmen
uitschakelen.
•
•
•
•
360 sec
450 sec
540 sec
630 sec
Stel het tijdsinterval in tussen het moment waarop de
UPS de opdracht krijgt zich uit te schakelen en de
eigenlijk uitschakeling.
Smart-UPS 5000 VA 208/230 Vac Toren/rek opstelling 5U handleiding
Configuratie
Functie
Waarschuwing
lage batterij
De interface van de
PowerChute-software
zorgt er automatisch
voor dat het systeem
wordt uitgeschakeld
zonder verdere
tussenkomst wanneer
het batterijniveau nog
voldoende is voor
ongeveer twee minuten
werking.
2 minuten
Led bevindt zich op
het achterpaneel
Synchronized
Turn-on Delay
(gesynchroniseerde
vertraging voor opstart)
0 seconden
Hoog overschakelpunt
208 V-modellen:
225 VAC
230 V-modellen:
253 Vac
Laag overschakelpunt
208 V-modellen:
182 Vac
230 V-modellen:
208 VAC
Uitgangsspanning
230 V-modellen
Door de gebruiker in te
voeren keuzes
Fabriekinstellingen
230 VAC
Helder
verlicht:
waarschuwing laag
batterijniveau, nog ongeveer
2 minuten
Matige lichtsterkte:
waarschuwing laag
batterijniveau, nog
ongeveer 5 minuten
Niet opgelicht:
waarschuwing laag
batterijniveau, nog ongeveer
8 minuten
•
•
•
•
0 sec
60 sec
120 sec
180 sec
•
•
•
•
240 sec
300 sec
360 sec
420 sec
• 225 VAC
• 229 VAC
• 233 VAC
• 237 VAC
• 253 VAC
• 257 VAC
• 261 VAC
• 265 VAC
• 182 VAC
• 178 VAC
• 174 VAC
• 170 VAC
• 196 VAC
• 200 VAC
• 204 VAC
• 208 VAC
• 220 VAC
• 230 VAC
• 240 VAC
Smart-UPS 5000 VA 208/230 Vac Toren/rek opstelling 5U handleiding
Beschrijving
Het geluidssignaal van een laag batterijniveau houdt
aan wanneer slechts twee minuten werkingstijd
overblijft.
Om het standaardinterval aan te passen, duwt u op de
schakelaar VOLTAGE SENSITIVIY (achterpaneel) met
een puntig voorwerp zoals een pen, terwijl u
op de knop
drukt (display).
Stel het interval voor waarschuwingen voor een laag
batterijniveau dusdanig in dat het besturingssysteem of
de systeemsoftware tijd genoeg heeft om op een veilige
manier af te sluiten.
Stel in hoe lang de UPS moet wachten nadat de
netstroom is hersteld om opnieuw op te starten (om
overbelasting van het vertakte circuit te vermijden).
Om onnodig gebruik van de batterij te vermijden
wanneer de spanning gedurende lange tijd te hoog is,
stelt u het overschakelpunt hoger in als de aangesloten
apparatuur dat aankan.
Om onnodig gebruik van de batterij te vermijden
wanneer de spanning gedurende lange tijd te laag is,
stelt u het overschakelpunt lager in als de aangesloten
apparatuur dat aankan.
Stel de uitgangsspanning van de UPS in.
15
Probleemoplossing
Probleemoplossing
Gebruik deze tabel om kleine problemen op te lossen wat de installatie en de bediening van de UPS betreft. Ga
naar www.apc.com voor ondersteuning bij complexe UPS-problemen.
Probleem en/of mogelijke oorzaak
Oplossing
Ik kan de UPS niet inschakelen.
De batterij is niet correct aangekoppeld.
knop werd niet ingedrukt.
Controleer of de batterijconnector goed vastzit.
Druk één keer op de knop
te schakelen.
om de UPS en de aangekoppelde apparatuur in
De UPS is niet aangesloten op de
netstroom.
Ga na of de stroomkabel tussen de UPS en de netvoeding goed vastgemaakt is
aan beide uiteinden.
Heel lage of helemaal geen netspanning.
