Hoofdstuk 6: The great war.

advertisement
Hoofdstuk 6: The great war.
Afbeeldingen en aantekeningen.
Europa en bondgenootschappen in
1914.
De oorzaken.
• Duitsland voelde zich ingeklemd tussen Frankrijk en
Rusland. Zij wilden graag uitbreiden.
• Frankrijk wilde de Elzas en Lotharingen terug na de
verloren oorlog in 1871.
• Rusland wilde toegang tot de Middellandse zee en de
toegang tot de Zwarte zee en wilde dus uitbreiden in de
Balkan.
• CONSTANTE SPANNING TUSSEN DE GROTE
STATEN.
• EEN DRUPPEL ZOU DE EMMER DOEN OVERLOPEN.
De aanleiding tot de eerste
wereldoorlog.
Mobilisatie en oorlogverklaringen.
• 28 juli 1914 Oostenrijk-Hongarije verklaart Servië de
oorlog.
– Duitsland steunt Oostenrijk-Hongarije en Rusland steunt Servië.
• 1 augustus 1914 Duitsland verklaart Rusland de
oorlog.
• 2 augustus 1914 Duitsland verklaart Frankrijk de
oorlog, omdat zij een bondgenoot zijn van Rusland.
• 4 augustus 1914 Engeland verklaart Duitsland de
oorlog vanwege het schenden van de neutraliteit van
België.
• 6 april 1917 Amerika verklaart Duitsland de oorlog
omdat door Duitse onderzeeërs er Amerikaanse
slachtoffers gevallen waren.
Von Schlieffenplan.
Waar ging dit fout aan de kant van
de Duitsers?
• De gok: In Rusland, met weinig industrie
en spoorwegen, zou de mobilisatie lang
duren. We vechten voorlopig alleen in het
westen.
– Er moesten dus noodgedwongen troepen van
het westfront naar het oostfront.
• De slag in België duurde te lang doordat
de Engelsen zich er mee gingen
bemoeien.
De grote misvatting over oorlog
voeren.
• Men dacht:
– Snelle oorlog.
– Cavalerie zou de doorslag geven.
• Uiteindelijk:
– Omgeploegde veldslagen waardoor de paarden
wegzakten in de modder.
– Legers die de veldslagen niet wisten te winnen, dus
geen vooruitgang.
– Veel slachtoffers door gifgas, mitrailleurs, artillerie
– Met de winter op komst moesten ze zich gaan
ingraven. Pas in 1918 toen Amerika erbij kwam,
kwam er weer beweging in de fronten.
Nieuwe manier van oorlogvoeren.
1917: Revolutie in Rusland.
1918: Revolutie in Duitsland.
11-11-1918 om 11.00 uur.
1919: Vrede van Versailles.
•
•
•
•
•
•
Duitsland moest Elzas en
Lotharingen teruggeven aan
Frankrijk.
Duitsland raakte tijdelijk het
Rijnland kwijt aan Frankrijk.
Duitsland moest herstelbetalingen
doen aan de overwinnaars.
Het Rijnland moest
gedemilitariseerd worden.
Oprichting van de Volkerenbond
die moest voorkomen dat er weer
een oorlog zou uitbreken.
Zelfschikkingsrecht en
volkssoevereiniteit: Volkeren
mochten zichzelf besturen, een
eigen staat stichten.
Echte vrede?
• Amerikaanse politici voorspelden in
november 1919:
– Over 20 jaar zijn we weer in oorlog.
• Op 1 september 1939 kregen ze gelijk.
Duitsland roert zich. Hoe kwam dit?
• Door de
herstelbetalingen
herstelde de Duitse
economie zich niet.
• Het Duitse volk bleef
dus arm.
• Duitsland voelde zich
beledigd door het
‘Dictaat van
Versailles’.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards