Voorlichtingsavond voor mensen met diabetes en hun

advertisement
Voorlichtingsavond voor mensen met diabetes type 1 en 2 en hun familie en vrienden
“Onbekende complicaties bij diabetes”
Welk effect kan diabetes hebben op de hersenen, het maag-darmkanaal en de seksualiteit?
En is er wat aan te doen?
Datum: 2 november 2009
Tijd: 19.15 - 22.00 uur
Plaats: Kliniek Amstel 0 A 2 (auditorium) VU medisch centrum
De Boelelaan 1117
Programma:
19.15 - 19.30 uur
Ontvangst koffie/thee, bezoek informatiestands farmaceutische industrie
19.30 - 19.40 uur
Inleiding dr. M. Diamant, internist-diabetoloog
19.40 – 20.15 uur
Cognitie en diabetes, wat gebeurt er?
Drs. E. van Duinkerken
20.15 – 20.45 uur
Pauze
20.45 – 21.05 uur
Seksuele dysfunctie
Dr. W. de Ronde, internist
21.05 – 21.30 uur
Maag / darm problematiek
Drs. M.E. Tushuizen
21.30 – 22.00 uur
Gesprek met de zaal
Prof. dr. F.J Snoek, hoogleraar medische psychologie
Aanmelding via de antwoordkaart of via de website www.diabetescentrum.nl
Antwoordkaart
Ondergetekende is op 2 november 2009 aanwezig op de informatieavond:
Naam:
Adres:
Telefoon:
Aantal personen:
VU medisch centrum
Diabetesteam, 1 OBI 24
Antwoordnummer 7700
1000 SN Amsterdam
Download