Controleer de netvoeding naar de UPS door een tafellamp in te steken.
Wanneer het licht zeer gedempt is, moet u de netspanning laten nakijken.
Ik kan de UPS niet uitschakelen.
Er zit een interne fout in de UPS.
Gebruik de UPS niet langer. Koppel de UPS af en laat deze onmiddellijk
herstellen.
UPS geeft geregeld een geluidssignaal.
Normale werking van de UPS wanneer
deze op de batterij werkt.
Geen: De UPS beschermt nu de aangesloten apparatuur. Druk op de knop
om dit alarm uit te schakelen.
UPS geeft de gevraagde back-uptijd niet.
Het niveau van de batterij(en) van de
UPS is laag als gevolg van een recente
stroomuitval of de batterij(en) zijn bijna
aan vervanging toe.
Laabatterijd de batterij(en) op. Na langdurige stroomuitval moeten batterijen
opnieuw opgeladen worden. Batterijen kunnen sneller verslijten wanneer ze
vaak gebruikt worden of wanneer ze ingeschakeld worden bij hoge
temperaturen. Als de batterij(en) bijna aan vervanging toe zijn, overweeg dan
om de batterij(en) al te vervangen, zelfs als de led batterij vervangen nog niet
is opgelicht.
Alle leds zijn opgelicht en de UPS zendt een constant geluidssignaal uit.
Er zit een interne fout in de UPS.
Probeer het niet om de UPS te gebruiken. Koppel de UPS af en laat deze
onmiddellijk herstellen.
Ononderbroken knipperen van de leds op het frontpaneel
De UPS werd op afstand uitgeschakeld
via software of een optionele
accessoirekaart.
Geen: De UPS zal automatisch opnieuw ingeschakeld worden wanneer de
netvoeding terugkeert.
Alle leds zijn uitgeschakeld en het stroomsnoer van de UPS zit in een stopcontact.
De UPS is uitgeschakeld of de batterij is
leeg als gevolg van een langdurige
stroompanne.
16
Geen: de UPS zal automatisch opnieuw opstarten wanneer de netspanning
hersteld is en de batterij voldoende is opgeladen.
Smart-UPS 5000 VA 208/230 Vac Toren/rek opstelling 5U handleiding
Probleemoplossing
Probleem en/of mogelijke oorzaak
Oplossing
De led Overbelasting licht op en de UPS zendt aanhoudend een alarm uit.
De UPS is overbelast.
De aangesloten apparatuur overschrijdt de "maximale belasting" die
beschreven staat in de Specificaties op de APC-website (www.apc.com).
Het alarm blijft weerklinken tot de overbelasting verwijderd is. Koppel de
niet-essentiële apparatuur af van de UPS om de overbelasting te verwijderen.
De UPS blijft stroom leveren zolang hij online is en de circuitonderbreker niet
wordt ingeschakeld. De UPS levert geen batterijstroom bij een onderbreking
van de netspanning.
De led Batterij niet aangesloten/batterij vervangen licht op.
De led Batterij niet aangesloten/batterij Ga na of de connectors van de batterij goed bevestigd zijn.
vervangen knippert en een korte bieptoon
weerklinkt om de twee seconden om aan
te geven dat de batterij niet is
aangekoppeld.
Zwakke batterij
Geef de batterij 24 uur de tijd om op te laden en voer een zelftest uit. Wanneer
het probleem zich na het opladen weer voordoet, vervangt u de batterij.
Mislukte zelftest van een batterij: de led
Batterij niet aangesloten/batterij
vervangen licht op en de UPS zendt
gedurende één minuut een korte bieptoon
uit. De UPS herhaalt het alarm om de vijf
uur.
Laat de batterij gedurende 24 uur opladen. Voer de zelftestprocedure uit om na
te gaan of de batterij inderdaad aan vervanging toe is. Het alarm stopt en de
LED gaat uit wanneer de zelftest van de batterij goed verlopen is.
Als de batterij opnieuw faalt, moet deze worden vervangen. De aangesloten
apparatuur wordt hierdoor niet beïnvloed.
