Dagactiviteiten

advertisement
Dagactiviteiten
Aandacht
voor ouder worden en ouder zijn
Dagactiviteiten
Anderen ontmoeten, bewegen,
samen een spel doen, creatief
bezig zijn en met elkaar eten:
het lijkt zo vanzelfsprekend.
Wilt u ook actief zijn samen
met anderen, maar kunt
u af en toe een steuntje
in de rug gebruiken?
Dan bent u van harte
welkom bij de dagcentra
en ontmoetingsgroepen
van SHDH. Wij bieden de
ondersteuning die u nodig
heeft bij activiteiten, contact
met leeftijdgenoten en lichte
lichamelijke verzorging in een
prettige en veilige omgeving.
Voor wie zijn onze dagactiviteiten?
Van de ouderen die aan onze dagactiviteiten deelnemen, hebben sommige
een ‘beperking’ bij het bewegen of het psychisch functioneren. Anderen
hebben geheugenproblemen en weer anderen hebben wat steun nodig in
de omgang met andere mensen. Dergelijke omstandigheden maken het
lastig om deel te nemen aan activiteiten in bijvoorbeeld buurthuizen.
Onze dagcentra en ontmoetingsgroepen zijn dan een mooi alternatief. Wij
gaan altijd uit van wat mensen wél kunnen. Juist door deel te nemen aan
dagactiviteiten, zijn senioren in staat langer zelfstandig thuis te wonen.
Voor sommige deelnemers betekent een bezoek aan het dagcentrum
ook een welkom dagje ‘vrij’ voor de partner en/of kinderen die hen
verzorgen. SHDH heeft verschillende soorten gespecialiseerde dagcentra
en ontmoetingsgroepen in Haarlem en directe omgeving.
Wat kunt u bij ons verwachten?
Met dagactiviteiten proberen we de geestelijke en lichamelijke
mogelijkheden van deelnemers zo veel mogelijk in stand te houden of
zelfs te verbeteren. Het programma varieert per dag, omdat we uitgaan
van de wensen en behoeften van onze deelnemers. We vinden het dan ook
leuk als u zelf met ideeën komt.
In elk geval kunt u bij onze dagcentra samen met anderen:
- aan lichaamsbeweging doen;
- creatief aan de slag gaan;
- praten over het nieuws in de krant;
- herinneringen ophalen uit het verre verleden;
- koffie drinken;
- de middagmaaltijd gebruiken.
Ons uitgangspunt: lichamelijk en geestelijk bezig zijn is leuk én gezond.
Voor wie dit nodig heeft, kan SHDH zorgen voor (para-)medische
ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan een bezoek van de fysiotherapeut
of specialist ouderengeneeskunde.
“Hier heb ik
mensen om me heen,
thuis ben ik alleen.”
Anton Pieckhofje | De Blinkert | Janskliniek | De Molenburg
Overspaarne | De Rijp | Schoterhof | Verpleeghuisdependance in Wildhoef
Praktische informatie
Wat kost deelname?
Om deel te nemen aan de dagactiviteiten betaalt u een eigen bijdrage aan
het CAK. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van uw inkomen. Alleen
bij het WMO-dagcentrum in Heemstede betaalt u een vast bedrag per dag
aan de gemeente.
Wanneer kunt u bij ons terecht?
Voor deelname aan de meeste groepen heeft u een indicatie van
het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) nodig. De dagcentra en
ontmoetingsgroepen van SHDH zijn open van maandag tot en met vrijdag.
Ook ’s avonds en in de weekenden zijn er binnenkort mogelijkheden om de
dagcentra te bezoeken.
Kunt u niet op eigen gelegenheid naar ons toe komen? Dan kijken we
samen met u naar mogelijkheden voor ander vervoer.
“Ik heb ontdekt
dat ik meer kan
dan ik dacht.”
Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken
(www.shdh.nl) of contact opnemen met Bureau Zorgbemiddeling
van SHDH, telefoon: 023 514 95 40 (tijdens kantooruren);
e-mail: [email protected]
Dagcentra en ontmoetingsgroepen
Dagcentrum Vergierdeweg
(onderdeel van Schoterhof)
Vergierdeweg 52
2025 TK Haarlem
Telefoon 06 126 05 504
WMO-dagcentrum Lieven de Key
(onderdeel van De Molenburg)
Lieven de Keylaan 24
2101 VE Heemstede
Telefoon 023 528 85 10
Ontmoetingsgroep De Schakel
en Dagcentrum Overspaarne
(onderdeel van Overspaarne)
Lansiersstraat 25
2023 GA Haarlem
Telefoon 023 543 04 00
Dagcentrum Spaarndam
(onderdeel van Schoterhof)
Ringweg 36
2064 KK Spaarndam
Telefoon 06 126 05 504
Ontmoetingsgroep Haarlem-Oost
(onderdeel van Janskliniek)
Noormannenstraat 1
2033 LG Haarlem
Telefoon 06 209 75 311
Dagcentrum De Ringvaart
(onderdeel van De Molenburg)
Floris van Adrichemlaan 98
2035 VD Haarlem
Telefoon 023 540 11 81
Ontmoetingsgroep Heemstede
(onderdeel van De Molenburg)
Overijssellaan 307
2101 TK Heemstede
Telefoon 023 528 34 15
Dagcentrum Nieuw Meerwijk
(onderdeel van De Molenburg)
Briandlaan 39
2037 XE Haarlem
Telefoon 023 540 46 10
Dagcentrum Schoterhof
Plesmanplein 10
2024 HT Haarlem
Telefoon 06 126 05 504
Dagcentrum De Blinkert
Rockaertshof 66
2015 ED Haarlem
Telefoon 023 510 16 00
Dagcentrum Janskliniek
Ridderstraat 32
2011 RS Haarlem
Telefoon 023 891 40 25
Oppeppers
(Lotgenotengroepen)
Voor mensen met geheugenproblemen
Telefoon 06 206 65 127
Voor mensen met psychische
belemmeringen
Telefoon 06 106 25 527
www.shdh.nl
Download