Java versie 1.6.0_19

advertisement
1. ERROR-MELDING
De nieuwste versie 1.6.0_19 van Java heeft een extra beveiligingsinstelling die de conversie
van bestanden blokkeert. Als onderstaande boodschap getoond wordt moet ‘NO’ gekozen
worden om verder te werken. Als ‘YES’ gekozen wordt geeft Java de fout opgenomen in
afbeelding 2.
Afbeelding 1: Warning security – Kies ‘NO’
Afbeelding 2: error als ‘YES’ gekozen werd
Afbeelding 3: meer detail over de error
Afbeelding 4: Java console
2. SUCCESVOL SCENARIO
Als de foutmelding gegeven wordt kies ‘NO’
Afbeelding 5: Warning Security kies ‘NO’
Afbeelding 6: Na keuze voor ‘NO’ start de conversie normaal
3. AANPASSING INSTELLINGEN JAVA
U kan de instellingen van Java aanpassen om de security warning uit te schakelen:
Afbeelding 7: klik rechts op het Java icoon bij de klok in de Windows taakbalk en kies voor
‘Open Control Panel’
Afbeelding 8: Kies voor tabblad ‘Advanced’
Afbeelding 9: In ‘Advanced’ opent u in de boomstructuur ‘Security’ – ‘Mixed Code’
Afbeelding 10: standaard staat ‘Enable – show warning if needed’ aangevinkt. Vink nu aan
‘Disable verification (not recommended). Klik op “Apply” en “OK”. Vervolgens kiest u voor
‘afmelden’ in Belcotax on web en logt u opnieuw in. Als u nu kiest voor ‘Verzending per
bestand – Voorbereiding’ zal de security warning niet meer getoond worden en de conversie
zal normaal starten.
Download