intakeformulier

advertisement
Aanvraag formulier Causale Horoscoop
Wilma ter Mull
www.astrologie-actueel.nl
www.astrologiecursus.nl
[email protected]
Zomeraanbieding:
Omschrijving van de aangeboden Causale horoscoop:
De causale horoscoop is een in Nederland vrijwel niet bekende methode en wordt toegepast in het
API-instituut in Zürich. Deze horoscoop die voortkomt uit de radix, geeft een inzicht in wat het
hoger-ik van de mens met zijn leven wil. Wanneer je de maansknoophoroscoop en de radix betrekt
bij deze analyse, dan kun je een verbinding leggen met verleden, heden en toekomst. Het kan een
nieuw inzicht geven in de eigen doelstellingen.
Betalingswijze:
De aanvraag wordt op volgorde van betaling behandeld:
Het bedrag van € 119,00 mag over gemaakt worden t.n.v. W.E. ter Mull banknummer:
5271.62.280
IBAN-code NL 49ABNA 0527162280
DATUM AANVRAAG:
NAAM
ADRES
POSTCODE EN WOONPLAATS
TELEFOON
E-MAIL
:
:
:
:
:
GEBOORTE DATUM
GEBOORTE PLAATS
GEBOORTE TIJD
:
:
:
KORTE BESCHRIJVING VAN DE BIOGRAFIE (LEVENSVERHAAL):
1
HOE WAS DE RELATIE MET DE OUDERS; LEVEN BEIDE OUDERS NOG:
ZIJN ER LANGDURIGE PERIODE VAN ZIEKTE GEWEEST:
HEBBEN ER ONGEVALLEN PLAATS GEVONDEN:
ZIJN ER NOG VERDERE MARKANTE VOORVALLEN OF BIJZONDERHEDEN TE VERTELLEN:
FORMULEER IN HET KORT WAT DE VRAAGSTELLING IS OMTRENT DE AANVRAAG VOOR DEZE
HOROSCOOP (met andere woorden waar bent u naar op zoek);
De aanvragen worden op volgorde van vooruitbetaling behandeld. Het bedrag van € 119, overmaken
op het rekeningingnummer: 52.71.62.280 ten name van W.E. ter Mull (Causaal horoscoop)
2
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards