Inhoud - Plantyn

advertisement
Inhoud
Deel 1
Deel 2
Meetkunde
De cirkel
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6
7
9
10
12
26
32
Definities
Eigenschappen van middellijn en koorde
Onderlinge ligging van een cirkel en een rechte
Raaklijn aan een cirkel
Omtrekshoek en middelpuntshoek
Constructies
Extra opgaven
Goniometrie
33
I. Georiënteerde hoeken
34
1.
2.
3.
4.
5.
Inleiding
Definities
Bijzondere georiënteerde hoeken
De goniometrische cirkel
Meerdere maatgetallen van een georiënteerde hoek
II. Goniometrische getallen
1.
2.
3.
4.
Deel 3
5
Inleiding
Sinus en cosinus
Tangens
Meetkundige betekenis van tangens
Ruimtemeetkunde
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Vlakke voorstelling van een ruimtelijke situatie
Grondbegrippen
Basiseigenschappen
Onderlinge ligging van twee verschillende vlakken
Onderlinge ligging van een rechte en een vlak
Onderlinge ligging van twee verschillende rechten
Onderlinge ligging van punten, rechten en vlakken : overzicht
Kijken naar de vlakke voorstelling van een ruimtelijke situatie
Constructievraagstukken
Vraagstukken over lengten, hoeken, oppervlakten, inhouden
en doorsneden
Extra oefeningen
34
35
36
37
38
41
41
42
47
48
53
54
57
57
61
63
66
69
78
81
82
94
3
Download