De inputcircuitonderbreker wordt ingeschakeld.
De aangesloten apparatuur overschrijdt
de maximale belasting die beschreven
staat onder Specificaties op de APCwebsite (www.apc.com).
Koppel alle niet-essentiële apparatuur van de UPS los.
Reset de circuitonderbreker.
De led AVR Boost of AVR Trim licht op.
Het systeem ervaart erg hoge of erg lage
netspanning.
Laat gekwalificeerd onderhoudspersoneel uw gebouw nakijken op
elektriciteitsproblemen. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met
uw stroomleverancier voor verdere hulp.
Smart-UPS 5000 VA 208/230 Vac Toren/rek opstelling 5U handleiding
17
Probleemoplossing
Probleem en/of mogelijke oorzaak
Oplossing
Er is geen netstroom.
Er is geen netstroom en de UPS is
uitgeschakeld.
Gebruik de koude-startfunctie om de aangesloten apparatuur van stroom te
voorzien met de UPS-batterij(en).
Hou de knop
ingedrukt. Er weerklinkt een korte en een lange bieptoon.
Laat de knop los na de tweede biep.
UPS werkt op de batterij hoewel de lijnen onder spanning staan.
De inputcircuitonderbreker wordt
ingeschakeld.
Koppel alle niet-essentiële apparatuur van de UPS los.
Reset de circuitonderbreker.
Het systeem ervaart erg hoge, erg lage of Sluit de UPS aan op een ander stopcontact op een ander circuit. Goedkope
verstoorde netspanning op de lijnen.
dieselgeneratoren kunnen de spanning verstoren. Test de inkomende spanning
met de netspanningsdisplay (zie Bediening in deze handleiding). Als de
aangekoppelde apparatuur dit aankan, verlaag dan de gevoeligheid van de
UPS.
De leds Batterij opladen en Belasting knipperen tegelijkertijd.
De UPS heeft zichzelf uitgeschakeld.
De temperatuur in de UPS ligt hoger dan
de toegestane drempel voor een veilige
werking.
Controleer of de kamertemperatuur binnen de gegeven werkingslimieten ligt.
Controleer of de UPS correct is geïnstalleerd met voldoende
ventilatiemogelijkheden.
Laat de UPS afkoelen. Start de UPS opnieuw op. Neem contact op met APC
op www.apc.com als het probleem aanhoudt.
Diagnostische netspanning
Alle vijf de leds lichten op.
De netspanning is extreem hoog en moet nagezien worden door een
elektricien.
De led licht niet op.
De netspanning is extreem laag en moet nagezien worden door een elektricien.
Online-led
De led licht niet op.
De UPS werkt op de batterij of moet nog aangezet worden.
De led knippert.
De UPS voert een interne zelftest uit.
18
Smart-UPS 5000 VA 208/230 Vac Toren/rek opstelling 5U handleiding
Onderhoud, transport en herstellingen
Onderhoud, transport en herstellingen
Vervangen van batterijmodules
Deze UPS beschikt over batterijmodules die makkelijk te vervangen zijn terwijl het systeem nog werkt. De vervanging is
een veilige procedure zonder elektrische gevaren. Terwijl u de module vervangt, laat u de UPS in het rek en hoeft u
aangesloten apparatuur niet uit te schakelen.
Zodra de batterijen zijn afgekoppeld, is de aangekoppelde apparatuur niet meer beschermd tegen een stroomuitval.
Raadpleeg de relevante handleiding voor de instructies over de installatie van batterijmodules. Neem contact op met uw
verdeler of met APC op www.apc.com voor meer informatie over het vervangen van batterijmodules.
Lever oude batterijen af in een recyclagefaciliteit of stuur ze naar APC in het
verpakkingsmateriaal van de nieuwe batterij.
Open de batterijkleppen
4x
Verwijder de slechte batterijen uit de UPS
Koppel de batterijen af door te
trekken aan de afkoppelingslussen
die vastzitten aan de
batterijconnectoren. Trek NIET
aan de batterijkabels om de batterij
af te koppelen.
