Ti-84 Plus

advertisement
Gemiddelde en standaarddeviatie berekenen
Casio fx-82 MS
<mode> 2
1ste waarde intypen
<M+>
2de waarde intypen
<M+>
.
.
.
Laatste waarde intypen
<M+>
Opmerking:
Je ziet steeds staan hoeveel waarden ingevoerd zijn.
Bijvoorbeeld n=3
<Shift> 2
1 < = > geeft het gemiddelde
<Shift> 2
3 < = > geeft de standaarddeviatie
Opmerking:
Nooit gebruiken <Shift> 2 gevolgd door 2
Testen:
Drie getallen
4
5
6
Het aantal is 3
Het gemiddelde is 5
De standaarddeviatie is 1
TI 36X
<2nd> <DATA>
<=>
<DATA>
1ste waarde intypen
<↓> <↓>
2de waarde intypen
<↓> <↓>
.
.
.
.
Laatste waarde intypen
<↓> <↓>
<STATVAR>
<→>
n: aantal waarden
x : gemiddelde
Sx: standaarddeviatie
Nooit gebruiken: σ x
Testen
Drie getallen
4
5
6
Het aantal is 3
Het gemiddelde is 5
De standaarddeviatie is 1
<DATA>
Waarden intypen gevolgd door <enter>
Na de laatste typ je <2nd><DATA>
Druk vier maal op <ENTER>
Achter 1: zie je het aantal waarden (n)
Achter 2: zie je het gemiddelde( x )
Achter 3: zie je de standaarddeviatie (Sx)
Testen
Drie getallen
4
5
6
Het aantal is 3
Het gemiddelde is 5
De standaarddeviatie is 1
Ti-84 Plus
Texas instruments
(Met dank aan Jermaine)
1 druk op stat
2 kies edit
3 voer gegevens in met enter
4 druk op stat
5 ga naar de 2de tabel calc
6 kies 1-Var stats
7 druk op enter
Je hebt nu de standaarddeviatie en de andere gegevens voor het invullen van de
formule voor de standaarddeviatie.
X = gemiddelde
S= standaarddeviatie
Testen
Drie getallen
4
5
6
Het aantal is 3
Het gemiddelde is 5
De standaarddeviatie is 1
Download