Het Simmetje

advertisement
“Het Simmetje”
Secretariaat:
H. Stokkentreeff
Haaksbergerstraat 32
7478 AW Diepenheim
Tel: 0547-352273
[email protected]
20 juli 2017
Betreft: Enquête
Deze enquête is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de wensen van leden die mee doen aan de
viswedstrijden.
En zeker ook voor leden om een reden aan te geven waarom ze niet meedoen of welke
veranderingen er nodig zijn om ook eens deel te nemen aan onze viswedstrijden.
Hierbij enkele vragen over de wedstrijden zoals afgesproken op de ledenvergadering.
Welke maand starten met zomercompetitie?
Maart
April
Na de zomervakantie nog wedstrijden vissen?
Wel
Niet
Hoeveel wedstrijden vissen voor zomercompetitie?
10 en 8 meetellen
8 en 6 meetellen
6 en 5 meetellen
Anders ……..
Is het een bezwaar om twee zondagen achter elkaar een wedstrijd te vissen?
Ja
Nee
In welke wateren wil je vissen?
Twentekanaal
Schipbeek
Berkel
Oude IJssel
Anders
……....
………
………
………
………….
(aantal keer)
(aantal keer)
(aantal keer)
(aantal keer)
Wedstrijdduur van de wedstrijd?
3.5 uur
4 uur
Gebruik hengel tijdens wedstrijd?
Vrij
Vaste stok
Feeder
Wat vind u van de zomeravond competitie?
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Heeft u nog andere ideeën of suggesties waarmee we onze wedstrijden nog
aangenamer of aantrekkelijker kunnen maken?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Hoe kunnen we de jaarvergadering aantrekkelijker maken, met als doel meer leden te laten
aanschuiven?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Bent u bereid om als vrijwilliger deel te nemen aan één of meerder activiteiten?
Helpen met jeugd viscursus of jeugdwedstrijden
Schoffelen (vrijhouden van planten) van Boinksvijver c.q. Ballastput
Snoeiwerkzaamheden Ballastput
Anders ………………………………………………………………….
Zou u zo vriendelijke willen om de ingevulde enquête te mailen naar [email protected]?
Daarnaast kunt u ons het formulier ook via de post terugzenden op het bovengenoemde adres.
Alvast hartelijk dank namens de Wedstrijdcommissie “Het Simmetje”.
Download