Loskoppelingslus van batterij
Plaats nieuwe batterijen
Smart-UPS 5000 VA 208/230 Vac Toren/rek opstelling 5U handleiding
19
Onderhoud, transport en herstellingen
Herstellingen
Indien de UPS een moet hersteld worden, dient u hem niet naar de dealer terug te brengen! Ga als volgt te werk:
1. Overloop de problemen die worden behandeld onder Probleemoplossing in deze handleiding om vaak
voorkomende problemen op te lossen.
2. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de klantendienst van APC via
de APC-website www.apc.com.
– Noteer het modelnummer van de UPS, het serienummer achteraan op het toestel en de datum van
aankoop. Wanneer u de APC Customer Support opbelt, zal een technicus u verzoeken om het
probleem te beschrijven en proberen om het telefonisch op te lossen. Indien dit niet mogelijk is,
zal de technicus u een RMA-nummer (Returned Material Authorization = goedkeuring voor het
retourneren van materiaal) geven.
– Indien de UPS onder de garantie valt, zijn herstellingen kosteloos.
– De procedures voor het herstellen of retourneren van producten kunnen internationaal verschillen.
Raadpleeg de APC website voor de specifieke instructies volgens land.
3. Verpak de UPS in het originele verpakkingsmateriaal. Als dit niet meer beschikbaar is:
– Verpak de UPS op de juiste wijze om beschadiging tijdens het vervoer te voorkomen. Gebruik
nooit tempexballetjes tijdens het verpakken.
– Schade tijdens het vervoer valt niet onder de garantie.
4. Volgens de IATA-regelgeving en het Amerikaanse Ministerie van Transport (DOT) dient u de
BATTERIJ STEEDS VAN DE UPS AF TE KOPPELEN voordat u deze verzendt. De batterij mag in
de UPS blijven zitten.
5. Noteer het RMA-nummer op de buitenkant van de verpakking.
6. Zend de UPS terug door middel van een verzekerde en vooruitbetaalde transporteur naar het adres dat de
klantenservice u opgeeft.
20
Smart-UPS 5000 VA 208/230 Vac Toren/rek opstelling 5U handleiding
Twee jaar garantie
Twee jaar garantie
De beperkte garantie die American Power Conversion Corporation (APC®) geeft in deze verklaring van beperkte fabrieksgarantie geldt
uitsluitend voor producten die u aanschaft voor commercieel of industrieel gebruik bij uw normale bedrijfsvoering.
Garantievoorwaarden
APC waarborgt dat zijn producten vrij zijn van defecten aan materiaal en vakmanschap voor een periode van twee jaar sinds de dag van
aankoop. De verplichting van APC onder deze garantie is, uitsluitend naar zijn eigen goeddunken, beperkt tot het herstellen of vervangen
van dergelijk defect product. Deze garantie is niet van toepassing op apparatuur die per ongeluk, door nalatigheid of verkeerd gebruik
beschadigd is geraakt of op welke wijze dan ook werd veranderd of aangepast. De oorspronkelijke garantieperiode wordt niet verlengd
door herstelling of vervanging van een defect product of een onderdeel daarvan. Alle onder deze garantie geleverde onderdelen mogen
nieuw of door de fabriek gereviseerd zijn.
Niet-overdraagbare garantie
Deze garantie geldt enkel voor de eerste koper die het product op correcte wijze moet hebben geregistreerd. Het product kan geregistreerd
worden op de APC-website op www.apc.com.
Uitzonderingen
APC is onder deze garantie niet aansprakelijk als bij tests of onderzoek aan het licht komt dat het defect van het product onbestaande is of
veroorzaakt werd door de klant of een derde persoon als gevolg van verkeerd gebruik, nalatigheid of foutieve installatie of tests. Bovendien
is APC onder de garantie niet aansprakelijk voor niet-geautoriseerde pogingen om verkeerde of ongeschikte elektrische spanning of
aansluitingen te herstellen of aan te passen, noch voor ongeschikte werkingsomstandigheden ter plaatse, een corrosieve atmosfeer,
herstellingen, installaties of het opstarten door personeel dat niet is erkend door APC, een verandering van locatie of gebruik, blootstelling
aan de elementen, tussenkomsten van Godswege, vuur, diefstal of een installatie die ingaat tegen de aanbevelingen of specificaties van
APC noch in elk ander geval indien het APC-serienummer is gewijzigd, uitgewist of verwijderd of elke andere oorzaak die buiten het
bedoelde gebruik valt.
ER BESTAAN GEEN ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, VOLGENS DE WET OF ANDERSZINS, VOOR
DE PRODUCTEN DIE ONDER DEZE OVEREENKOMST, OF IN VERBAND HIERMEE, VERKOCHT, HERSTELD OF GELEVERD
ZIJN. APC WIJST ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, SCHADELOOSSTELLING EN GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALD DOEL AF. APC ZAL EXPLICIETE GARANTIES NIET UITBREIDEN, INKORTEN OF WIJZIGEN EN ER
ZAL GEEN ENKELE VERPLICHTING/AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIEN UIT TECHNISCHE OF ANDERSOORTIGE
ADVIEZEN OF DIENSTEN DOOR APC GELEVERD IN VERBAND MET DE PRODUCTEN. DE VOORAFGAANDE GARANTIES
EN RECHTSMIDDELEN ZIJN DE ENIGE VAN KRACHT ZIJNDE GARANTIES EN RECHTSMIDDELEN EN VERVANGEN ALLE
ANDERE. DE HIERBOVEN GEGEVEN GARANTIES VORMEN DE ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN APC EN HET ENIGE
RECHTSMIDDEL VAN KOPERS INDIEN DEZE GARANTIES WORDEN OVERTREDEN. DE GARANTIES VAN APC GELDEN
UITSLUITEND VOOR DE KOPER EN NIET VOOR EVENTUELE DERDEN.
IN GEEN GEVAL ZAL APC OF ZIJN FUNCTIONARISSEN, DIRECTIE, DOCHTERONDERNEMINGEN OF WERKNEMERS
AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE, GEVOLG- OF STRAFRECHTELIJKE SCHADE DIE
VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK, HET ONDERHOUD OF DE INSTALLATIE VAN DE PRODUCTEN, ONAFHANKELIJK VAN
HET FEIT OF ZULKE SCHADE VOORTVLOEIT UIT EEN CONTRACT OF ONRECHTMATIGE DAAD EN ONGEACHT DE
AARD VAN HET DEFECT, DE NALATIGHEID OF RISICOAANSPRAKELIJKHEID, EN OF APC VAN TEVOREN VAN DE
MOGELIJKHEID VAN DIE SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD. APC IS IN HET BIJZONDER NIET AANSPRAKELIJK VOOR
EENDER WELKE KOSTEN, ZOALS GEDERFDE WINST OF INKOMSTEN, VERLIES VAN APPARATUUR, VERLIES VAN HET
GEBRUIK VAN APPARATUUR, VERLIES VAN SOFTWARE, VERLIES VAN GEGEVENS, KOST VAN VERVANGENDE
APPARATUUR, CLAIMS VAN DERDEN OF ANDERSZINS.
GEEN ENKELE VERKOPER, WERKNEMER OF AGENT VAN APC IS GEMACHTIGD OM DE VOORWAARDEN VAN DEZE
GARANTIE UIT TE BREIDEN OF TE WIJZIGEN. DE GARANTIEVOORWAARDEN KUNNEN, VOOR ZOVER TOEGELATEN,
UITSLUITEND WORDEN GEWIJZIGD MITS EEN SCHRIFTELIJK VERZOEK AAN EEN APC-FUNCTIONARIS EN DE
JURIDISCHE AFDELING.
Garantieclaims
Klanten met garantieclaims kunnen contact opnemen met het APC-klantendienstnetwerk via de Support-pagina op de APC-website
www.apc.com/support. Selecteer uw land uit het rolmenu met de landen. Open het tabblad Support bovenaan op de webpagina; daar vindt
u de contactgegevens van de klantendienst in uw regio.
Smart-UPS 5000 VA 208/230 Vac Toren/rek opstelling 5U handleiding
21
Download