presentatie netwerkvorming open dag 17 maart 2017

advertisement
Visie op oncologische zorg
17 maart 2017
Kansen !
Ontwikkelingen
patienten
complexe
behandelingen
Patient centraal
maatwerk
normen
eisen
W
~ rol - pt
- HA
- UMC
↓ budget
V
Visie
op oncologische zorg
17 maart 2017
Kansen !
Ontwikkelingen
Patient centraal
W
V
Visie
op oncologische zorg
17 maart 2017
Kansen !
Patient centraal
W
Visie op oncologische zorg
17 maart 2017
overig
(Bravis,ZorgSaam, etc)
Visie op oncologische zorg
17 maart 2017
Wat
Waarom
Hoe
Afspraken
Resultaat
Visie op oncologische zorg
17 maart 2017
Visie op oncologische zorg
17 maart 2017
overig
(Bravis,ZorgSaam, etc)
Visie op oncologische zorg
17 maart 2017
overig
(Bravis,ZorgSaam, etc)
Visie op oncologische zorg
17 maart 2017
overig
(Bravis,ZorgSaam, etc)
Visie op oncologische zorg
17 maart 2017
overig
(Bravis,ZorgSaam, etc)
Visie op oncologische zorg
17 maart 2017
EMBRAZE kankernetwerk
www.embraze.net
Visie op oncologische zorg
17 maart 2017
Visie op oncologische zorg
17 maart 2017
Visie op oncologische zorg
17 maart 2017
Visie op oncologische zorg
17 maart 2017
Wat
Waarom
Hoe
Afspraken
Resultaat
Visie op oncologische zorg
17 maart 2017
Wat
5 gelijkwaardig sterke regio’s
1 ziekenhuis per subregio m.u.v. Zeeland (2)
350.000-400.000 inwoners/adherentie per subregio
Radiotherapie in iedere subregio vanuit 2 centra (ZRTI en
BVI)
Jaarlijkse incidentie bijna 14000 (10,7% Nederlandse
kanker incidentie)
Visie op oncologische zorg
17 maart 2017
Wat
Waarom
Visie op oncologische zorg
17 maart 2017
Wat
Waarom
Hoe (netwerktumorgroepen!)
jaarlijks verbeterplan
1. Kennis uitwisselen, incl. onderzoek.
2. Verbeteren van behandelprotocollen, logistiek
zorgproces.
3. Opzetten van regionale zorgstandaarden.
4. Optimalisatie organisatie van de oncologische zorg
in de regio (expertise centra).
Visie op oncologische zorg
17 maart 2017
Wat
Waarom
Hoe (netwerktumorgroepen!)
Samenwerking
Verzekeraars direct betrokken bij ontwikkeling van EMBRAZE.
Patiënt (via levenmetkanker.nl) en huisarts worden betrokken bij
de regionale verbeterplannen.
Visie op oncologische zorg
17 maart 2017
Wat
Waarom
Hoe
Afspraken
Patiënt
-wordt verwezen naar het ziekenhuis om de hoek.
-krijgt de best mogelijke zorg, gebaseerd laatste
inzichten/standaarden en afgestemd met de
samenwerkingspartners.
-behoudt de vrijheid om te kiezen.
Een deel van de behandeling kan (i.v.m. noodzakelijke
expertise) in een ander ziekenhuis plaatsvinden.
Visie op oncologische zorg
17 maart 2017
Wat
Waarom
Hoe
Afspraken
Resultaat
Patiënt
Op een van de meest kwetsbare moment in het
leven de best mogelijke zorg dichtbij huis of in de regio.
Zorgprofessional
Competitie i.p.v. concurrentie op kwaliteit van zorg.
Kwaliteit van zorg, expertise op peil houden, kennis
uitwisselen, vernieuwing.
Participatie in onderzoeken.
Zorgorganisaties
Huisarts verwijst naar het ziekenhuis om de hoek.
Voorkomen van verspilling (dubbele diagnostiek)
Eenduidige zorg, minder fouten/complicaties, minder
kosten, meer kwaliteit.
Visie op oncologische zorg
17 maart 2017
overig
(Bravis,ZorgSaam, etc)
Visie op oncologische zorg
17 maart 2017
Download