i\::ï,ï - Living essential

advertisement
DE REFLEXZONES VAN DE VOET
hypofyse
hersenen
neusholten
rsenen
holten
bijholten
de lymfe-
biiholten
de lymfe-
klieren van
klieren van
de hals
de hals
ofen
oren
ogen
schouder
hart
ogen
schouder
solar
biinier
nler
plexus---i--1
unrer
maagmgang-----a-
nler
leve
afm-----:
I
galblaas
elleboog
knie-
-=_
a|a
darm
nave
blaas
dunne darm
dikke darm
-dwarsliggeíd
gedeelte
-stijgende
-dwarsliggend
gedeelte
-dalend gedeelte
-s-vormrg
-rectum
heupgewricht
botvorming
gedeelte
isch
heupgewricht
blinde dann
-\i:r
.*.-'\
-zirvlak-
bij
bekkengebied
aambeier)----\
bekkenbodem,'
bekkengebied
.-ï-:;d
rechter voetzool
Iinker voetzool
tllff];
bekkenbouen..
r
hersene
schedel
tanden
lymfeklieren
hals
oren
ogen
schouder
--bij
testes
been
1
kramp
-;:'/x
=5:...,;/::'|:'-:::.'
nul
:
:
: .:
i\::ï,ï
.
\
f -l\
''aa
heilig
,.._"
bij initatie
bii hoofd_
.1
l*e*.t.-À"-Áà""
;l
ribben
pijn /
buik-
-\
| -bil"rtupr.
tym,teb.anen\\
'.n rrï,
f
lrezen\\
\
Yan99
I baarmoeder
'l\prosraal
..b.ukgebted--- \
stklier
van
erlerder
;h;ï
staàrtbeen
binnenkant voet
ucÁÁcugcurcu\
*:.---_-.,
l:.
--1
' bekkengebied
1''
pijn waar ook
ook )
n:1,1,,.,11u''t
:
, /
l'
I
/
,heupgewricht
buïËsebied
"f
"''Ll;",r.
d",_::l;:,1
*tt^"
rechts)
t / brt irriatie
galblaas
rrriatrep.alblaas
f -':''"-'\
\\lymiebanen)
/
/"
_Z_borsrbeen
I
.
:
* d' tiezenl-1-*
bovenkant voet \'rT':P^::"-r
Y
/,-< ';\;.-.--r^^-^.
fStOKl(€Ileierstokken, ,/;/ l---"
-schildklier
"".
,-.testes/.N."
"{ \
ktier
uurtr.i.n,.áua.àr.àr.;
Ètrij
\bekkenbodem-zitvlak L--:í^-r-^
^+ -,^^+
buitenkant
voet
gebied
\\
.
'n
( eileider-.
Download