hand-out - Patrick Logister

advertisement
Na deze clip kun je:
Hoe zijn moleculen en
atomen opgebouwd?
• Vertellen uit welke deeltjes moleculen zijn opgebouwd
• Vertellen uit welke deeltjes atomen zijn opgebouwd
Onderwerpen
• Molecuulbouw
• Atoombouw
Molecuulbouw
Stof - Molecuul
Toestel van Hoffman
Stof
Ontleding van water tot waterstof en zuurstof
Water
Molecuul
1
Stof – molecuul - atoom
Opbouw molecuul
Stof
Een molecuul bestaat uit één of meer atomen
Molecuul
Atoom
Molecuul
O
Atoom
Voorbeeld: Acetyleen
H
H
Andere voorbeelden
H
H
H
C
C
H
C
H
H
O
C
N
O
H
H
Aardgas
Koolstofdioxide
Cl
H
H
Ammoniak
Zoutzuur
Stof – molecuul - atoom
Stof
Molecuul
Atoombouw
Atoom
Molecuul
O
Atoom
H
H
2
Atoombouw
Deeltjes in een atoom
O
H
Molecuul
Kern
Protonen
Atoom
H
Deeltje
Lading
Proton
Positief (+)
Neutron
Neutraal (0)
Elektron
Negatief (-)
Kern
Neutronen
O
Elektronen(wolk)
Elektronen
Let op! Atomen zijn steeds elektrisch neutraal!
Ze hebben dus altijd evenveel protonen als neutronen (dus + en –)
Samenvatting
Je kunt nu:
Afronding
• Vertellen uit welke deeltjes moleculen zijn opgebouwd
• Vertellen uit welke deeltjes atomen zijn opgebouwd
Tot de volgende keer!
3
Download