Middellandse Zeegebied

advertisement
4.3 hoogteverschillen
geomorlogische verschillen ontstaan door:
- endogene krachten
vorming reliëf
-exogene krachten
afzwakking reliëf
verwering
erosie
Terra Tweede Fase havo
© Wolters-Noordhoff bv
1
vulkanisme
Kenmerken:
• veel vulkanen bij convergente plaatgrenzen
• actieve vulkanen hebben soms explosieve erupties
• als de top verdwijnt, ontstaan caldera’s
• producten:
magma,
lava
basalt
vulkanische as
tufsteen
Terra Tweede Fase havo
© Wolters-Noordhoff bv
2
aardbevingen
• Afrikaanse Plaat en Euraziatische Plaat
ook kleinere platen
• subductie in oosten Middellandse Zee
• gebergtevorming
• in de toekomst verdwijnt de Middellandse Zee
Terra Tweede Fase havo
© Wolters-Noordhoff bv
3
voorbeeld: Cappadocië
• vulkanisme: 15 miljoen jaar geleden
• as werd tufsteen
• kalkrijke delen losten op, harde lava bleef over
• er ontstonden grillige vormen
• veel ondergrondse holen (bewoning!)
Terra Tweede Fase havo
© Wolters-Noordhoff bv
4
Het ontstaan van een caldera
1. Vulkaanuitbarsting
2. Een deel van de magmakamer is leeg
3. De vulkaantop stort in
4. Er kan een kratermeer ontstaan
Terra Tweede Fase havo
© Wolters-Noordhoff bv
5
Vulkanen en aardbevingen in het Middellandse Zeegebied
Terra Tweede Fase havo
© Wolters-Noordhoff bv
6
Plaatbewegingen in het oosten van de Middellandse Zee
Terra Tweede Fase havo
© Wolters-Noordhoff bv
7
Terra Tweede Fase havo
© Wolters-Noordhoff bv
8
Terra Tweede Fase havo
© Wolters-Noordhoff bv
9
Terra Tweede Fase havo
© Wolters-Noordhoff bv
10
Download