Sint-Franciscus- deelgemeente Sinaai

advertisement
Sint-Niklaas:
herbestemming kerken
“denken en doen”
Sint-Theresia
2
Sint-Theresia:
nu sociale kruidenier ‘De Springplank’
3
Sint-Theresia:
ontmoetingsruimte ‘De Springplank’
4
Sint-Franciscus- deelgemeente Sinaai:
5
Sint-Franciscus- deelgemeente Sinaai:
nu gemengde functie: kerk
6
Sint-Franciscus- deelgemeente Sinaai:
nu gemengde functie:
thuisbegeleidingsdienst ‘Het Bint’
7
Denken: plattegrond 12 parochiekerken
8
Sint-Nicolaaskerk
9
Sint-Nicolaaskerk
10
Toekomstvisie
• reeds gefuseerde parochieraad met Onze Lieve Vrouwkerk
• uitspelen ‘decorfunctie’: doopsels, huwelijken, Te Deum,
seculiere ceremonieën,…
• nevenfuncties: stille ruimte, tijdelijke tentoonstellingsruimte, (orgel)concerten, theater, toeristisch infopunt, …
11
Toekomstvisie
12
Onze Lieve Vrouw
13
Onze Lieve Vrouw
14
Onze Lieve Vrouw
15
Toekomstvisie
•
•
•
•
•
16
Reeds gefuseerde parochieraad met Sint-Nicolaaskerk
bestaande religieuze functie behouden
nevenfunctie: concerten, voordrachten, tentoonstellingen
meer nadruk op cultuurhistorische waarde
het vergulde Maria-beeld in de kijker zetten
Christus Koning
17
Christus Koning
18
Toekomstvisie
• beschermd art deco gebouw: te bezoeken op bepaalde
tijdstippen
• gedeeltelijke herbestemming: beperkte religieuze functie,
kleine kapel
• focussen op het bredere verenigingsleven:
• weekend: jeugdverenigingen
• week: nabijgelegen kleuter- en lagere school
• avonden: parochiale verenigingen (onderliggende
parochiezaal en dergelijke)
19
Christus Koning
20
Sint-Niklaas dankt u!
Download