Jaarrekening - Haags Groene Kruis Fonds

advertisement
Overzicht donaties 2016
project
15035
15042
15045
16001
16003
16004
naam
Stg. ShivA
Stg. Expertisecentrum ETV.nl
Stg. Vitalis
Stg. Samenwerkende Sociale Fondsen
Stg. XTRAplus
Stg. STEK
16005
16006
16007
16008
De Haagse Scholen - Zuidwalschool
Vrije Tijd en Vorming
Stg. Edisen
SIV-Den Haag
16010
16012
16013
16015
16016
16018
16019
16020
16022
16024
Stg. Jeugd Vakantie Aktiviteiten
Stg. Zebra
Stg. Buurthuis Boerenplein
Haagse Hopjes
Stg. Buurthuis Boerenplein
Stg. BLvA
Stg. Present Den Haag
Stg. Nationaal Ouderenfonds
Stg. STEK voor Stad en Kerk
16028
16033
16034
Stg. Prader-Willi Participatie Wonen 'Ons
Thuis'
Stg. Scoutinggroep De Rimboejagers
Bewonersorganisatie 'De Groene Eland'
Zeeheldenfestival
Stg. Zebra/VOOR Welzijn Xtra
Stg. Zebra/VOOR Welzijn Xtra
Welzijn Scheveningen
16035
16036
16037
16040
Jacobshospice
Stg. Hindustani
Stg. Den Haag Cares
Stg. Ghanatta
16026
16027
17-2-2017
inhoud
ShivA Huis- Community online 2e termijn
De Liedjeskast
Innovatie 2016/2017 1e termijn
Ondersteuning 2016
Aanschaf materiaal t.b.v. schoolmaatschappelijk werkers
Sportfestival Schilderswijk door Buurtsportvereniging
Tenierplantsoen
Themaweek & Feest tegen racisme en discriminatie
Productie van Trivelino "Stuart Little"
Edisen Den Haag met 30 colleges in 2016
Vakantieweken 2016 voor mensen met lichamelijke
beperking
Jeugd vakantieactiviteiten 2016
Pilot "Creatieve Weerbaarheid"
Ouderenactiviteiten 2016
bedrag
5.000,00
3.000,00
9.000,00
11.000,00
1.734,00
5.000,00
3.500,00
2.500,00
2.890,00
Strandactiviteiten Ouderen 2016
4 Maatjesprojecten "Thuis in Transvaal 2016/2017"
2.500,00
3.500,00
2.548,00
1.000,00
5.034,73
1.500,00
1.700,00
1.700,00
2.000,00
5.000,00
Wooninitiatief 'Ons Thuis' in Den Haag
Chalet Ockenburgh
5.000,00
1.500,00
Zeeheldenfestival 2016
Ladiesfair 09-10-2016 in Leidschenveen
Herinrichting v.d. Sprong
Realiseren sociale winkel in 't Trefpunt t.b.v. klanten
Voedselbank
Vervanging slaapbanken
Positieverbetering LHBT-ers 2016-2017 in Den Haag
Nacht v.d. Vrijwilliger op 07-10-2016
Vervolg Radio Doctor
1.000,00
3.000,00
5.612,00
Activiteitenplein 2016
Jeugdvakantiekampen 2016
Kampweek kinderen 6-13 jaar in juli 2016
Achter de gesloten voordeur (4 hulpprojecten)
1.500,00
6.092,00
3.500,00
3.150,00
1.000,00
16042 Vrije Tijd en Vorming
16043 Stg. Zorggroep Florence
16044 Stg. Lucas Onderwijs - Basisschool De
Parkiet
16045 Stg. Sportbelang SGK
16046 Stg. Boodschappenbegeleidingsdienst
Transvaal
16048 Jeugdwerk Den Haag
16049 Stg. Samenwerkende Sociale Fondsen
16052 Migrascoop
16053 Stg. Zebra/Xtra
16056 Stg. Zebra/Xtra
16057 Stg. Stadslink
16058 De Haagse Scholen
16060 Stg. Nationaal Ouderenfonds
16061 Stg. Nederland Cares/Den Haag Cares
16062 Stg. Mara Rotterdam
Totaal
17-2-2017
Activiteiten Parkoers Vernieuwt
10 Jaar Florence Concours
5.000,00
2.000,00
Speelplaats RKBS De Parkiet: Sportief en Groen
Ondersteuning sportactiviteiten 2017
2.000,00
4.600,00
Inrichting nieuwe accommodatie 't Zamen
Speel-o-theek/Open Ouder Atelier/Bib Zuidwalschool
Extra ondersteuning 2016
Woonopvang & begeleiding migranten/statushouders
Vrijwillige Healthcoaches 2017
Eet je mee?
Schoolplein Den Haag
Een kleurrijk speelplein SBO De Bonte Vlinder
Kerstdiners eenzame ouderen Den Haag
Flexibele vrijwilligers ondersteunen kwetsbare Hagenaren
Opstap Den Haag 2017
3.750,00
3.000,00
2.000,00
10.000,00
1.710,00
1.790,00
2.000,00
5.000,00
1.000,00
7.500,00
5.000,00
157.810,73
Download