Plusopdracht (naam vak)

advertisement
Module Griekse mythologie
Maffe monsters
vreemde wezens
Maffe monsters, rare wezens
Wat is de bedoeling van deze
module?
kennismaken met mythologie
op zoek gaan naar rare beesten
maken van monsterkwartet
kwartetten
creëer je eigen maffe monster en
verzin een mythe
Wat is mythologie?
Wat heb je nodig?
Opdracht 1
monsterlijst
1 Centaur
2 Pegasus
3 Gorgonen
4 Medusa
5 Cerberus
6 Sirenen
7 Argus
8 Satyr
9 Sfinx
10 Minotaurus
11 Chimaera
12 Skylla



Snelhechter
Schaar
Plakstift
Heel misschien (her)ken je al een paar
monsters of wezens. Zet een kruisje bij
de naam die je herkent!
13 Charybdis
14 Cycloop
15 Harpij
16 Tyfon
17 Echidna
18 Furieen
19 Graien
20 Grifioen
21 Geryones
22 Giganten
23 Hecate
24 Hydra
brugklasmodule Maffe Monsters, Rare Wezens: verhalen uit de Griekse mythologie
2
Opdracht 2
Probeer zoveel mogelijk de
beschrijvingen te koppelen aan de namen
van onze monsterlijst en de knipbladen;
gebruik hierbij internet!
Zet de letter achter de naam op de
monsterlijst en zet de naam met
potlood(!) klein onder het juiste plaatje.
A Wraakgodinnen met
slangen i.p.v. haren. Als je
een misdaad hebt begaan
komen zij je rust verstoren.
Zij zorgen er ook voor dat de
misdadigers niet uit de
onderwereld ontsnappen.
Tip:
de ene helft van de groep begint
onderaan, de ander helft bovenaan de
monsterlijst
begin bijvoorbeeld bij de onderstaande
websites: www.oudheid.nl
www.mythologiepagina.nl
www.google.nl
www.digischool.nl
B Reuzen met maar 1 oog in
het midden van hun
voorhoofd. Zij waren zonen
van de hemelgod Uranus en
de aardgodin Gaia. Zij werken
als smeden. Een van hen
wordt door Odysseus blind
gemaakt.
D Eén van de Gorgonen. Zij E Monster met de kop en het
was vroeger een beeldschoon lijf van een leeuw, een slang
meisje. Zij sliep met de god
als staart en een geitenkop uit
Poseidon
zijn rug; wordt door de held
Bellerophon gedood.
G Wezens met het bovenlijf H Broer van hydra en
van een mens, maar het
chimaera; waakhond met 3
onderlijf van een paard;
koppen, heeft een slang als
afstammelingen van Ixion.
staart; woont in de
onderwereld.
J Gevleugelde leeuw met een K Godin van heksen en
adelaarskop met puntige oren; tovenaars; ze heeft 3
zij trekken de wagens van de gezichten en wordt aanbeden
goden
op een driesprong
C Dochters van Phorcys en
Ceto. Ze hadden gouden
vleugels, slagtanden en
slangenhaar; vroeger waren
het 3 beeldschone meisjes.
F Vliegend paard; komt voor
in het verhaal van Perseus;
ontstaat uit het bloed van
Medusa
I Gigantisch sterke reuzen
met lange haren en woeste
baarden, hun benen liepen uit
in slangen: Porphyrion,
Alcyoneus en Eurymedon
L Vliegende wezens, half
vogel, half vrouw; één van
hen, Podarge, werd de
moeder van de bijzondere
paarden van de Griekse held
Achilles
brugklasmodule Maffe Monsters, Rare Wezens: verhalen uit de Griekse mythologie
3
M Waterslang met 9 koppen
waarvan de middelste
onsterfelijk is; wordt door
Hercules vermorzeld .
P Zij is half vrouw, half
slang; zij verouderde niet en
was de moeder van o.a. de
hydra en de chimaera
N Reus met 3 hoofden, 3
bovenlijven en 6 armen; had
een 2 koppige herdershond en
een kudde rode runderen
Q Sterke reus met aan zijn
schouders honderd
slangenkoppen die loeien,
blaffen, brullen en
sissen.;vanuit de Onderwereld
veroorzaakt hij schadelijke
stormwinden.
S Half man half stier,
T Gevleugeld wezen met het
opgesloten in het labyrint
lichaam van een leeuw en het
(doolhof) van Kreta; hij at elk hoofd en de borst van een
9de jaar 7 jongens en 7 meisjes vrouw; haar naam betekent
“wurgster”; zij gaf graag
raadsels op; komt ook in
Egypte voor
V Nimf die wordt
W woest boswezen, soms
omgetoverd in een monster
met bokkenpoten,spitse oren
met 12 poten, 6 halzen met
en een staart
afschrikwekkende koppen,
hondenkoppen rond haar
buik; zij eet zeedieren èn
zeelui; zij woont bij Sicilië
Y 3 oude vrouwtjes met 1
oog en 1 tand; zij zijn zusters
van de Gorgonen en wonen in
Noord-Afrika
Goden
Hades, god van de onderwereld
Zeus, oppergod
Hera, godin van het huwelijk
Apollo, god van de kunst
O Zoon van de god Hermes
en de godin Afrodite; wordt
samen met de nymf Salmacis
een tweeslachtig wezen
R Reus met 100 ogen op zijn
lichaam; hij moet voor de
godin Hera de koe Io
bewaken maar valt in slaap;
hij wordt daarom gedood en
zijn ogen worden op de
pauwenstaart gezet.
U Wezens met een
vogellichaam en een meisjes
hoofd; zij konden heel mooi
zingen en waren vroeger
gewone meisjes
X Nimfje dat zo erg stal dat
zij door de god Zeus werd
veranderd in een
afschuwelijke draaikolk; zij
woont tegenover V bij Sicilie
Opdracht 3
Als je de namen en plaatjes
gecombineerd hebt, kun je beginnen met
het maken van het monsterkwartetspel.

Nodig: knipblad, schaar, lijm,
kaartjes

Het monster kwartet bestaat uit
5 kwartetten van 4 kaartjes

Kies 20 monsters uit en
probeer ze eventueel te
ordenen per kwartet!
brugklasmodule Maffe Monsters, Rare Wezens: verhalen uit de Griekse mythologie
4
Opdracht 4
Kwartetten!
Opdracht 5
Maak samen of apart een eigen monster
bestaande uit verschillende
dieren/mensen en verzin een verhaal
erbij.


Je kunt dat doen met 3 personen op
de manier van het ‘advertentiespel’.
(leg ik wel uit) Nodig: A3-papier en
stiften
Je kunt ook een collage maken met
verschillende dierenfoto’s; nodig:
tijdschriften met dierenplaatjes
brugklasmodule Maffe Monsters, Rare Wezens: verhalen uit de Griekse mythologie
5
Download