NG 03-hartfunctie onderzoek.indd

advertisement
NUCLEAIRE GENEESKUNDE
Hartfunctie-onderzoek
bij inspanning
ONDERZOEK
U wordt op
dag om verwacht op de poli/afdeling
uur
.
• Als u verhinderd bent, wilt u dit dan tijdig melden en een nieuwe
afspraak maken?
• Wij verzoeken u om 10 minuten voor het onderzoek aanwezig te zijn in verband met de administratieve afhandeling.
Hartfunctie-onderzoek bij
inspanning
Bij dit onderzoek wordt uw hart in beeld gebracht en de
pompfunctie berekend. Dit is de hoeveelheid bloed die uw
hart per hartslag uw lichaam in pompt. Om uw hart zichtbaar
te maken krijgt u eerst een injectie met een niet-radioactieve
stof. Daarna krijgt u via het infuus een radioactieve stof
toegediend. De eerste injectie verbetert de kwaliteit van
de opnamen. Terwijl u op een tafel ligt waarop een fiets is
gemonteerd, maken we een hartfilmpje (ECG) en foto’s van uw
hart. In deze folder leest u wat het onderzoek precies inhoudt
en welke voorbereidingen er nodig zijn.
nemen. Direct na het onderzoek mag u deze
weer innemen.
Wat neemt u mee naar
het ziekenhuis?
Vergeet niet uw eventuele medicijnen die u
voor het onderzoek moet stoppen, mee te
1
Voorbereidingen
onderzoek
Het onderzoek
Eerste injectie
Op de afgesproken tijd gaat u naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde en meldt u zich
bij de balie. De secretaresse vraagt u in de
wachtruimte te gaan zitten. Als u aan de
beurt bent, haalt de laborant u op en brengt
u naar een kamer waar u de eerste injectie
krijgt. Daarna hebt u een pauze van ongeveer 25 minuten. U kunt dan in de wachtkamer gaan zitten.
Er is geen speciale voorbereiding voor dit
onderzoek nodig.
Medicijngebruik
Sommige patiënten gebruiken medicijnen
die het onderzoek kunnen beïnvloeden.
Wanneer dat ook bij u zo is, kunt u in onderstaand schema lezen welke medicijnen u
tijdelijk moet stoppen.
Inbrengen infuus
Na de pauze haalt de laborant u weer op en
brengt u naar een onderzoeksruimte. Hier
trekt u uw bovenkleding uit en gaat u op
uw rug op een tafel liggen. U krijgt plakkers op uw borst voor de registratie van
het hartfilmpje. Van de laborant krijgt u
een blauw jasje dat u tijdens het onderzoek
draagt. Hierna krijgt u een infuus in uw arm.
Dit is een dun plastic slangetje dat in een
bloedvat wordt geschoven. Via het infuus
nemen we een beetje bloed af. We mengen
dit bloed met de radioactieve stof. Na tien
minuten krijgt u dit mengsel via het infuus
weer toegediend. Daarna verwijdert de laborant het infuus.
Datum
Medicijnen
2
De uitslag
Foto’s maken
Als de stof eenmaal in uw lichaam is, voert
uw bloed de stof naar uw hart. Met behulp
van een speciale camera wordt de straling
opgevangen en omgezet in beelden.
Dan volgt het fietsgedeelte. Voor u hieraan
begint, roept de laborant er een arts bij.
Daarna gaat u fietsen volgens aanwijzingen
die zij geven. De weerstand van de trappers
wordt groter, waardoor u steeds zwaarder
gaat trappen. Het is belangrijk dat u blijft
fietsen. Ondertussen registreren wij uw
hartslag en bloeddruk en maken foto’s van
uw hart. Het maken van de foto’s en het
fietsen duurt in totaal ongeveer 30 minuten.
De injecties zijn even gevoelig; het onderzoek zelf is niet pijnlijk.
De uitslag is zeven werkdagen na het onderzoek bekend bij uw behandelend arts.
Is de radioactieve stof
schadelijk?
Nee, in dit geval niet. De
hoeveelheid radioactieve stof
die u krijgt toegediend bij dit
nucleaire onderzoek is erg
klein. De stof zendt slechts een
korte tijd straling uit en is na
12 uur helemaal uit uw lichaam
verdwenen. De hoeveelheid
straling is te vergelijken met
de straling die vrijkomt bij een
röntgenfoto. De radioactieve
stof heeft geen bijwerkingen en
verlaat uw lichaam via uw urine.
Alternatieve test
Als uw conditie het niet toelaat om te
fietsen, krijgt u via het infuus een middel
toegediend. Zo kunnen wij toch de pompfunctie bij inspanning onderzoeken, terwijl
u niet fietst. Ook dan registreren wij ondertussen uw hartslag en bloeddruk en maken
wij foto’s van uw hart.
Duur onderzoek
Het totale onderzoek neemt ongeveer twee
uur in beslag.
3
Contact met anderen
Volwassenen en kinderen
De hoeveelheid gebruikte straling is klein en
ongevaarlijk. U kunt na het onderzoek normaal omgaan met volwassenen en kinderen
vanaf drie jaar.
Peuters en baby’s
Voor het contact met kinderen van nul tot
drie jaar gelden wel voorzorgsmaatregelen.
U kunt ze gewoon verzorgen. Spelen, eten
geven, verschonen en andere dagelijkse
bezigheden zijn geen enkel probleem. Wij
vragen u wel om in de eerste 12 uur kinderen tot drie jaar niet langer dan een halfuur
bij u op schoot te nemen en ook niet tegen
hen aan te gaan slapen of liggen. Vanaf 12
uur na het onderzoek kunt u alles weer doen
wat u gewend bent. De radioactieve stof is
dan helemaal uit uw lichaam verdwenen.
Zwangerschap en
borstvoeding
Als u zwanger bent of borstvoeding geeft,
neem dan contact met ons op.
Hebt u nog vragen?
Mocht u na het lezen van deze folder nog
vragen hebben, neem dan gerust contact
met ons op. U vindt onze contactgegevens
in het grijze adreskader achterin deze folder.
4
St. Antonius Ziekenhuis
T 088 - 320 30 00
E [email protected]
www.antoniusziekenhuis.nl
Spoedeisende Hulp
088 - 320 33 00
Nucleaire Geneeskunde
088 - 320 75 00
Locaties en bezoekadressen
Ziekenhuizen
Poliklinieken
St. Antonius Ziekenhuis Utrecht
Soestwetering 1, Utrecht
(Leidsche Rijn)
St. Antonius Polikliniek
Utrecht Overvecht
Neckardreef 6, Utrecht
St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
Koekoekslaan 1, Nieuwegein
St. Antonius Polikliniek Houten
Hofspoor 2, Houten
St. Antonius Spatadercentrum
Utrecht-De Meern
Van Lawick van Pabstlaan 12,
De Meern
5
Meer weten?
Ga naar www.antoniusziekenhuis.nl
NG 03/05-’13
Dit is een uitgave
van St. Antonius Ziekenhuis
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards