De Schneider Electric Stichting reageert positief op de uitnodiging

advertisement
PERSBERICHT
24 NOVEMBER 2015
De Schneider Electric Stichting reageert
positief op de uitnodiging van de Koning
Boudewijnstichting om te helpen bij de
bestrijding van energiearmoede in België.
Op initiatief van de Koning Boudewijnstichting werd de eerste barometer van de
energiearmoede onlangs gepubliceerd. Hij levert een duidelijk beeld op van de situatie
van een groeiend aantal Belgische gezinnen. De Schneider Electric Stichting heeft de
uitnodiging van de Koning Boudewijnstichting aanvaard om, onder de vleugels van de
Fondation de France, het platform te vervoegen dat de strijd aangebonden heeft tegen
de energiearmoede. Daarmee schaart de Stichting zich aan de zijde van enkele andere
grote actoren uit de academische en industriële sectoren en uit het verenigingsleven
die actief zijn in België. Ze willen hun deskundigheden bundelen om concrete
oplossingen te vinden om de energiebreuk in ons land te bestrijden.
De Schneider Electric Stichting werd opgericht in 1998. Onder de vleugels van de Fondation
de France wil deze Stichting, samen met haar partners, oplossingen vinden voor de
energieproblemen van de armsten in de hele wereld. In de nieuwe economieën steunt ze
beroepsopleidingsprojecten in verband met energie en levert op die manier een bijdrage tot
het programma van Schneider Electric voor toegang tot de energie. In de ontwikkelde
economieën bestrijdt de Stichting de energiearmoede door opleidings- en
sensibiliseringsprogramma's voor te stellen voor de betrokken gezinnen. Het engagement
van de medewerkers van Schneider Electric ligt aan de basis van de activiteiten van de
Stichting.
Haar verbintenissen op het platform van de strijd tegen de energiearmoede, dat bezield
wordt door de Koning Boudewijnstichting, zijn een onderdeel van een van de drie bijdragen
van een bedrijfsprogramma tegen de energiearmoede dat ook de volgende punten bevat:
investering in sociale en solidaire ondernemingen en ontwikkeling van een speciaal aanbod
dat aangepast is aan personen in een situatie van energiearmoede. Schneider Electric zal
hier concrete oplossingen voorstellen door zijn wereldwijd erkende deskundigheid op het
gebied van energiebeheer ter beschikking te stellen.
Contact Media
Schneider Electric
Yves Roy
+ 32 (0) 37 37 932
[email protected]
Contact Media
Two cents
François Géhot
+32 (0) 475 85 91 16
[email protected]
Jean-Paul Brees, Directeur-generaal en Country President van
Schneider Electric in België: "We zullen enthousiast samenwerken op
het platform van de strijd tegen de energiearmoede van de Koning
Boudewijnstichting. We zijn er immers van overtuigd dat er snel
concrete voorstellen kunnen worden geformuleerd voor alle betrokken
gezinnen in ons land. Dankzij de verzameling van de deskundigheden
en de gezamenlijke inspanningen van alle medewerkers op dit
platform, hopen we dat deze structurele oplossingen ook aanleiding
zullen geven tot acties van de plaatselijke verenigingen van wie we de inspanningen en het
engagement hierbij willen eren."
Voor Schneider Electric is de toegang tot energie een fundamenteel mensenrecht. Wij willen
dat elke inwoner van deze planeet, en dus ook elke Belg, toegang heeft tot een zekere,
betrouwbare, efficiënte en duurzame energie. Schneider Electric wil oplossingen vinden die
een evenwicht creëren tussen de CO2-voetafdruk van onze planeet en het onbetwistbare
recht van iedereen op kwaliteitsenergie. Bij Schneider Electric heeft deze uitdaging een
naam gekregen: Life Is On.
Over Schneider Electric
Schneider Electric is de wereldspecialist in energiebeheer en automatisatie, en heeft in 2014 een omzet
gehaald van 25 miljard euro. Onze 170.000 medewerkers beantwoorden aan de behoeften van onze klanten
in meer dan 100 landen. Ze helpen deze klanten om hun energie en hun processen op een zekere,
betrouwbare, efficiënte en duurzame manier te beheren. Onze technologieën, software en services met een
bijzonder ruim gamma - van de eenvoudigste schakelaars tot de meest complexe besturingssystemen - geven
onze klanten de mogelijkheid om het beheer en de automatisering van hun activiteiten te optimaliseren. Onze
geconnecteerde technologieën leveren een sterke bijdrage tot de herinrichting van de industrieën, tot de
omvorming van de steden en tot de verrijking van het leven van hun inwoners.
Bij Schneider Electric heet dat: Life Is On.
www.schneider-electric.com
www.kbs-frb.be
www.schneider-electric.com/ww/en/about-us/foundation.jsp
Contact Media
Schneider Electric
Yves Roy
+ 32 (0) 37 37 932
[email protected]
Contact Media
Two cents
François Géhot
+32 (0) 475 85 91 16
[email protected]
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards