REAAL LijfrenteOpbouwRekening van REAAL Bancaire Diensten

advertisement
Financiële Bijsluiter
Het product
De risico's
De kosten
REAAL LijfrenteOpbouwRekening
van REAAL Bancaire Diensten
Gebruik de Financiële Bijsluiter vóór u overgaat tot het afsluiten van REAAL LijfrenteOpbouwRekening.
Vergelijk deze Financiële Bijsluiter ook met de bijsluiter van andere opbouwproducten.
Lees ook de offerte en/of de algemene voorwaarden.
Let op! Er wordt gerekend met een inleg van €1.200 per jaar en met 50% sparen en 50% beleggen. Uw
persoonlijke keuzes en situatie kunnen van invloed zijn op de resultaten die in deze bijsluiter vermeld worden.
Meer informatie: www.definancielebijsluiter.nl of vraag een adviseur.
De opbrengst
Eerder beëindigen
Er wordt gerekend met een inleg
van €1.200 per jaar, met 50%
sparen en 50% beleggen
Heeft u vragen?
REAAL Bancaire Diensten, Kruseman van Eltenweg 1, 1817 BC Alkmaar, 072 - 548 65 00
of neem contact op met een adviseur.
Deze Financiële Bijsluiter is opgesteld op 21 april 2014 volgens de voorschriften
van de Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl). Deze organisatie houdt toezicht op sparen,
lenen, beleggen en verzekeren.
Wat houdt REAAL LijfrenteOpbouwRekening in?
U gaat
beleggen
U moet
U kunt
Periodiek een vast bedrag storten
een bedrag bijeen krijgen
Vraag naar het bedrag en vraag waarin u
belegt
én sparen
Wat zijn de risico's?
Periodiek een vast bedrag storten
Vraag naar het bedrag
een bedrag bijeen krijgen
Risico dat u uw inleg niet terug krijgt
Bij tussentijdse beëindiging (3 jaar)
Bij gehele looptijd (20 jaar)
Wat kan er gebeuren in het ergste geval?
bij een gehele looptijd (20 jaar) ontvangt u uw inleg terug
bij tussentijdse beëindiging kunt u 50% van uw inleg kwijtraken
Wat zijn de kosten?
De kosten bij een voorspelling op basis van een waardevermeerdering van de belegging van 4% per jaar
inleg
-
verzekeringspremie
-
kosten
+
rendement
-
kosten bij
eerder beëindigen
=
wat u overhoudt
Na 1 jaar
€1.200
-
€0
Na 10 jaar
€12.000
-
Na 20 jaar
€24.000
-
rendement
na kosten
-
€5
+
€26
-
€0
=
€1.221 bij leven
€1.221 bij
overlijden
+3,2% per jaar
€0
-
€378
+
€2.665
-
€0
=
€14.287 bij leven
€14.287 bij
overlijden
+3,4% per jaar
€0
-
€1.638
+
€12.009
-
€0
=
€34.371
+3,5% per jaar
Wat kan REAAL LijfrenteOpbouwRekening opbrengen?
Historisch scenario
4% Scenario
Pessimistisch scenario
De opbrengst bij een voorspelling op basis
van een waardevermeerdering van de
belegging van gemiddeld 4,3% per jaar
De opbrengst bij een voorspelling op basis
van een waardevermeerdering van de
belegging van 4% per jaar
De opbrengst bij een voorspelling op basis
van een waardevermeerdering van de
belegging van gemiddeld 1,3% per jaar
Wat gebeurt er bij eerder beëindigen?
73304 (FBG Online)
Eerder beëindigen
Gevolgen
bij uw overlijden
uw nabestaanden krijgen een vaste periodieke
uitkering
Vraag naar de voorwaarden
bij opzeggen (bijvoorbeeld bij scheiding,
baanverlies, arbeidsongeschiktheid)
u heeft geen afkoopkosten. Vraag naar de mogelijke
fiscale gevolgen.
Vraag naar de bedragen
Download