het college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en

advertisement
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN
BIOCIDEN
BIJLAGE I bij het besluit d.d. 25 juni 2010 tot afgeleide toelating van het middel
DEET ANTI-INSECT LOTION, toelatingnummer 13365 N
A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insektenafweermiddel bij mensen.
B.
GEBRUIKSAANWIJZING
Beschermt de huid gedurende meerdere uren tegen muggen en andere stekende insekten.
Het middel spaarzaam en zorgvuldig aanbrengen op onbedekte lichaamsdelen; verdeel het
middel gelijkmatig over de huid.
Het middel niet aanbrengen bij de ogen, op de lippen en op beschadigde huid (wonden).
Eveneens niet aanbrengen op plaatsen waar door buiging van gewrichten veelvuldige buiging
van de huid normaal is; dus niet aanbrengen in de knieholte en de elleboogholte.
N.B. Vermijd kontakt met kunststoffen (o.m. brilmonturen) en gelakte oppervlakken.
Download