Collectejaar - Maag Lever Darm Stichting

advertisement
Collectantenlijst
Collectejaar
Bestelnummer
#
M/V
:
:
Naam
Actief als
Actief sinds
Ik heb de mutaties en busopbrengsten
online doorgevoerd in collecteportaal.
Registratienummer CP
Contactpersoon
Straat+ huisnummer
Postcode
Woonplaats
:
:
JA / NEE
Collecteplaats :
Telefoon
Mobiel
Email
Busnr.
Bus Opbrengst
Paraaf van collectant
uitgave
inname
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2015 -
Totaal
€
ATTENTIE: Deze lijst volledig ingevuld (tenzij digitaal aangepast, dan omcirkelt u bovenaan JA) samen met de collecte afrekenstaat terugsturen naar:
Maag Lever Darm Stichting, Antwoordnummer 343, 3800 VB Amersfoort
Collectant
blijft
ja/nee
Download