e-Health voor Huisartsen en POH-GGZ

advertisement
e-Health voor
Huisartsen en POH-GGZ
Direct
inzetbaar
Eenvoudig
te integreren
Betrouwbare
e-Health
Online
begeleiden
Financieel
voordeel
Online
vragenlijsten
Bewezen
effectief
Therapieland
Therapieland
Uw partner bij online psychologische zorg
Vanaf dit jaar bevorderen zorgverzekeraars, naast de inzet van de POH GGZ, de inzet van
e-Health in de huisartsenpraktijk. Naast de ondersteuning van de POH GGZ kan de huisarts
ook online programma’s inschakelen die het behandeltraject ondersteunen. Therapieland biedt
betrouwbare en effectieve online programma’s en werkt nauw samen met de huisarts en POH
GGZ om de online behandeling zo goed mogelijk uit te voeren.
ZO WERKT THERAPIELAND
Therapieland biedt de patiënt in de huisartsenpraktijk het meest geavanceerde online
programma waarin de patiënt zelf actief met zijn klachten aan de slag gaat. De patiënt maakt
een keuze uit een videotherapeut die hem/ haar door het programma leidt en informatie
geeft. Met behulp van vragenlijsten, huiswerkopdrachten en zelf-observaties leert de patiënt
vaardigheden aan om zijn klachten aan te pakken. De programma’s zijn zo ontwikkeld dat deze
goed in de behandeltrajecten van de POH GGZ passen. Tussen de consulten van de huisarts en
POH GGZ door werkt de patiënt dus zelf actief aan zijn psychisch herstel.
De POH GGZ kan de patiënt monitoren en online begeleiden. Zo heeft de POH GGZ inzicht in
de gemaakte vragenlijsten en opdrachten. De huisarts en POH GGZ kunnen laagdrempelig en
gemakkelijk patiënten uitnodigen voor een programma. Therapieland biedt de programma’s
Depressie, Angst & Paniek, StressLes, Overspanning & Burn-out, Oplossingsgericht Opvoeden,
Oudercursus AD(H)D, Eenzaamheid, Bad Habits, Mindfulness, Zin en Energie en enkele losse
modules aan.
Huisartsen en POH-GGZ
OMGEVINGSGERICHT
Therapieland vindt het ook belangrijk om de sociale omgeving van de patiënt te betrekken bij
de behandeling. Hierbij valt te denken aan de partner, een familielid of goede vriend(in). De
sociale omgeving krijgt in het programma tips hoe om te gaan met de klachten van de patiënt. Therapieland kiest voor deze omgevingsgerichte aanpak, omdat hiermee gezamenlijk aan
de klachten van de patiënt wordt gewerkt, wat duurzaam herstel bevorderd. Daarnaast is het
ook mogelijk om als huisarts of POH GGZ via Therapieland een consult aan te vragen van een
specialist.
THERAPIELAND IN CIJFERS
Volgens de richtlijn van de NZa hebt u per normpraktijk (= 2.350 patiënten) recht op het inzetten
van 9 uur POH GGZ. Daarnaast is ter stimulatie voor inzet van e-Health een budget toegekend
van 1 uur. In onderstaande tabel kunt u voor uw praktijk zien wat het bijbehorende kostenplaatje is.
Patiënten
Budget POH GGZ
Budget eHealth
Uw prijs
2.350
€ 25.662
€ 2.139
€ 1.604
4.700
€ 44.462
€ 4.228
€ 3.171
7.050
€ 63.262
€ 6.317
€ 4.738
9.400
€ 82.062
€ 8.406
€ 6.305
11.750
€ 100.862
€ 10.495
€ 7.871
Therapieland heeft de potentie om ook op financieel vlak aantrekkelijk te zijn. Het kan helpen
de taken van de POH GGZ’er efficiënter te verrichten. Wanneer Therapieland op een juiste wijze
wordt ingezet kan het totale voordeel voor u als snel 2.213,- per normpraktijk bedragen.
4
UW VOORDELEN
Samenwerking met Therapieland biedt u veel voordelen. Wij hebben ze hieronder voor u op een rij
gezet:
Therapieland biedt effectieve en kwalitatieve e-Health op maat. Wij willen daadwerkelijk
de e-Health leveren die u als huisarts of POH GGZ nodig heeft.
Therapieland biedt met de mogelijkheid tot het betrekken van de sociale omgeving en
andere zorgprofessionals bij het behandeltraject een uniek e-Health pakket voor uw praktijk.
Therapieland is ontwikkeld in nauwe samenwerking met diverse zorginstellingen en
zorgprofessionals.
Het gehele e-Health traject bij Therapieland is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek
en effectief bewezen behandelprogramma’s.
Therapieland blijft continue op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de GGZ.
Bij de implementatie van e-Health binnen uw praktijk wordt u zorgvuldig begeleidt door Therapieland. Bij vragen kunt u altijd telefonisch of via e-mail contact met ons opnemen. Dan helpen wij u graag verder.
Therapieland is zeer gebruiksvriendelijk, u kunt direct aan de slag!
U kunt efficiënter met u tijd omgaan door gebruik te maken van Therapieland.
Therapieland levert geld op.
THERAPIELAND? WAAR WACHT U NOG OP?!
Bent u na het lezen net zo enthousiast over Therapieland als wij? Ga dan snel naar www.therapieland.
nl en meld u aan. Wij nemen dan binnen 2 werkdagen contact met u op om een afspraak te maken.
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards