De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten

advertisement
> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag
De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA 'S-GRAVENHAGE
Directie Buitenlandse
Financiële Betrekkingen
Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
www.rijksoverheid.nl
Ons kenmerk
2016-0000226908
Uw brief (kenmerk)
2016Z22346
Datum 16 december 2016
Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Harbers over het vervolgen van
een statisticus en de onafhankelijkheid van de Griekse statistiek
Bijlagen
1
Geachte voorzitter,
Hierbij stuur ik de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Harbers over
het vervolgen van een statisticus en de onafhankelijkheid van de Griekse statistiek
(ingezonden op 28 november 2016, kenmerk 2016Z22346).
Hoogachtend,
de minister van Financiën
J.R.V.A. Dijsselbloem
Pagina 1 van 1
Download