Profielkeuzeformulier Atheneum Naam:......................................

advertisement
Profielkeuzeformulier Atheneum
Naam:.........................................
NATUUR&TECHNIEK
NATUUR&GEZONDHEID
ECONOMIE&MAATSCHAPPIJ
CULTUUR&MAATSCHAPPIJ
Gemeenschappelijk deel
Nederlands
Engels
Maatschappijleer
Alg. natuurwetensch.
Cult. Kunstz. Vorming
Lich. Opvoeding
Lev. besch. vorming
Gemeenschappelijk deel
Nederlands
Engels
Maatschappijleer
Alg. natuurwetensch.
Cult. Kunstz. Vorming
Lich. Opvoeding
Lev. besch. vorming
Gemeenschappelijk deel
Nederlands
Engels
Maatschappijleer
Alg. natuurwetensch.
Cult. Kunstz. Vorming
Lich. Opvoeding
Lev. besch. vorming
Gemeenschappelijk deel
Nederlands
Engels
Maatschappijleer
Alg. natuurwetensch.
Cult. Kunstz. Vorming
Lich. Opvoeding
Lev. besch. vorming
Kies één van de vakken
Frans
Duits
Spaans *
Kies één van de vakken
Frans
Duits
Spaans *
Kies één van de vakken
Frans
Duits
Spaans *
Kies één van de vakken
Frans
Duits
Spaans *
Profieldeel
Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde
Profieldeel
Biologie
Scheikunde
Profieldeel
Economie
Geschiedenis
Profieldeel
Geschiedenis
Kies één van de vakken
Wiskunde A
Wiskunde B
Kies één van de vakken
Wiskunde A
Wiskunde B
Kies één van de vakken
Wiskunde C
Wiskunde A
Profielkeuzedeel
Kies één van de vakken
Natuurkunde
Aardrijkskunde
Profielkeuzedeel
Kies één van de vakken
Man. en Organisatie
Aardrijkskunde
Maatsch. wetenschappen
Frans
Duits
Spaans *
Profielkeuzedeel
Kies één van de vakken
Aardrijkskunde
Maatsch. wetenschappen
Economie
Examen-keuzevak
Kies één van de vakken
Duits
Frans
Spaans *
Aardrijkskunde
Biologie
Man. en Organisatie
Maatsch. wetenschappen
Informatica
Muziek
Tekenen
Examen-keuzevak
Kies één van de vakken
Duits
Frans
Spaans *
Aardrijkskunde
Economie
Maatsch. wetenschappen
Profielkeuzedeel
Kies één van de vakken
Informatica
Biologie
Wiskunde D
Examen-keuzevak
Kies één van de vakken
Aardrijkskunde
Wiskunde D
Biologie
Economie
Informatica
Muziek
Tekenen
Examen-keuzevak
Kies één van de vakken
Aardrijkskunde
Wiskunde D (alleen bij wB)
Natuurkunde
Economie
Man. en Organisatie
Maatsch. wetenschappen
Informatica
Muziek
Tekenen
Kies één van de vakken
Tekenen
Muziek
Frans
Duits
Spaans *
Geef met een 2 een extra examenkeuzevak aan.
Let wel: - je hebt hiervoor toestemming nodig van de rapportvergadering en plaatsing is niet gegarandeerd.
- tekenen en muziek mag je niet samen kiezen.
* Je mag alleen Spaans kiezen als je dit ook in de onderbouw hebt gevolgd.
Handtekening leerling
Handtekening ouder/verzorger
Download