Luchtblootstellingsonderzoek Formaldehyde bij het VU medisch

advertisement
Luchtblootstellingsonderzoek
Formaldehyde
bij het VU medisch centrum
Nelleke Bruckwilder
dienst Arbo en Milieu
Vrije Universiteit / VU medisch centrum
Inhoud
• Probleem- en doelstelling
• Gegevens formaldehyde
• Afdeling- en procesbeschrijving
• Metingen
• Resultaten
• Bevindingen en adviezen
• Vragen
2
Probleem- en doelstelling
• Verplichting beoordeling blootstelling gevaarlijke
stoffen
• Gebruik formaldehyde bij Anatomie en Pathologie:
blootstellingsniveau niet bekend
• Verlaging MAC-waarde
– MAC TGG 8hr:
– MAC TGG 15min :
1,2 > 0,12 ppm
2,4 > 0,42 ppm
• Specifieke RI&E
3
Gegevens formaldehyde
• Gevaren
– kankerverwekkend
• Toepassing biologisch weefselonderzoek
– fixeeroplossing
– bewaaroplossing
4
Afdelings- en procesbeschrijvingen:
Anatomie
5
Afdelings- en procesbeschrijvingen:
Anatomie
• Voorbereiden lichamen: balsemen
6
Afdelings- en procesbeschrijvingen:
Anatomie
• Voorbereiden lichamen: opslag
• Voorbereiden practica: lichamen uit opslag klaar voor
practica
7
Afdelings- en procesbeschrijvingen:
Anatomie
• Practica
8
Afdelings- en procesbeschrijvingen:
Pathologie
9
Afdelings- en procesbeschrijvingen:
Pathologie
• Obductieruimten
10
Afdelings- en procesbeschrijvingen:
Pathologie
• Uitsnijkamer
11
Afdelings- en procesbeschrijvingen:
Pathologie
• Opslagruimte
• Balsemruimte
12
Metingen
• Meetstrategie
– prioritering
– NEN-689
• Uitvoering
– PiezOptic passieve badges
– blootstellingsgroepen
– afgeronde werkzaamheden gemeten
13
PiezOptic badges
14
Resultaten Anatomie
ruimte/werkzaamheid
voorbereidingen lichamen
bereiden balsemvloeistof
bereiding bewaarvloeistof
balseming
hersenobductie
voorbereidingen practica
ledematen uit bakken
lichamen uit zakken halen
oefenpracticum BBB
practica
demonstratiepractica neurologie
hersenen
demonstratiepractica neurologie
lichaam
snijpractica bewegen
koelcellen
koelcel langdurige opslag
koelcel practica
overige
onderzoeker in obductieruimte
gang
1,2 ppm
MAC-waarde
0,42 ppm 0,20 ppm
0,12 ppm
15
Resultaten Pathologie
ruimte/werkzaamheid
uitsnijkamer
kast 1
kast 2
obductieruimte 1
patiëntenbesprekingen
uitsnijden organen
balsemruimte
balsemingen
opslagruimte
uitruimen opslagkasten
1,2 ppm
MAC -waarde
0,42 ppm 0,20 ppm 0,12 ppm
16
Bevindingen en adviezen:
algemeen
17
Bevindingen en adviezen:
algemeen
• Phenoxyethanol mogelijk alternatief als
bewaaroplossing
– MAC 20 ppm (110 mg/m3)
18
Bevindingen en adviezen:
algemeen
• MAC-waarde 0,42 ppm haalbaar
19
Bevindingen en adviezen:
Anatomie
• Andere tanks:
gesloten systemen
20
Bevindingen en adviezen:
Anatomie
• Volledig geperforeerd werkblad obductietafel
21
Bevindingen en adviezen:
Pathologie
• Kast magazijn:
– voorzetruit
– mengunit
22
Bevindingen en adviezen:
Pathologie
• Uitsnijden gefixeerde organen op obductietafel
• Balsemen op obductietafel
• Formaldehyde filter
23
Vragen ?
24
Download