Informatieavond groep 8

advertisement
Informatie avond
1 september 2015
Programma
 Even voorstellen
 Organisatie in groep 5
 Wat is
nieuw dit jaar
 Hulpouders
 Vragen?
Even voorstellen
Organisatie
 Programma
 Inloop,
Dagtaak, Weektaak
 Instructiegroepen
 Stoplicht
 Vraagkaartjes
 Time-timer
 Coöperatief leren
Groepsplan
 Voor:
 Technisch
 Rekenen
 Spelling
 intensief
lezen
aanbod:
 basisaanbod:
 verdiept aanbod:
Verlengde instructie
en remediëring
Instructie en verdieping
Korte instructie en
verrijking
Coöperatieve
werkvorm
 Iedere maand
werkvorm centraal
 Mix- en koppel
 Zoek iemand die…..
 Genummerde koppen
 Schoolbenodigdheden
(kleurdoos, plakstift, schaar, etui, elastomap)
 Tussendoortje:
 Maandag, woensdag en vrijdag:
groente/fruit/boterham
 Thuis
oefenen (tafels/spelling)
Nieuw in groep 5
 Taal Actief
 Pennenstreken
 Aardrijkskunde,
Geschiedenis, Natuur
 Nieuwsbegrip XL
 Huiswerk 1x per week
 Spreekbeurt & Boekbespreking
 Verkeer
Taal Actief 4
• Taal
• Spelling
• Woordenschat
Pennenstreken 2
o Leerkrachtassistent
Aardrijkskunde
 Website
Geschiedenis
groep 5
 In blokken
 Topo
 Samenvatting mee naar huis
Natuur
Nieuwsbegrip XL
 website
Huiswerk
 Maakwerk

:
Eén keer per week
 Leertoetsen




:
Aardrijkskunde (topo 3e thema)
Geschiedenis
Natuur
Engels
Boekbespreking en Spreekbeurt
Stappenplan
Thuis voorbereiden
Powerpoint
o
Boekbespreking
 Volgende
week inplannen
 Boek op eigen niveau
 Start na de herfstvakantie
o
Spreekbeurt:
 Onderwerp: huisdier, hobby
 Start na de kerstvakantie
etc.
Hulpouders
 Klassenouders
 Flitsen
 2 ouders per dag
 woensdag, donderdag
8:30 uur – 8:45 uur
 Bibliotheek
 Kriegelbrigade
 Uitjes
en vrijdag
Vragen?
Download