Country Name

advertisement
Biological:

Chemical:

Nuclear:
●
Netherlands
(update: 31 Jan 06)
Remark:
For opening the link
to the Dutch acts,
copy Dutch title and
paste it into the field
“in de title” of the
link template, then
click on “vind” in
the template.
OP 2
BCW Implementation Act of 25 March 1981 (in Dutch - Uitvoeringswet
verdrag biologische wapens)
 Penal Code (Section 161, in Dutch - Wetboek van Strafrecht)
 Weapons and Ammunition Act of 5 July 1997 (in Dutch - Wet wapens en
munitie)
● Terrorist Crimes Act (in Dutch - Wet van 24 juni 2004 tot wijziging en
aanvulling van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in
verband met terroristische misdrijven (Wet terroristische misdrijven)
CWC Implementation Act (in Dutch - Uitvoeringswet verdrag chemische
wapens)
 CWC Implementation Act of 8 June 1995 (in English, unofficial
translation)
 Weapons and Ammunition Act of 5 July 1997 (in Dutch - Wet wapens en
munitie)
 Penal Code (Section 161, in Dutch - Wetboek van Strafrecht)
 Economic Offences Act of 22 June 1950 (in Dutch - Wet op de
economische delicten)
● Terrorist Crimes Act (in Dutch - Wet van 24 juni 2004 tot wijziging en
aanvulling van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in
verband met terroristische misdrijven (Wet terroristische misdrijven)



Nuclear Energy Act of 21 February 1963 (in Dutch - Wet van 21 februari
1963, houdende regelen met betrekking tot de vrijmaking van
kernenergie en de aanwending van radioactieve stoffen en ioniserende
stralen uitzendende toestellen)
Weapons and Ammunition Act of 5 July 1997 (in Dutch - Wet wapens en
munitie)
Penal Code (Section 161, in Dutch - Wetboek van Strafrecht)
Economic Offences Act of 22 June 1950 (in Dutch - Wet op de
economische delicten)
●
Biological:

Chemical:




OP 3 a/b
Nuclear:
●




OP 3 c/d
Terrorist Crimes Act (in Dutch - Wet van 24 juni 2004 tot wijziging en
aanvulling van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in
verband met terroristische misdrijven (Wet terroristische misdrijven)
Decree of the Ministry of Justice No. 9606470 WJA/W of 28April 1997
(in Dutch)
Decree of the Ministry of Justice No. 9606470 of 28 April 1997 (in
English, unofficial translation)
CWC Implementation Act (in Dutch - Uitvoeringswet verdrag chemische
wapens)
Implementation Decree of 23 December 1996 (in Dutch Uitvoeringsbesluit verdrag chemische wapens)
Nuclear Energy Act of 21 February 1963 (in Dutch - Wet van 21 februari
1963, houdende regelen met betrekking tot de vrijmaking van
kernenergie en de aanwending van radioactieve stoffen en ioniserende
stralen uitzendende toestellen)
Nuclear Laws and Regulations
Fissionable Materials and Ores (Registration) Decree of 8 October 1969
(in Dutch)
Radioactive Substances (Transport ) Decree of 4 September 1969 (in
Dutch)
Nuclear Installations Security Guidelines of 1993
Border Control:

Decree on Financial Involvement concerning Strategic Goods of 24
Oktober 1996 (in Dutch - Besluit financieel verkeer strategische
goederen 1996)
Export Control:


Import and Export Act of 05 July 1962 (in Dutch – In- en uitvoerwet)
Strategic Goods Import and Export Decree of 26 April 1963 (in Dutch –
In- en uitvoerbesluit strategische goederen [Regeling gaat vervallen per

01-01-2006])
Economic Offences Act of 22 June 1950 (in Dutch - Wet op de
economische delicten)
Download