MOTIVERING Waardering inhoud (100 woorden per onderwerp

advertisement
MOTIVERING
Waardering inhoud (100 woorden per onderwerp)
Diepgang/breedte van de verhandeling
Relatie probleemstelling tot conclusie
Pagina 1 van 6
Onderzoeksmethode
Complexiteit
Originaliteit
Pagina 2 van 6
Waardering toepasbaarheid in de praktijk (100 woorden per onderwerp)
Praktische toepasbaarheid
Waardering onderzoek in wetenschappelijke veld
Innovatief aspect
Pagina 3 van 6
Waardering schriftelijke presentatie (maximum 100 woorden per onderwerp)
Taalgebruik
Ordening
Tabellen/figuren
Pagina 4 van 6
Bronvermelding
Waardering werkproces (maximum 100 woorden per onderwerp)
Mate van zelfstandigheid
Geleverde tijdsinspanning
Pagina 5 van 6
Welke van bovenstaande punten heeft voor de beoordelaar het sterkst
gewogen? (Maximum 200 woorden)
Pagina 6 van 6
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards